Plzeň - město

Pamětní deska Julius Fučík

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2018
Umístění: Plzeň - město, Havlíčkova 751/17
Nápis:
LIDÉ, MĚL JSEM VÁS RÁD, BDĚTE!

V TOMTO DOMĚ ŽIL
NÁRODNÍ HRDINA
JULIUS FUČÍK
V LETECH 1913-1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Otto Eisenschiml a Bondyovi

Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, Havlíčkova 886/24, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
OTTO EISENSCHIML
NAR. 1897
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 19.3.1945

ZDE ŽIL
OSKAR BONDY
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V IZBICI

ZDE ŽILA
IDA BONDYOVÁ
NAR. 1892
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V IZBICI

ZDE ŽIL
LADISLAV BONDY
NAR. 1921
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V IZBICI
Poznámka:

Otto Eisenschiml, narozen 6. 10. 1897, poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Zahynul 19. 3. 1945 Terezín.
Otto Eisenschiml se nejprve snažil v předtuše neblahého osudu přestěhovat do Jižní Ameriky a po neúspěšném pokusu, stejně jako někteří další občané židovské víry, přijal v pohnutých letech římskokatolickou víru. Nakonec byl deportován do Terezína, a to na udání majitele domu, kde zahynul těsně před koncem války.
Oskar Bondy, narozen 7. 11. 1891, poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 87 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 487 (11. 3. 1942, Terezín-Izbica). Zahynul.
Ida Bondyová, narozena 1. 12. 1892. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 86 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 486 (11. 3. 1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Ladislav Bondy, narozen 18. 12. 1921. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 88 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 488 (11. 3. 1942, Terezín-Izbica). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ , https://www.plzen.eu/ )
V roce 2020 město Plzeň již po čtvrté umisťovalo kameny zmizelých. Tyto patří mezi 24 kamenů umístěných v roce 2020 na 10 místech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf