Plzeň - město

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2018
Umístění: Plzeň - město, sady Pětatřicátníků 35/11, před vstupem do Velké synagogy
Nápis:
(bez textu)
Poznámka:

Tři obrácené otisky dětských chodidel a dva otisky dospělých chodidel byly na schody nainstalovány 18.1.2018. Datum nebylo zvoleno náhodně, protože v rozmezí mezi 18. a 26. lednem 1942 byly z Plzně deportovány více než dva tisíce plzeňských občanů židovského původu.
(Zdroj:www.krizkyavetrelci.plzne.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 19.12.2018
Umístění: Plzeň - město, sady Pětatřicátníků 72/9, pomník je umístěn v Horníčkově zahradě, vstup je z druhé strany, z ulice Divadelní.
Nápis:
DÍKY
AMERIKO!

DNE 6. KVĚTNA1945
MĚSTO PLZEŇ
BYLO OSVOBOZENO
AMERICKOU ARMÁDOU

THANK YOU
AMERICA!

ON MAY 6TH 1945
THE CITY OF PLZEŇ
WAS LIBERATED
BY THE U.S. ARMY
(Nápisy na pylonech jsou z obou stran.)

TENTO POMNÍK BYL VYBUDOVÁN V KVĚTNU 2018 NA PAMÁTKU
NÁVŠTĚVY AMERICKÝCH VETERÁNŮ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY.
NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU BYLA POUŽITA ŽULA Z PŮVODNÍCH PYLONŮ „DÍKY, AMERIKO!“

THIS MONUMENT WAS CREATED TO REMEMBER
THE VISIT OF U.S. VETERANS OF WWII IN MAY 2018 IN PILSEN.
ORIGINAL GRANITE PYLONS OF THE „THANK YOU AMERICA!“ MONUMENT WERE USED.
Poznámka:

Malý pomník inspirovaný památníkem Díky, Ameriko! z Americké třídy. Z něj byly v roce 2016 z důvodu popraskání odstraněny původní pylony, které byly v roce 2018 nahrazeny novými. Materiál na tento malý pomník pochází z dolní části pylonů, které zůstaly po odřezání v roce 2016, a které dočasně zakrýval kovový kryt s nápisy. Poslední den tradičních Slavností svobody, v pondělí 7. května, navštívili váleční veteráni George Thompson, Earl Ingram a James Duncan také Úřad městského obvodu Plzeň 3, kde se zúčastnili odhalení pomníku.
(zdroj: http://krizkyavetrelci.plzne.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-54756
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Ludvík Procházka

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, sady Pětatřicátníků 167/25, zeď domu
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL 5. KVĚTNA 1945, O 4.H. ODPOLEDNÍ
ZASTŘELEN NĚMECKÝMI OKUPANTY
SOUDR. LUDVÍK PROCHÁZKA
NAR. 8. 12. 1903 - PLZEŇ - DOUBRAVKA,
OTEC RODINY
ČEST JEHO PAMÁTCE!
KSČ ORG Č.1

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05189
Souřadnice: N49°44'56.13'' E13°22'25.67''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Jaroslav Strádal

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, sady Pětatřicátníků 320/14, na zdi právnické fakulty
Nápis:
JAROSLAV STRÁDAL
ČETN. PODSTRÁŽM.
*6.7.1911

PADL DNE 6.5.1945
V BOJI PROTI NACISTŮM.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05188
Souřadnice: N49°44'49.94'' E13°22'26.97''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska 35. pěšímu pluku

Autor: Kajuga, 25.04.2007
Umístění: Plzeň - město, sady Pětatřicátníků, v místě zrušených kasáren
Nápis:
1826 - 1969

V LETECH 1826 - 1969 STÁLA NA TOMTO MÍSTĚ
KASÁRNA PROKOPA HOLÉHO
SLAVNÉHO PLZEŇSKÉHO PĚŠÍHO PLUKU
35. FOLIGNO.

PLUK VZNIKL V SIBINĚ SEDMIHRADSKU
ROKU 1683 A OD ROKU 1771 JE SPOJEN
S MĚSTEM PLZEŇ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'50.02'' E13°22'23.32''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní strom - vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 19.12.2018
Umístění: Plzeň - město, sady Pětatřicátníků 72/9, Strom s deskami je umístěn v Horníčkově zahradě, vstup je z druhé strany, z ulice Divadelní.
Nápis:
Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos)
Zasazeno 7.5.2014 u příležitosti osvobození Plzně americkou
armádou, při návštěvě veteránů 2. světové války na ÚMO Plzeň 3.

George Patton Waters, Robert Gilbert, Herman Geist
James Duncan, Marion Kirkham, John Del Santo jr.
George Thompson, Stephen Mason

TENTO STROM ZASADILI 7. KVĚTNA 2014
AMERIČTÍ VETERÁNI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY:
ROBERT GILBERT, HERMAN GEIST, JAMES DUNCAN,
STEPHEN MASON, GEORGE THOMPSON A MARION KIRKHAM
S PODPOROU JOHNA DEL SANTO JR. A GEORGE PATTONA WATERSE,
VNUKA LEGENDÁRNÍHO GENERÁLA GEORGE S. PATTONA.
NIKDY NEZAPOMENE!

THIS TREE WAS PLANTED BY THE FOLLOWING
AMERICAN WWII VETERANS ON MAY 7. 2014:
ROBERT GILBERT, HERMAN GEIST, JAMES DUNCAN,
STEPHEN MASON, GEORGE THOMPSON AND MARION KIRKHAM
WITH SUPPORT OF JOHN DEL SANTO JR. AND GEORGE PATTON WATERS,
GRANDSON OF THE LEGENDARY GENERAL GEORGE S. PATTON.
WE WILL NEVER FORGET!
Poznámka:

Strom (dřezovec trojtrnný) zasazený válečnými veterány v roce 2014. Původně u něj byla umístěna pouze malá pamětní destička. V roce 2018 přibyla žulová deska, která byla vyrobena z pozůstatků pylonů po odřezání památníku Díky, Ameriko!. Pylony tohoto památníku musely být totiž v roce 2016 odstraněny z důvodu popraskání.
(zdroj: http://krizkyavetrelci.plzne.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - rodina Fantova

Autor: Marek Lanzendorf, 21.03.2017
Umístění: Plzeň - město, sady Pětatřicátníků 316/6
Nápis:
ZDE ŽIL
ADOLF FANTA
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V IZBICE

ZDE ŽILA
REGINA FANTOVÁ
NAR. 1887
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICE

ZDE ŽILA
HANA FANTOVÁ
NAR. 1923
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf