Púchov

Nábrežie slobody

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2010
Umístění: Púchov, Nábrežie slobody, v parčíku vedľa Župného domu
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝM
V I. A II. SVETOVEJ VOJNE
A V SNP
PÚCHOV 29.AUGUSTA 2004

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás