Kokava nad Rimavicou

Bakulíniho, Námestie 1. mája, Štúrova

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Kokava nad Rimavicou, Bakulíniho, vedľa ev. kostola
Nápis:
1914 – 1919

Otcovia a matky zarmútené,
Siroty, manželky ovdovelé,
Poďte k hrobu tomuto, on prázdny je,
Ale predsa milých vašich kryje.
Pokropte ho horkými slzami,
A vysaďte krásnymi kvietkami,
Nech vďačnosť bojovníkov oslávi,
Ktorí padli vo vojne z Kokavy.

Na pamiatku z vďačnosti
postavila ev. a. vyz. cirkev
13. októbra 1929

sign. EMIL GLASER
LUČENEC.

1914
PAVEL POČTÁRIK, 13.IX., JÁN ZAJAC G., 21.XI., ŠTEFAN PILIÁRIK, 30.X., PAVEL SEVERINI, 18.XI., JÁN ANTAL, 27.XI., JURAJ PÁLEŠ 26.XII.

1915
PAVEL MIŠEK, 8.I., PAVEL KROMHOLC, 31.I., ONDREJ DORICKO, 29.I., JÁN ČÍK, 1.III., ONDREJ SPIŠIAK, 3.II., JURAJ POLIAČIK, 8.II., PAVEL SUCHAN, 3.VI., ONDREJ LACLAV, 21.VI., ONDREJ KONKOĽ, 7.VII., ŠTEFAN ŠUNIAR G., 25.VII., JÁN ČERNÁK, 1.VIII., JÁN BOBRO, 28.X., JÁN MACEK, 12.XII.

1916
ONDREJ MIHAL, 25.II., JÁN JAKUBEC, 16.IV., JÁN POČTÁRIK, 30.VII., JÁN ROMAN, 5.IX., PAVEL ZUBEREC, 19.IX., JÁN ZÁZIK, 24.IX.

JÁN SUCHAN, 29.X., ONDREJ SPIŠIAK, 3.XI., PAVEL SLABEJ, 10.XI., JURAJ POKORÁDI, 31.XII.

1917
FRIDRICH KLOCHAN, 7.VI., JURAJ ŠEBEN, 5.VII., ONDREJ URVA, 5.XI.

1918
PAVEL POLIAČÍK, 6.IV., JÁN BIACOVSKÝ, 1.V.

JURAJ ĎURIAN, 25.V., ONDREJ GREKČO, 16.X., PAVEL SPIŠIAK, 27.X., ONDREJ BIENIK, 6.XI., ŠTEFAN JAKUBEC, 6.XI., PAVEL GÁLUS, XII.

1919
ŠTEFAN LAJZO, 12.V., MÁRIA ZDÚOVÁ, 29.VI., JURAJ JAKUBEC, I.IX., ONDREJ DORIČKO, 15.V. 1924

JÁN GEKSÁK, 3.I., MATEJ DORICKO, 23.IV.

Nezvestní
VIKTOR JEREM, JÁN POKORÁDI, JURAJ BLIŠŤAN, JURAJ VALENTIK, ŠTEFAN ZUBEREC, PAVEL BLAHUT, PAVEL ROŠKO

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Michal Bakuliny

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Kokava nad Rimavicou, Bakulíniho 4, bývalá evanjelická škola
Nápis:
V TOMTO DOME PÔSOBIL
OD R. 1842 DO R. 1848
EV. A. V. UČITEĽ
MICHAL BAKULINI
BOJOVNÍK ZA PRÁVA SLOV. NÁRODA
V ROKU 1848
PRED OHNIVÝM DRAKOM KTO VLASŤ ZACLONÍ,
TOMU MOJA PIESEŇ SLÁVOU ZAZVONÍ.
„Odbor Matice Slovenskej v Rim. Kokave, 23. VI. 1929.“
Emil Glaser Lučenec.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Darina Bancíková

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Kokava nad Rimavicou, Bakulíniho, evanjelický kostol
Nápis:
Na kokavskej ev. fare sa narodila
ThB. DARINA BANCÍKOVÁ
prvá slov. ev. a. v. farárka
*31.1.1922 +30.7.1999
Poznámka:

Darina Bancíková (31.12.1922 Kokava nad Rimavicou – 30.7.1999 Horné Saliby) evanjelická farárka. V roku 1962 bola obžalovaná z nepriateľstva proti štátu a spoločenskému zriadeniu. Odsúdili ju na 1 rok odňatia slobody a 5 rokov zákazu činnosti. Štátny súhlas na výkon duchovenskej činnosti získala opäť až v roku 1968. Súdne a cirkevne bola rehabilitovaná až koncom roku 1990.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Kamil Pánik, 05.09.2007
Umístění: Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája 1, na budove obecného úradu
Nápis:
V tejto budove za
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA v roku 1944
bolo sídlo REVOLUČNÉHO
MIESTNEHO NÁRODNÉHO
VÝBORU a miestnej povstaleckej
jednotky NARCIS 9!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 05.09.2007
Umístění: Kokava nad Rimavicou, Štúrova, v parčíku
Nápis:
ČESŤ PADLÝM
HRDINOM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás