Červená Skala

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.09.2011
Umístění: Červená Skala, vedľa hlavnej cesty, dom číslo 660
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA SNP V SEPTEMBRI A
OKTÓBRI 1944 BOLO VELITEĽSTVO 1.
OBRANNÉHO ÚSEKU JÁNOŠÍK – PLEŠIVEC
2.TAKTICKEJ SKUPINY POVSTALECKEJ ARMÁDY.
ODTIAĽTO SA VIEDLI BOJOVÉ AKCIE A
ÚTOKY V SMERE Č. SKALA – TELGÁRT
VERNÁR – HRANOVNICA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás