Choceň

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Jaroslav Šváb, 26.08.2006
Umístění: Choceň, Dr. E. Beneše, parčík na rohu ulic Dr. E. Beneše a T. G. Masaryka
Nápis:
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5314-39926
Souřadnice: N49°59'51.38'' E16°13'18.18''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
MĚSTO CHODEŇ NA PAMĚŤ TĚM
JIMŽ VELKÁ VÁLKA VZALA DOMOV I ŽIVOT.

C.K. BARÁKOVÁ KOLONIE VYSTÉHOVALECKÁ V CHOCNI
1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5314-6858
Souřadnice: N50°0'9.94'' E16°13'43.46''
Pomník přidal: Jan Richtr

Hrob Albin Havlíček

Autor: Jan Richtr, 09.05.2021
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ALBIN HAVLÍČEK
PODPLUKOVNÍK
*16. PROSINCE 1860 +15.ZÁŘÍ 1923

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°0'9.22'' E16°13'40.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jan Richtr

Hrob Karel Rychtařík

Autor: Jan Richtr, 09.05.2021
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
KAREL RYCHTAŘÍK
*10.9.1921, BYL VĚZNĚN V KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE V TEREZÍNĚ
ZEMŘEL V CHOCNI 26.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°0'9.22'' E16°13'40.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jan Richtr

Kenotaf Bohumil a František Satran

Autor: Jindra Vařečková, 24.03.2018
Umístění: Choceň, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
BOHUŠ SATRAN
SYN, SLÁDEK V RUSKU, NAR.
31./5.1890-..............
.........................
.......+9./8.1915........
.........................

FRANTIŠEK SATRAN
SYN, ABSOLVENT ZEMSKÉ HOS-
PODÁŘSKÉ AKADEMIE V TÁBOŘE
NAR. 24./5. 1895 ZEMŘ. 7./4. 1916 V
V ZAJATECKÉM TÁBOŘE "V ZOLOTAJA
ORDA" V TAŠKENTĚ V RUSKU.
Poznámka:

části nápisu osekány
Satran František: *1895 Humpolec. Příslušnost Choceň, okres Vysoké Mýto. Jednoroční dobrovolník, čestný svobodník, střelecký pluk 30. +26.3.1916 - v zajateckém lazaretu při křižovatce drah č. 120, Zlatá Orda, Rusko
Pohřben tamtéž.
Satran Bohuslav: *31.5.1890 Humpolec. Bydliště:Něžín okr. Černigovská gub. Datum zařazení do legie: 13.9.1914. Legie: Čs. družina. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 9.6.1915, padl.
(zdroj: http://vuapraha.cz )
Rok před vypuknutím první světové války odjel do Ruska "na zkušenou"i syn tehdejšího humpoleckého sládka Bohuslav Satran. Narodil se roku 1890 přímo v pivovaru, po absolvování školy v Humpolci navštěvoval průmyslovou školu a vyučil se po otci sládkem. V té době čeští sládci řídili výrobu v každém větším ruském pivovaru.
Na začátku války Češi, kteří chtěli bojovat za svobodu své vlasti, mohli do ruské armády vstoupit jen jako dobrovolníci. Bohuslav Satran vstoupil hned 13. září 1914 do Československé družiny a jako rozvědčík se zúčastnil bojů. Za svoji statečnost byl odměněn dvěma Georgievskými kříži. Když ruské vojsko na začátku června 1915 začalo ustupovat, byly právě Satranově rozvědce svěřovány ty nejtěžší úkoly. Ale 9. června 1915 Bohuslav Satran padl.
O smrti Bohuslava Satrana napsal Arnošt Cechmajstr: Rozvědku, v níž byl bratr Satran, vedl desátník Jaroslav Syrový. Zvolna a bez řeči kráčela kupředu hrstka unavených chlapců. Smutné myšlenky vířily v jejich myslích. S jakými růžovými nadějeme táhli tudy před půl rokem. Jejich cíl — osvobození zemí českých a Slovenska — zdál se jim tenkrát tak blízko. A nyní: den po dni, týden za týdnem, po dlouhé měsíce ruská armáda ustupuje, nepřítel je stále v patách. Přes to však nezoufají, ale vytrvale jdou za ustupující armádou a střeží každý krok nepřítele. Tak i dnes těžce se probírají bažinatou krajinou k vesnici Melniky. Zatím se úplně setmělo. Kraj páchl zápachem požárů. Vpředu vystoupily ze tmy neznatelné obrysy nějakého dvorce. Rozvědčíci stanuli a naslouchali. Nic se nehnulo, jen kdesi daleko zněl do nočního ticha klapot a skřípot kol nějakých těžce naložených vozů či děl. Vykročili, aby prohlédli tmavé stavení. Sotva postoupili několik kroků vpřed, prokmitla tmou řada záblesků a třeskla salva výstřelů. Ve zmatku rozprchla se rozvědka a bez povelu zalehli vojáci na mokrou zem. Nestříleli, neboť by tím prozradili, že je jich jen hrstka. Když střelba nepřítele neustávala, ba ještě se rozšiřovala doleva i doprava, byli jisti, že narazili na silného nepřítele. Také jejich úkol byl tím splněn. Bylo nesporně zjištěno, kam až nepřítel před večerem dorazil. Bez povelů, jak byli na rozvědkách uvykli, vraceli se zpět, provázeni střelbou, která se rozpoutala po celém kraji. Za nevelikým svahem rozptýlení rozvědčíci se shromáždili. Počítali se. Dva chyběli! Zjišťovali, kdo se nevrátil: Syrový a Satran! Čekali čtvrt hodiny, čekali půl. Chtěli se vrátiti, zda někde nebloudí zraněni. Střelba však houstla a blížila se a proto museli zase zpět bez svých dvou kamarádů.
Teprve na úsvitě shromáždila se větší část roty a po krátkém odpočinku vydala se na další pochod za ustupujícími Rusy. Se zaťatými zuby a pěstmi bezmocně hrozili k vesnici Mělníky, kde ztratili bratra Satrana. Byl to skromný a tichý hoch, jehož osud i ostřílené bojovníky dojímal. V kraji, kudy se několikrát převalila příšera války, nalezl hrob, který jistě již dávno zapadl a zarostl travou.
(zdroj: VHÚ, http://www.humpolak.cz, příloha Národního osvobození Legionářský týden z 16.8.1934, č. 65)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Václav Havrda

Autor: Jana Černínová, 22.08.2011
Umístění: Choceň, Jungmannova 301, na budově Městského úřadu Choceň
Nápis:

V.H. 5.5.1945
Na tomto místě byl 5.5.1945
zastřelen četník Václav Havrda,
který se hrdinsky obětoval
pro záchranu svých kolegů.

Čest jeho památce.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-39924
Pomník přidal: Jana Černínová

Pamětní deska legionářům

Autor: Jaroslav Šváb, 29.07.2006
Umístění: Choceň, Komenského, základní škola
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH LEGIONÁŘŮ
MÍSTNÍCH RODÁKŮ

PLŠEK LADISLAV ZBOROV, NOVÁK JAROSLAV ZBOROV, ŠIMÁČEK JOSEF ZBOROV, SATRAN BOHUMIL RUSKO, ŠRAJER JAN BAGNEUSE, ZACHAŘ VÁCLAV SIBIŘ, KLABAN RUDOLF SIBIŘ, ŠTANTEJSKÝ TOM. SIBIŘ, BRUSTMAN JOSEF SIBIŘ.

1914 - 1918

ZDE JEST ULOŽENA PRSŤ OD ZBOROVA
Poznámka:

Šimáček Josef, nar. 26.6.1894/26.7.1894, Choceň. V RU armádě sloužil u 94. pěšího pluku. Zajat 15.2.1915, Lubkov. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Omsku. Zařazen 12.7.1918 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Službu ukončil 22.1.1921, způsob v databázi neuveden.
Šrajer Jan, nar. 16.4.1896, Choceň. V zahraničí sloužil dnem 8.5.1917 jako vojín v britské armádě, Norfolk. Zemřel 28.8.1918. Další data neuvedena.
Klaban Rudolf, nar. 7.11.1895, Choceň. V RU armádě sloužil u 30. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 17.9.1915, Rovno. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Orlu. Zařazen jako vojín k 7. střeleckému pluku. Zemřel 1.8.1918, Jevgeněvka, Ussurijský front.
Štantejský Tomáš, nar. 13.12.1882, Choceň. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako vojín. Zajat 5.7.1915, Lublín. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 13.12.1917, současně zařazen jako vojín k 6. střeleckému pluku. Další data v databázi neuvedena.
Brustmann Josef, nar. 7.8.1895, Choceň. V RU armádě sloužil u 30. zeměbraneckého pluku jako vojín. Zajat 5.7.1915, Krasnik. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Horodkovič, Rjazaň, zařazen 19.1.1918 jako vojín k 2. střeleckému pluku. Zemřel 26.2.1919 sebevraždou zastřelením, pohřben v Miassech.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-06896
Souřadnice: N50°0'6.06'' E16°13'18.96''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 29.07.2006
Umístění: Choceň, Komenského, základní škola
Nápis:
Z CHOCEŇSKA
V BOJÍCH
ZA SVOBODNOU
VLAST
1939 – 1945
PADLI

MATOUŠEK JAROSLAV 1940 ANGLIE
SKALICKÝ RUDOLF 1941 LA MANCHE
ROČOVSKÝ MIROSLAV 1942 FRANCIE
JIRÁSKÝ JOSEF 1944 FRANCIE
KRAMÁŘ JOSEF 1944 SNP
Poznámka:

Matoušek Jaroslav, poručík, nar. 14.2.1915, Choceň, příslušník 1.4.3. - 311. peruť. Padl 16.10.1940, Velká Británie, Bentley Priory, pohřben Pinner.
Skalický Rudolf, četař, nar. 4.9.1918, Hemže, příslušník 1.4.3. - 311. peruť. Padl 28.12.1941, Severní moře.
Ročovský Miroslav (Miloslav), rotmistr, nar. 18.11.1918, Skořenice, příslušník 5.1. - RAF, 501st Squadron. Nezvěstný od 25.4.1942, kanál La Manche.
Jiráský Josef, desátník, nar. 26.8.1912, Nasavrky, příslušník 1.4.2. - 1. obrněná brigáda. Padl 15.10.1944, Francie, Dunkerque, tělo nebylo nalezeno.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-06759
Souřadnice: N50°00'06.06'' E16°13'18.96''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 26.08.2006
Umístění: Choceň, Pardubická, u zámku
Nápis:
ZBOROV, VOUZIERS, SLOVENSKO, DOSS ALTO, SIBIŘ

OBĚTEM
MILITARISMU A FAŠISMU
1914 - 1918
1939 - 1945


OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Aubrecht Alois, Barnet Antonín, Bárta Bohuslav, Bečička Václav, Bíca Josef, Bouček Josef, Braun Adolf, Časlavka Josef, Dostál Jan, Ell Miroslav, Faltejsek Adolf, Faltus Josef, Frischmann Alois, Frischmannová Edita, Frischmann Petr, Frischmann Jan, Goldmann Karel, Goldmannová Klára, Hajzler Antonín, Hanzl Miloslav, Havrda Václav, Hejl Josef, Hemžský Václav, Hobl František, Homolka Miroslav, Hönig Bedřich, Hönigová Helena, Houdek Václav, Hrstka Augustin, Jelínek Jaroslav, Jiráský Josef, Kašpar František, Kmošek Oldřich, Kocum Jindřich, Kodýtek Ludvík, Kohnová Matylda, Kopecká Štěpánka, Kovář Miroslav, Krahulec Karel, Kramář Josef, Kraus František, Krejčí Heřman, Krejčí Vladimír, Kubík Jan, Kubišta Milan, Kučera Jaroslav, Kužela František, Kuželová Růžena, Lainz Václav, Ledeč Emanuel, Ledečová Olga, Ledečová Věra, Libánský Eduard, Lilienfeld Arnošt, Matoušek Jaroslav, Mikeš Karel, Mikulecký Jaroslav, Mlejnek Jaroslav, Nechvíle Ladislav, Nováček Ladislav, Novotný František, Ogrodník Stanislav, Opočenský Stanislav, Pám Jiří, Pám Ladislav, Pám Otokar, Pám Rudolf, Pám Rudolf, Pámová Berta, Pámová Berta, Pařízek Zdeněk, Pecháček Josef, Pelc Milan, Pražák Augustin, Přibyl Jaroslav, Robitschková Pavla, Ročeň Karel, Ročovský Miroslav, Ropek František, Ropek Josef, Rychtařík Karel, Sajdlová Božena, Schwarzová Růžena, Skalický Rudolf, Starý Jan, Stein Leo, Stejskal Josef, Stern Vilém, Sternová Adéla, Sychra Josef, Syrový Robert, Syrový Václav, Šafka Jaroslav, Šedo František, Šilar Bedřich, Šilarová Marta, Škraňka Václav, Šotka Jiří, Štrankmüller Josef, trávníček Jaroslav, Vodička Jaroslav, Vondráček Jaroslav, Wesselová Ella, Zemek Oldřich

PAUKERT STINO, 1925
Poznámka:

Historické foto 1925.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-06957
Souřadnice: N49°59'57.67'' E16°13'32.68''
Pomník přidal: K.W. Schubsky, Jaroslav Šváb, Ivana Pochobradská

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jana Černínová, 30.11.2011
Umístění: Choceň, Pernerova, u vlakového nádraží vedle čp. 579
Nápis:
V REVOLUČNÍCH DNECH 9.5.1945 BYLI V TĚCHTO
MÍSTECH ZAVRAŽDĚNI NACISTICKÝMI VRAHY:

ANTONÍN BARNET
ZAHRADNÍK, VE VĚKU 42 LET
VÁVLAV HEMSKÝ
STROJNÍ ZÁMEČNÍK, VE VĚKU 52 LET
OLDŘICH KMOŠEK
STROJNÍ ZÁMEČNÍK, VE VĚKU 21 LET
JINDŘICH KOCUM
STUDUJÍCÍ, VE VĚKU 18 LET
ŠTĚPÁNKA KOPECKÁ
PRADLENA, VE VĚKU 44 LET
BOŽENA SAJDLOVÁ
DÁMSKÁ KREJČOVÁ, VE VĚKU 20 LET

ČEST JEJICH PAMÁTCE! VĚRNI ZŮSTANEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-06869
Pomník přidal: Jana Černínová