Horní Újezd

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 29.06.2014
Umístění: Horní Újezd, u hlavní komunikace, za zastávkou
Nápis:
(přední strana)
NAŠIM PADLÝM
A ZEMŘELÝM
VOJÍNŮM
KTEŘÍ SE
NEDOČKALI
NAŠÍ SVOBODY,
VĚNUJÍ OBČANÉ
Z HOR. ÚJEZDA
A OSÍČKA.

ŽIVOT JEST STÁLÝ BOJ
A MÍR JEN BEZDĚKY,
SMRT VŠAK JEN KRÁTKÝ BOJ
A PAK KLID NA VĚKY.

POLOŽIL ŽIVOT NA OLTÁŘ VLASTI
KAREL ZÁMRSKÝ
DNE 7.5.1945
ANTONÍN ZÁBRANSKÝ Z OSÍČKA
ZAHYNUL V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V ERBACHU
4.4.1945.

(levá strana)
1914
NAVRÁTIL JOS.
KLIMEK VAL.
1915
KOSTROUCH ALOIS
VELIČKA ANT.
VELIČKA KAREL
SMOLKA DOMINIK
DOLEŽAL JAN
MIKULÍK JAROSL.
1916
OLIVÍK JOS.
OLŠÁK JOS.
CHLÁPEK FRSANT.
HOLUB JOS.
1917
PIKNA ANT.
MACHÁŇ JOS.

(pravá strana)
1918
KOSTRUCH INOC.
VELIČKA JOS.
KOZÁK JAN
KOZÁK ANT.
KOZÁK FRANT.
DRLITA ADOLF
1919
CHLÁPEK ALOIS
1920
SKÁCAL FRANT.
STUDENY FRANT.
SEHNÁLEK JOS.
NEZVĚSTNÍ:
MOŘKOVSKÝ JOS.
BUDÍK KAREL
SEHNÁLEK FRANT.
BUDÍK FRANT.
KUDLÍK ALOIS
HORÁČEK ALOIS

(deska na levo)
ANTONÍN STUDENÝ
ROTMISTR NARODIL SE 27.II.1878
RUSKÝ LEGIONÁŘ, KTERÝ POLOŽIL ŽIVOT ZA SVATOU VĚC NÁRODA
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V BRNĚ DNE 7.I.1943.

ZEMĚ, PRO KTEROU TRPĚL, BUDOŽ MU LEHKOU.
ON BOJOVAL, VY ZAJISTĚTE!

(deska na pravo)
ALOIS MACHAČÍK
NARODIL SE 26.9.1888
BRIGÁDNÍ GENERÁL MAJOR FRANCOUZSKÝCH LEGIÍ
RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE VYZNAMENANÝ MNOHA JINÝMI ŘÁDY.
BYL SŤAT NĚMECKÝMI VRAHY I.6.1943.

POLOŽIL ŽIVOT ZA VLAST, KTEROU NADEVŠE MILOVAL,
NEDOČKAV SE SVOBODY, VE KTEROU PEVNĚ VĚŘIL.

PADL, ABYSTE ŽILI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-38709, CZE-7101-38711
Pomník přidal: Lenka Šimčíková