Radošina

Piešťanská

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.06.2011
Umístění: Radošina, Piešťanská, vedľa kostola
Nápis:
BOLA ALOJZ, MADARAS AUGUSTÍN, ONDREJKA MICHAL, PUPÁK RUDOLF, ŠTEPKA JÁN, TURAN ONDREJ, VALACH GUSTAV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás