Plzeň - město

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Ing. Petr Holý, 26.11.2012
Umístění: Plzeň - město, Husova, na chodníku před ČNB
Nápis:
16th ARMORED DIVISION
Poznámka:

Pomník 16. obrněné divize US armády v Plzni (která město v roce 1945 osvobodila) je tvořen pyramidovou ocelovou konstrukcí se skleněnou špičkou. Divize byla oficiálně založena 15. července 1943, v Camp Chaffee, Arkansas. Jejich znak byl triangl se třemi barvami. Během druhé světové války se znak různě doplňoval o čísla obrněných divizí v horní části znaku, případně o přezdívku či heslo divize ve spodní části znaku. Příslušníci 16. obrněné divize navštěvovali od sametové revoluce každoročně květnové oslavy v Plzni a okolí. Známým hostem byl Erik O. Peterson, řidič baterie B 397, obrněného děl. praporu 16. obrněné divize. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5449-pamatnik-16-obrnene-divize-us-army-plzen/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05164
Souřadnice: N49°44'43.81'' E13°22'15.52''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, 26.11.2012
Umístění: Plzeň - město, Husova, na chodníku, roh s ulicí Sady Pětatřicátníků
Nápis:
(čelo)
PŘÍSLUŠNÍKŮM
ČS. VOJENSKÝCH POZEMNÍCH
JEDNOTEK NA ZÁPADĚ
1939-1945

„AŽ SEM JSME DOŠLI“ PLZEŇ KVĚTEN 1945

(bok)
FRANCIE
DUNKERQUE
1944

(bok)
FRANCIE
AGDE
1940

(záď)
LIBYE
TOBRUK
1941

S ÚCTOU MILITARY CAR CLUB PLZEŇ PLZEŇSKÝ KRAJ MĚSTO PLZEŇ
Poznámka:

Pomník příslušníkům pozemních jednotek na západě v Plzni je stylizovaný do podoby tobruckého patníku a po jeho stranách budou vytesána jména míst, kde Čechoslováci v pozemních jednotkách na Západě sloužili (především u Československé samostatné obrněné brigády) v letech 1940 – 45. Součástí památníku je odlitek britské vojenské helmy, kterou Čechoslováci za druhé světové války nosili. Symbolizuje, jak se voják po strastiplné cestě vrátí domů, odloží přilbu a věnuje se mírovému životu. Vytvořili ho studenti plzeňské střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček. V období 1939 - 1945 padlo v boji, zemřelo na válečná zranění, zahynulo při výkonu služby nebo se stalo obětí různých nemocí na Západě, v severní Africe a na Středním východě na pět stovek příslušníků vojenských československých zahraničních jednotek. Vznik pomníku inicioval Military Car Club Plzeň, který chtěl připomenout to, že se na osvobození okupovaného Československa podílely také tisíce československých občanů. Pomník, který je umístěný na křižovatce Husovy ulice a Sadů Pětatřicátníků, nemá být jen poctou hrdinství československých vojáků, ale i připomínkou systematické perzekuce vojáků západního odboje komunistickým režimem v letech 1948 až 1989 (perzekuováni, vězněni či dokonce popravováni). Vojáci Československé obrněné brigády, která vznikla ve Velké Británii zčásti z jednotky zformované už na počátku války ve Francii, dorazili do Plzně již 7. května 1945 - několik hodin poté, co do Plzně pronikly pancéře americké 16. obrněné divize. Naši vojáci postupovali za americkými prvosledovými jednotkami a symbolicky se tak zúčastňovali osvobozování západočeského pohraničí. Celá brigáda dorazila do Československa po 18. květnu 1945. Na 6 200 mužů, 300 tanků, 1300 nákladních vozidel a 230 obrněných vozů bylo rozmístěno na mnoha místech jižního Plzeňska a Klatovska na tzv. demarkační linii. Brigádě ale nebylo dovoleno překročit demarkační linii a byla dále dislokována v západních Čechách. Podle plzeňského Military Car Clubu nebyla příslušníkům pozemních jednotek bojujících na straně Francie a Velké Británie nikdy věnována taková pozornost jako například československým letcům v řadách RAF. Pomník je tak připomínkou jejich pomoci při osvobozování Československa i Evropy. Slavnostní odhalení pomníku se konalo dne 8. května 2012 v 10:00 hodin. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/5448-pamatnik-pozemnich-jednotek-na-zapade-plzen/ )
dále i http://www.militarycarclub.cz/klub/pomniky/pomnik-husova-plzen


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'43.01'' E13°22'20.33''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Josef Palacký

Autor: Marek Lanzendorf, 22.01.2021
Umístění: Plzeň - město, Husova 1518/20, fasáda budovy, vedle vchodu do domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
ŽIL DO SVÉHO ZATČENÍ
GESTAPEM 12.2.1940
JOSEF PALACKÝ
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
2. DĚLOSTŘELECKÉHO PLUKU V PLZNI
ČLEN TAJNÉHO VOJENSKÉHO
PROTINACISTICKÉHO ODBOJE
POPRAVEN VE VĚKU 30 LET
V BERLÍNĚ - PLÖTZENSEE 4.5.1943

V HLUBOKÉ ÚCTĚ RODINA a MO PLZEŇ 3
Poznámka:

Palacký Josef: *21.4.1913 Čečovice. 2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová činnost)
(zdroj: Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v Berlíně-Plötzensee - www. ustrcr.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Kameny zmizelých - Emil a Henrietta Fischlovi

Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, Husova 384/36, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL FISCHL
NAR. 1877
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V IZBICI

ZDE ŽILA
HENRIETTA
FISCHLOVÁ
NAR. 1886
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI
Poznámka:

Emil Fischl, narozen 14. 9. 1877. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 145 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Aq, č. 929 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynul.
Henrietta (Henriette) Fischlová, narozena 2. 10. 1886. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 146 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Aq, č. 930 (27. 4. 1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )
V roce 2020 město Plzeň již po čtvrté umisťovalo kameny zmizelých. Tyto patří mezi 24 kamenů umístěných v roce 2020 na 10 místech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf