Choceň

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
MĚSTO CHODEŇ NA PAMĚŤ TĚM
JIMŽ VELKÁ VÁLKA VZALA DOMOV I ŽIVOT.

C.K. BARÁKOVÁ KOLONIE VYSTÉHOVALECKÁ V CHOCNI
1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5314-6858
Souřadnice: N50°0'9.94'' E16°13'43.46''
Pomník přidal: Jan Richtr

Hrob Albin Havlíček

Autor: Jan Richtr, 09.05.2021
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ALBIN HAVLÍČEK
PODPLUKOVNÍK
*16. PROSINCE 1860 +15.ZÁŘÍ 1923

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°0'9.22'' E16°13'40.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jan Richtr

Hrob Karel Rychtařík

Autor: Jan Richtr, 09.05.2021
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
KAREL RYCHTAŘÍK
*10.9.1921, BYL VĚZNĚN V KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE V TEREZÍNĚ
ZEMŘEL V CHOCNI 26.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°0'9.22'' E16°13'40.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jan Richtr

Kenotaf Bohumil a František Satran

Autor: Jindra Vařečková, 24.03.2018
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
BOHUŠ SATRAN
SYN, SLÁDEK V RUSKU, NAR.
31./5.1890-..............
.........................
.......+9./8.1915........
.........................

FRANTIŠEK SATRAN
SYN, ABSOLVENT ZEMSKÉ HOS-
PODÁŘSKÉ AKADEMIE V TÁBOŘE
NAR. 24./5. 1895 ZEMŘ. 7./4. 1916 V
V ZAJATECKÉM TÁBOŘE "V ZOLOTAJA
ORDA" V TAŠKENTĚ V RUSKU.
Poznámka:

části nápisu osekány
Satran František: *1895 Humpolec. Příslušnost Choceň, okres Vysoké Mýto. Jednoroční dobrovolník, čestný svobodník, střelecký pluk 30. +26.3.1916 - v zajateckém lazaretu při křižovatce drah č. 120, Zlatá Orda, Rusko
Pohřben tamtéž.
Satran Bohuslav: *31.5.1890 Humpolec. Bydliště:Něžín okr. Černigovská gub. Datum zařazení do legie: 13.9.1914. Legie: Čs. družina. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 9.6.1915, padl.
(zdroj: http://vuapraha.cz )
Rok před vypuknutím první světové války odjel do Ruska "na zkušenou"i syn tehdejšího humpoleckého sládka Bohuslav Satran. Narodil se roku 1890 přímo v pivovaru, po absolvování školy v Humpolci navštěvoval průmyslovou školu a vyučil se po otci sládkem. V té době čeští sládci řídili výrobu v každém větším ruském pivovaru.
Na začátku války Češi, kteří chtěli bojovat za svobodu své vlasti, mohli do ruské armády vstoupit jen jako dobrovolníci. Bohuslav Satran vstoupil hned 13. září 1914 do Československé družiny a jako rozvědčík se zúčastnil bojů. Za svoji statečnost byl odměněn dvěma Georgievskými kříži. Když ruské vojsko na začátku června 1915 začalo ustupovat, byly právě Satranově rozvědce svěřovány ty nejtěžší úkoly. Ale 9. června 1915 Bohuslav Satran padl.
O smrti Bohuslava Satrana napsal Arnošt Cechmajstr: Rozvědku, v níž byl bratr Satran, vedl desátník Jaroslav Syrový. Zvolna a bez řeči kráčela kupředu hrstka unavených chlapců. Smutné myšlenky vířily v jejich myslích. S jakými růžovými nadějeme táhli tudy před půl rokem. Jejich cíl — osvobození zemí českých a Slovenska — zdál se jim tenkrát tak blízko. A nyní: den po dni, týden za týdnem, po dlouhé měsíce ruská armáda ustupuje, nepřítel je stále v patách. Přes to však nezoufají, ale vytrvale jdou za ustupující armádou a střeží každý krok nepřítele. Tak i dnes těžce se probírají bažinatou krajinou k vesnici Melniky. Zatím se úplně setmělo. Kraj páchl zápachem požárů. Vpředu vystoupily ze tmy neznatelné obrysy nějakého dvorce. Rozvědčíci stanuli a naslouchali. Nic se nehnulo, jen kdesi daleko zněl do nočního ticha klapot a skřípot kol nějakých těžce naložených vozů či děl. Vykročili, aby prohlédli tmavé stavení. Sotva postoupili několik kroků vpřed, prokmitla tmou řada záblesků a třeskla salva výstřelů. Ve zmatku rozprchla se rozvědka a bez povelu zalehli vojáci na mokrou zem. Nestříleli, neboť by tím prozradili, že je jich jen hrstka. Když střelba nepřítele neustávala, ba ještě se rozšiřovala doleva i doprava, byli jisti, že narazili na silného nepřítele. Také jejich úkol byl tím splněn. Bylo nesporně zjištěno, kam až nepřítel před večerem dorazil. Bez povelů, jak byli na rozvědkách uvykli, vraceli se zpět, provázeni střelbou, která se rozpoutala po celém kraji. Za nevelikým svahem rozptýlení rozvědčíci se shromáždili. Počítali se. Dva chyběli! Zjišťovali, kdo se nevrátil: Syrový a Satran! Čekali čtvrt hodiny, čekali půl. Chtěli se vrátiti, zda někde nebloudí zraněni. Střelba však houstla a blížila se a proto museli zase zpět bez svých dvou kamarádů.
Teprve na úsvitě shromáždila se větší část roty a po krátkém odpočinku vydala se na další pochod za ustupujícími Rusy. Se zaťatými zuby a pěstmi bezmocně hrozili k vesnici Mělníky, kde ztratili bratra Satrana. Byl to skromný a tichý hoch, jehož osud i ostřílené bojovníky dojímal. V kraji, kudy se několikrát převalila příšera války, nalezl hrob, který jistě již dávno zapadl a zarostl travou.
(zdroj: VHÚ, http://www.humpolak.cz, příloha Národního osvobození Legionářský týden z 16.8.1934, č. 65)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser