Hradec Králové

Pamětní deska Ludmila Burešová

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Hradec Králové, Kotěrova 9, nad vchodem čp. 9
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽILA A PRACOVALA
PRO BLAHO MĚSTA A NÁRODA
HRDINNÁ ŽENA, SESTRA
LUDMILA BUREŠOVÁ
Z LÁSKY VLASTI OBĚTOVALA ŽIVOT
A BYLA 1.VII.1942 ZASTŘELENA.
KRAJSKÁ JEDNOTA ŽEN ČSL. STR. NÁR. SOCIALISTICKÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38615
Souřadnice: N50°12'40.74'' E15°49'47.54''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska československým letcům

Autor: Jaroslav Dvořák, 08.12.2012
Umístění: Hradec Králové, Letců 1001, část Pražské Předměstí
Nápis:
NÁRODU SRDCE
VLASTI ŽIVOT
NA TOMTO MÍSTĚ
ZAHYNULI 21. 9. 1933
ČETAŘ POLNÍ PILOT
JAN WOLLEMAN
PORUČÍK POZOROVATEL
JIŘÍ KŮŽEL
PŮVODNÍ POMNÍK ARCH. SLEJŠKY
BYL NACISTY ODSTRANĚN
PAMĚTNÍ DESKA UMÍSTĚNA
V R. 1989
Z INIACITIVY KLUBU DŮSTOJNÍKŮ
A PRAPORČÍKŮ V ZÁLOZE
SVAZARMU HRADEC KRÁLOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Dvořák

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 26.08.2015
Umístění: Hradec Králové, Náměstí Jana Pavla II, katedrála sv. Ducha, severozápadní zeď boční lodi chrámu
Nápis:
Im Jahre Roku
1866
fielen in Ehren čestně padli
der k. k. Major c. k. major
Rudolf Schmidt Edl. v. Schwarzenschild,
die k. k. Haubtleute c. k. setníci
Ant. Zerha, Fil. Kowaržik, Jos. Pohl,
die k. k. Oberlieutenants c. k. nadporučíci
Ant. Rubinger, Edm. Hlubek,
K. Bundsmann, Ad. Köhler - Aistleitner,
Fr. Schmidt von Ehrenberg,
Herm. Groller von Mildensee,
die k. k. Lieutenants c. k. poručíci
Friedr. Wünscher, Laur Lhota,
Lothar Reising von Reisingen, Fr. Lang,
Georg Kutschera, Fr. Gall, Jos. Malek,
Hugo Ramisch, Ad. Ochs, Ant. Wiese,
Aug Bystronovský, Melchior Glockner,
Georg Dobroslaw
im Ganzen celkem
23 Offiziere 23 důstojníci,
53 Chargen 53 šarže
und 186 Mann a 186 mužů.

Gewidmet
vom
Offizierscoups
des k. u k.
18. Inf. – Regiments
seinen
1866
gefallenen
Kameraden
1892.

Věnuje
důstojnický sbor
c. a k.
18. pěšího pluku
svým
1866
padlým
soudruhům
1892.

K. k. Wachschule in Hořic
C. k. odborná škola v Hořicích
Poznámka:

Návrh vypracovaný učitelem hořické školy Boh. Moravcem slohově upravil vídeňský architekt stavební rada Friedrich von Schmidt a práci provedla hořická škola. Roku 1891 věnoval důstojnický sbor pluku. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Karl Bundsmann, nadporučík, po 29.6.1866,Lomnice nad Popelkou
August Bystronovsky, poručík, 30.6.1866, Dřevěnice
Georg Dobroslaw, poručík, 1866
Fr. Gall, poručík, 1866
Melchior Glockner, poručík, 1866
Herman Groller von Mildensee, nadporučík, 1841?, 29.6.1866, Jičín?
Edmund Hlubek, nadporučík, 1866
Adolph Köhler – Aistleitner, nadporučík, 1866
Philipp Kowaržik, setník, 1866
Georg Kutschera, poručík, 1866
Franz Lang, poručík, 1866
Laurenz Lhota, poručík, 1866
Joseph Malek, poručík, 1866
Ad. Ochs, poručík, 1866
Joseph Pohl, setník, 1866
Hugo Ramisch, poručík, 1866
Lothar Reising von Reisingen, poručík, 1866
Anton Rubinger, nadporučík, 24.7.1866, Hradec Králové
Rudolf Schmidt Edler von Schwarzenschild, major, 29.6.1866, Železnice
Franz Schmidt von Ehrenberg, nadporučík, 1866
Ant. Wiese, poručík, 1866
Friedrich Wünscher, poručík, 1866
Antonín Zerha, setník, 29.6.1866, Jičín


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03804
Souřadnice: N50°12'31.87'' E15°49'51.23''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a totalit

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Hradec Králové, náměstí Osvoboditelů, před budovou sokolovny
Nápis:
ARRAS, ZBOROV, BACHMAČ, LIPJAGI, PIAVA, DOSŚ ALTO, VOUZIERS, TERRON, ROVERETO,
1914 – 1918
BROOKWOOD, TOBRUK, DUKLA, DUNKERQUE, PARDUBIČKY, LEŽÁKY, TEREZÍN, OSVĚTIM, MAUTHAUSEN
1939 - 1945
VALDICE, JÁCHYMOV, LEOPOLDOV, MÍROV, BORY, ŽELIEZOVCE, PŘÍBRAM, ĎÁBLICE, PANKRÁC
1948 – 1989
Poznámka:

Památník obětí bojů za svobodu a lidská práva. Původní pomník z 2.7.1937 byl odstraněn z a okupace 11.11.1941. Nový pomník byl slavnostně odhalen 28.10.1998. V základu je pod čtvercovými deskami pod sloupci názvů k jednotlivým druhům odboje uložena prsť. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38613
Souřadnice: N50°12'48.95'' E15°49'42.86''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Riegrovo náměstí, budova hlavního nádraží
Nápis:
1939 - 1945

ZA OSVOBOZENÍ VLASTI POLOŽILI ŽIVOT

BRAUN OLDŘICH, BULÍČEK BOHUMIL, ČERMÁK KAREL, DRTINA KAREL, ESSER ALOIS, HANUŠ PAVEL, HEYDUK FRANTIŠEK, JIROUT OTTO, KOUTNÍK FRANTIŠEK, PAVLIŠTA JOSEF, RÝDEL JIŘÍ, ŘIČAŘ BOHUMIL, SVÍTIL VLADIMÍR, ŠKALDA VÁCLAV, VACHEK VÁCLAV, VOBORNÍK KAREL, VRBATA FRANTIŠEK, ŽEMLIČKA ADOLF

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38602
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní deska Josef Vaňek

Autor: Vladimír Vojtav, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Sokolská, Falkultní nemocnice, stará brána
Nápis:
PAMÁTCE
TAJEMNÍKA A REDAKTORA

JOSEFA VAŇKA

BÝVALÉHO PŘEDSEDY
OKRESNÍ SPRÁVNÍ KOMISE
V HRADCI KRÁLOVÉ
KTERÝ SE ZASLOUŽIL O VYBUDOVÁNÍ
TÉTO NOVÉ NEMOCNICE 1926-42

BYL ZASTŘELEN
NĚMECKÝMI
NÁSILNÍKY
DNE 5. VI. 1942 V STÁŘÍ 59 LET
Poznámka:

Zatčen gestapem za odbojovou činnost 29.5.1942 a v období heydrichiády v Pardubickém zámečku popraven 5.6.1942.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38719
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Sokolská, Falkultní nemocnice, stará brána
Nápis:
MUDR. JIŘÍ FRANTA
DOCENT OČNÍHO LÉKAŘSTVÍ KARLOVY UNIVESITY
*1899 +2.2.1945
MUDR. KAREL MILOSTNÝ
SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ
*1913 +8.9.1943

PADLI ZA VLAST
A LIDSKÁ PRÁVA
UMUČENI NĚMECKOU ZLOBOU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38718
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Karel Šimek

Autor: Ing. Miloš Nosek, 21.08.2007
Umístění: Hradec Králové, Šimkova, u hřiště TJ Sokol
Nápis:
30.4.1945 ZDE POLOŽIL ŽIVOT
ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
OD FAŠISMU

KAREL ŠIMEK

VE VĚKU 21 LET
Poznámka:

Vystudoval průmyslovou školu v Hradci Králové. Člen Sokola a Junáka. V dubnu 1945 několikrát přerušil telefonní kabel (naposledy se o přerušení pokusil 30.4.1945), který byl spojnicí mezi městskou posádkou a letištěm.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38584
Souřadnice: N50°12'51.68'' E15°49'55.45''
Pomník přidal: Ing. Miloš Nosek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Třída SNP, Slezské předměstí, v parčíku u nádraží
Nápis:
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA LEPŠÍ SVĚT

1914 – 1918
VÁCLAV ALOUNEK, ALOIS HAVLÍK
ALOIS HAVLAS, JAN HOLEČEK, JAN JUKL
EMANUEL MATĚJČEK, KAREL NOVÁK
FRANTIŠEK PULTAR, JOSEF ŘEHÁK
JOSEF STŘEMCHA

1939 – 1945
POR. JIŘÍ ARNOŠT, VÁCLAV ERBAN
VLADIMÍR JIRKA, PLK. JOSEF MATOHLÍNA
POR. FRANTIŠEK MUNZAR ML., DR. JOSEF NOVÁK
MJR. VÁCLAV SNÍTIL, VÁCLAV ŠKALDA
ING. C. IVAN ŠTEFAN, ŠKPT. BENIGNUS ŠTEFAN
Poznámka:

Jiří Arnošt, poručík, *16.8.1915, +22.10.1943, Mnichov, člen odboje. Člen Obrany národa v Praze s vazbami na Hradec Králové, popraven.
Václav Erban, *29.10.1900, Kyšperk, +12.3.1944, Brandenburg. Člen krajského vedení Petičního výboru Věrni zůstaneme. Zatčen 26.10.1941. Popraven.
Vladimír Jirka, *6.4.1911 (1913?), +7.5.1945, Hradec Králové, padl v boji, člen odboje. Zastřelen při převozu munice.
Jan Jukl, *1889?, Slezské Předměstí, +22.6.1916, Italská fronta, padl v boji.
Josef Matohlína, plukovník, *8.3.1897, Zdolbunov u Rovna, +8.10.1943, Drážďany. Studoval vojenskou kadetní školu v Žitomiru. V roce 1918 se stal členem legií. Roku 1920 návrat do ČSR. Sloužil v ČS armádě. V době okupace země roku 1939 byl v Prešově. Po návratu do Hradce pod vedením plk. Nováka budoval odbojovou skupinu Obrany Národa, jako materiální důstojník a expert přes zbraně. Pokusil se po vlně zatýkání organizaci obnovit. Gestapo jej zatklo 17.2.1941. Podařilo se mu uprchnout. Zatčen znovu 10.12.1941 v Litomyšli. Popraven. Po válce mu byl udělen ČSR válečný kříž a byl dvakrát povýšen. Plukovník in memoriam v roce 1947.
Benignus Štefan, Flight Lieutenant, *6.5.1918, Hradec Králové, +8.3.1943, Bretaň. 313. československá stíhací peruť RAF. Organizoval domácí odboj a odchod našich vojáků do zahraničí. Na začátku války bojoval v polském letectvu, kde byl raněn. Přes SSSR (Oděsa) se dostal kolem Afriky do Velké Británie, kde byl zařazen do RAF. Jeho spitfire sestřelen nad Bretaní. Vyznamenán polským a čs. válečným křížem, 2 medailemi za chrabrost a byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.
Ivan Štefan, Ing. c. četař aspirant, *27.1.1914, Hradec Králové, +12.10.1943, Mnichov. 2. československý pluk ve Francii, Uprchl v roce 1939 do zahraniční armády přes Balkán a dostal se k československému vojsku u Agde. Bojoval na řece Marně a Loiře, kde byl raněn a zajat. Ze zajetí uprchl a přidal se k francouzskému odboji. Byl zajat a předán gestapu Praha. 25.6.1943 odsouzen k trestu smrti a popraven. Po válce mu byl udělen čs. válečný kříž a in memoriam povýšen na podplukovníka.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38652
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Aleš Zahradníček, 25.09.2013
Umístění: Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682, uvnitř budovy Gymnázia J.K.Tyla
Nápis:
FACTA PROBANT HOMINES
NA PAMĚŤ
VŠECH PROFESORŮ A STUDENTŮ,
KTEŘÍ PADLI
V OBOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH
1992
Poznámka:

překlad: ČINY (SKUTKY) SVĚDČÍ O LIDECH
(www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Aleš Zahradníček
Příprava dat: Vladimír Štrupl