Libochovice

Hrob Bořivoj Vondráček

Autor: Petr Kudláček, 26.09.2020
Umístění: Libochovice, starý hřbitov, hrob č. 269/1
Nápis:
PŘED VELIKOSTÍ
TVOJÍ, O PANE,
SE BOLEST
NAŠE SKLÁNÍ
RODINA VONDRÁČKOVA
(nápis pod fotografií je nečitelný)
Poznámka:

Pilot des. Bořivoj Vondráček od 32. letky LP1 zemřel 1.6.1938 při letecké nehodě v Josefově. Jméno na náhrobku je nečitelné, hrob identifikoval správce hřbitova.
Dle publikace MNO: „Nástin personálních ztrát Československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939“ od Jiřího Plachého, vydání 2009, str. 52, se Bořivoj Vondráček narodil 21.4.1916 v Plzni, jeho domovskou obcí byly Libochovice. Byl české národnosti a římskokatolického vyznání. Vyučil se zámečníkem, 1.10.1935 nastoupil základní vojenskou službu u 61. letky LP1 a absolvoval kurz pomocných leteckých mechaniků. V roce 1936 absolvoval poddůstojnickou školu a v roce 1937 pilotní výcvik. Dnem 28.6.1937 byl jmenován pilotem-letcem a určen stíhacím pilotem u 44. letky (v roce 1938 přečíslované na 32. letku). Zahynul při cvičném letu v Josefově, po ztrátě rychlosti v prudkém stoupání. Měl nalétáno 128 hodin, a velitel letky jej posmrtně hodnotil jako jednoho z nejlepších mladých pilotů letky.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Související: https://www.vets.cz/vpm/9528-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#9528-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'33.07'' E14°2'10.35''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Hermína Fišerová

Autor: Jiří Padevět, 24.04.2011
Umístění: Libochovice, židovský hřbitov asi 200 metrů západně od katolického hřbitova
Nápis:
HERMÍNA
FIŠEROVÁ
NAR. V LIBOCHOVICÍCH
ZEMŘ. V ZIMĚ 1941/42
V LODŽSKÉM GHETTU
JAKO OBĚŤ NACISTICKÉ PERZEKUCE
Poznámka:

Zřejmě se jedná o Hermínu Fischerovou, narozenou 6.6.1873, která byla deportována do Ghetta v Lodži transportem A, č. 878, který odjel z Prahy 16.10.1941.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'29.98'' E14°1'55.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kenotaf rodina Ledererova

Autor: Jiří Padevět, 12.02.2022
Umístění: Libochovice, židovský hřbitov asi 200 m západně od katolického hřbitova
Nápis:
HUGO LEDERER nar. 8.V.1884
EMILIE LEDEROVÁ " 24.XI.1887
EGON LEDERER " 21.VI.1922
OLGA LEDEREROVÁ " 2.IX.1926

ZEMŘELI V POLSKU V R. 1942
ZAVRAŽDĚNI HITLEROVÝMI POCHOPY.

NOVÁK
LOUNY
Poznámka:

Rodina Ledererova byla 10.6.1942 deportována transportem AAhz Prahy do Ghetta Ujazdow. Po příjezdu byli zřejmě všichni zavražděni, z 1000 deportovaných se konce války dožili tři lidé.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147227-hugo-lederer/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147262-emilie-ledererova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147219-egon-lederer/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147285-olga-ledererova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'29.98'' E14°1'55.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět