Radošina

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.06.2011
Umístění: Radošina, Piešťanská, vedľa kostola
Nápis:
BOLA ALOJZ, MADARAS AUGUSTÍN, ONDREJKA MICHAL, PUPÁK RUDOLF, ŠTEPKA JÁN, TURAN ONDREJ, VALACH GUSTAV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.05.2022
Umístění: Radošina, Piešťanská, oproti kostolu Najsvätejšej Trojice
Nápis:
Občania Radošiny a Bzince, ktorí zahynuli na následky
bojov a zranení počas I. svetovej vojny

Ján Brezovan 1884 1915 31 Poľsko
Václav Brezovan 1891 1914 23 Srbsko
Jozef Brigan 1894 1918 24 Srbsko
Imrich Cibula 1896 1918 22 Poľsko
Dominik Čižmárik 1894 1918 24 Taliansko
Štefan Ferkovič 1883 1916 33 Rusko
Štefan Gálik 1895 1916 33 Rusko
Jozef Gregorík 1897 1914 18 Rusko
František Horáček 1881 1914 33 Rusko
Jozef Chromý 1887 1918 31 Karpaty
Jozef Jakubička 1882 1914 32 Andrzejow Poľsko
Bazileus Kováčik 1894 1915 21 Lukavac Bosna
Michal Kováčik 1897 1917 20 Zrenjanin Srbsko
Jozef Kršák 1877 1915 37 Rusko
Jozef Machovič 1877 1915 38 Rusko
Ľudovít Machovič 1884 1918 34 Radošina
Michal Miklovič 1883 1914 31 Karpaty
Ján Močko 1874 1915 41 Rusko
Ján Močko 1867 1918 51 Radošina
Ján Mráz 1886 1914 28 Rusko
Rudolf Ondrejka 1893 1915 22 Lublin Poľsko
Ján Otrubný 1885 1918 33 Lublin Poľsko
Gabriel Otrubný 1889 1917 28 Rusko
Jozef Pánsky1886 1914 30 Rusko
Jozef Pánsky 1886 1915 29 Grodno Bielorusko
Vendelín Pánsky 1894 1919 25 Viedeň
Ján Pánsky 1894 1918 24 Radošina
Pavol Paulík 1883 1918 35 Srbsko
Ján Pavlovič 1892 1914 22 Rusko
Peter Pikna 1884 1914 30 Tarnawa Poľsko
Karol Pleško 1889 1915 26 Rusko
Timotej Rajec 1895 1917 22 Zrenjanin Srbsko
Ján Sloboda 1874 1915 41 Praha Čechy
Štefan Soltész 1877 1914 37 Slawkow Poľsko
Pavel Špánik 1887 1918 31 Taliansko
Matúš Turan 1863 1918 55 Radošina
Štefan Vičan 1882 1918 36 Taliansko
Pavel Vražba 1894 1917 23 Rumunsko
Ondrej Vražba 1899 1918 19 Taliansko
Michal Vrba 1883 1914 31 Ľvov Ukrajina

Občania Radošiny a Bzince, ktorí zahynuli na následky
bojov a zranení počas II. svetovej vojny

Alojz Bolla 1921 1945 24 koncentračný tábor Nemecko
Alojz Madaras 1923 1945 22 koncentračný tábor Nemecko
Anton Nedbálek 1926 1945 18 Čertova pec Radošina
Otto Nedbálek 1930 1945 16 Čertova pec Radošina
Michal Ondrejka 1913 1944 31 SNP
Rudolf Pupák 1914 1944 30 SNP
Ján Štepka 1919 1944 25 SNP
Ondrej Turan 1921 1944 23 SNP
Gustáv Valach 1921 1944 Dukla
Ján Zlámal 1901 1945 44 Kamenná cesta Radošina

PRISAHÁME NA TIE HROBY PADLÝCH NAŠICH BRATOV,
PRISAHÁME NA ZEM ČIERNU ČO NÁM DRAHOU SVÄTOU,
PRISAHÁME HOC SA ZDVIHNE VŠETKÝCH PEKIEL PLEMÄ,
OTROKMI SME BOLI DOSIAĽ VIACEJ NEBUDEME!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás