Zvolenská Slatina

SNP, Terézie Vansovej

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Zvolenská Slatina, SNP, vpravo od Obecného úradu Zvolenská Slatina
Nápis:
GERGEĽ JURAJ, PAVLÍK JÁN, MAĽA JÁN, KROKOŠ ĽUPTÁK PAVEL, HUSŤAVA ONDREJ, REIS ŠIMON, BRODIANSKÝ PAVEL, ŽLNKA MARTIN, PAŠKA JURAJ, KOCMAN PAVEL, BAŠNIAR PAVEL, SANITRÁR MARTIN, POLIEVKA ONDREJ, ĽUPTÁK DANIEL, SVETLÍK MARTIN, KRCHA JÁN, BORGULA ONDREJ, PAVLÍK PAVEL, PAVLÍK JÁN, PAŠKA ONDREJ HAJDÚCHOV, KOCMAN JÁN, BACULÍK ONDREJ, PAVLENDA JÁN, PAŠKA PAVEL, MELICHERČÍK-JERGUŠ ONDREJ, GARAJ JÁN

PAVLENDOVÁ MAGDALÉNA, CIBUĽA JURAJ, CHOVANEC PAVEL, PAVLÍK JURAJ, PAVLÍK PAVEL, ŠTEFL JAROSLAV, VESELÝ ĽUDOVÍT, KANÁĽ JOZEF, HOLÝ PAVEL, GREŇO MARTIN, PAVLÍK JURAJ, TRNKA JOZEF, VÝBOŠŤOK JÁN, PAVLÍK PAVEL, MELICHERČÍK PAVEL, HRONEC JÁN, BÍREŠ JÁN, PAVLÍK PAVEL, ŠTIASNÝ MILAN, BODIANSKÝ PAVEL, HANULÍK VOJTECH, PAVLÍK JÁN, ŽLNKOVÁ ANNA, ŽLNKA PAVEL, KONKOL ŠTEFAN

VÝBOŠŤOK JÁN, KULICH ONDREJ, HÚŠŤAVA JOZEF, BELAJ MARTIN, KONÔPKA ONDREJ, BEŇO PAVEL, ORSÁG JOZEF, PAVLÍK JÁN, PAŠKA ONDREJ HORÁROV, KURNAS JÁN, KULICH ONDREJ, ŠŤASTNÝ JÁN, BACULÍK PAVEL, TÁTOŠ JÁN, LEHOŤAN JURAJ, KUKLA ONDREJ, PAŠKA PAVEL, KOCHAN JÁN, PAVLÍK MATÚŠ, PAVLÍK JÁN, DURIČKA JÁN, URBAN MATÚŠ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'38.5'' E19°15'38.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ľudovit Veselý

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2014
Umístění: Zvolenská Slatina, Terézie Vansovej, na budove Obecného úradu Zvolenská Slatina
Nápis:
V tejto obci v rokoch 1940 – 1944
pôsobil rímskokatolícky kňaz

Ľudovit Veselý

Za pomoc povstalcom v SNP
bol gardistami chytený a gestapom
zavraždený na Kováčovej v r. 1944.
Česť a sláva jeho pamiatke.

Zvolenská Slatina, august 2005
Poznámka:

Ľudovít Veselý (28.9.1910 Budapešť – 14.12.1944 Kováčová) účastník protifašistického odboja, katolícky kňaz. V rokoch 1935-40 dôstojník duchovnej správy čs., resp. slov. armády, 1939-40 člen vyššieho veliteľstva, resp. 1. divízie v Ružomberku. V júli 1944 sa zapojil do SNP, štábny kpt., spravodajský dôstojník veliteľstva Gerlach 1. čs. armády na Slovensku, po prechode SNP do hôr bol zapojený do ilegálneho protifašistického odboja, 12.12.1944 nem. bezpečnostnými orgánmi zatknutý, odsúdený na trest smrti a v Kováčovej popravený. R. 1946 vyznamenaný Radom SNP I. tr. a povýšený na majora in memoriam.
Zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'37.9'' E19°15'37.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás