Libochovice

Čechova, Čechova 230, Purkyňova, nezařazeno

Hrob Bořivoj Vondráček

Autor: Petr Kudláček, 26.09.2020
Umístění: Libochovice, starý hřbitov, hrob č. 269/1
Nápis:
PŘED VELIKOSTÍ
TVOJÍ, O PANE,
SE BOLEST
NAŠE SKLÁNÍ
RODINA VONDRÁČKOVA
(nápis pod fotografií je nečitelný)
Poznámka:

Pilot des. Bořivoj Vondráček od 32. letky LP1 zemřel 1.6.1938 při letecké nehodě v Josefově. Jméno na náhrobku je nečitelné, hrob identifikoval správce hřbitova.
Dle publikace MNO: „Nástin personálních ztrát Československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939“ od Jiřího Plachého, vydání 2009, str. 52, se Bořivoj Vondráček narodil 21.4.1916 v Plzni, jeho domovskou obcí byly Libochovice. Byl české národnosti a římskokatolického vyznání. Vyučil se zámečníkem, 1.10.1935 nastoupil základní vojenskou službu u 61. letky LP1 a absolvoval kurz pomocných leteckých mechaniků. V roce 1936 absolvoval poddůstojnickou školu a v roce 1937 pilotní výcvik. Dnem 28.6.1937 byl jmenován pilotem-letcem a určen stíhacím pilotem u 44. letky (v roce 1938 přečíslované na 32. letku). Zahynul při cvičném letu v Josefově, po ztrátě rychlosti v prudkém stoupání. Měl nalétáno 128 hodin, a velitel letky jej posmrtně hodnotil jako jednoho z nejlepších mladých pilotů letky.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Související: https://www.vets.cz/vpm/9528-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#9528-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'33.07'' E14°2'10.35''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, trojhrob na městském hřbitově, vpravo od vchodu
Nápis:
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V LIBOCHOVICÍCH
OBĚTEM KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1945

VÁCLAV BOUČEK
*25.9.1895 V PLZNI
+8.5.1945
MARIE BOUČKOVÁ
*4.2.1900 V LIBOCHOVICÍCH
+13.7.1945
BOHUMIL BOROVAN
*9.6.1944 V LIBOCHOVICÍCH +8.5.1945
BOHUMIL BOROVAN
*2.2.1914 V LIBOCHOVICÍCH
+8.5.1945
RŮŽENA BOROVANOVÁ
*21.6.1921 V SIŘEJOVICÍCH
+8.5.1945
Poznámka:

………..do tohoto zmatku se objevují nad městem sovětská letadla. Němci po nich ze zámeckého parku zahájili palbu. Jedno letadlo se vrátilo obloukem nad město a shodilo na německé uskupení několik menších bomb. Ty padají do těsné blízkosti dvora hotelu Černý orel, kde rovněž byli Němci. Zasahují v Růžové ulici malé domky Františka Borovana a Václava Kybala, které byly zcela rozbořeny. V troskách domu zahynula celá rodina Borovanova i s malým děckem a Václav Bouček. Jeho manželka, vytažená z trosek těžce raněná, umírá později v Roudnici nad Labem v nemocnici.
(zdroj: Listiny, články a knihy – libochovice.net.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00570
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník legionářům a Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov, vpravo od vchodu
Nápis:
VLAST MILOVALI
NÁROD NEZRADILI
PRO NĚJ BOJOVLI
V BOJI VYTRVALI
VĚČNÁ JIM PAMĚŤ.

BERAN EDUARD STŘELEC, 34. P.PL.
*6.11.1881 +14.2.1928 VE VLAST. HROBĚ
VODIČKA ANTONÍN, ČETAŘ 35. P.PL.
*3.10.1883 + 21.6.1935
ZVOLSKÝ HYNEK, STŘELEC 7. P.PL.
*24.7.1879 +15.4.1936
ŠEBEK JAN, DESÁTNÍK KULIKOVSKÉ BATERIE
*24.4.1894 +18.7.1937
STEIGER JOSEF, ČETAŘ 5. P.PL.
*20.3.1890 +16.3.1955
PŘEDSEDA ČOL
DLOUHÝ VÁCLAV, DĚLOSTŘELEC 1. DĚL.BRIG.
*21.5.1891 +21.10.1926
HANĚK JAROSLAV, STŘELEC 6. P.PL.
*24.10.1890 +7.4.1933
BAŽANT ANTONÍN, ITALSKÝ LEG. 34. PL.
*30.8.1897 +27.11.1970

BAŽANT JAR. *1911 +1942
BĚLOHLÁVEK JAR. *1905 +1942
BENEŠ EDUARD *1908 +1945
BLAŽEK KAREL *1887 +1942
BROUČEK ALOIS *1900 +1942
BRŮNA ZDENĚK *1917 +1942
CIVKA JAN *1882 +1943
DOČKAL JOSEF *1898 +1942
ETL ČESTMÍR *1905 +1942
FILIP DOMINIK *1879 +1944
GÖPFERT OTTO *1915 +1942
GRUNCL ANT. *1905 +1942
GRIČ ANTONÍN *1886 +1942
HANDZA JURAJ *1901 +1943
HARTYCH FRANT. *1880 +1942
HODYS JOSEF *1894 +1942
HORYNA LAD. *1902 +1942
HAVLÍKOVÁ ANT. *1901 +1942
CHABR ANT. *1888 +1943
JANDÁK JOSEF *1909 +1942
JELÍNEK JOS. *1900 +1942
KALAŠ OLDŘICH *1912 +1942
KAUTSKÝ OLDŘ. *1911 +1942
KNOTEK FRANT *1901 +1943
KOREJS MILOŠ *1906 +1942
KOŠEK JOSEF *1911 +1942
KOŠŤÁL FRANT. *1908 +1942
KOZÁK JIŘÍ *1894 +1942
KRAHULÍK KAREL *1887 +1942
KREČMAN VÁCL. *1897 +1943
KREJCÁREK KAR. *1891 +1942
KREJZA JOSEF *1904 +1942
KOTOUČ JAR. *1914 +1942
LUKEŠ MILOŠ *1907 +1942
MALÝ VÁCLAV *1881 +1942
MALEČEK VÁCL. *1889 +1941
MAŠEK FRANT. *1886 +1942
MAŠEK FRANT. *1899 +1942

VAŠE SMRT NÁS VZKŘÍSILA
VAŠE ČEST NÁS ZAVAZUJEMINAŘÍK FRANT. *1912 +1942
MINAŘÍK JOSEF *1901 +1942
MOTTL RUDOLF *1897 +1943
MRÁZEK FRANT. *1905 +1942
NEBESKÝ ANT. *1907 +1942
NEUMAJER FRANT. *1906 +1942
NIKL OLDŘICH *1905 +1943
NOVÁK VÁCLAV *1909 +1942
NÝDR JOSEF *1901 +1942
PAJER JAN *1894 +1942
PATA VÁCLAV *1896 +1942
PEKAŘ JOSEF *1874 +1943
PUFLER JULIUS *1897 +1942
RACEK VÁCLAV *1895 +1942
REZEK HYNEK *1908 +1942
ROMENSKÝ JIŘÍ *1893 +1942
RÖSCH STANIS. *1900 +1940
RULF JOSEF *1898 +1942
ŘACH ANTONÍN *1893 +1942
ŘEHÁČEK ANT. *1889 +1942
ŘEHÁČKOVÁ ANEŽ. *1904 +1943
SEMÍK ALOIS *1905 +1943
SMETANA FERD. *1912 +1942
ŠLÉGR MIROSLAV *1912 +1943
TAJČ FRANTIŠEK *1895 +1942
TOPIČ JOSEF *1898 +1942
ULRYCH KAREL *1909 +1942
VÁP ALOIS *1892 +1942
VÁGNER JOSEF *1893 +1943
VÍŠEK BOHUMIL *1894 +1942
VÍT KAREL *1909 +1943
VLČEK MIROSLAV *1908 +1943
VYNAHLOVSKÝ JAN *1916 +1942
VYŠATA VÁCLAV *1909 +1942
VYŠATA JIŘÍ *1903 +1942
VYKROČIL VÁCL. *1895 +1942
ZÍCH ADOLF *1911 +1942
ZÍCH ANTONÍN *1905 +1942
Poznámka:

původní památník postaven v roce 1937 kameníkem J.Králem z Libochovic, na čelní stěně bronzový relief od K.Babky, v otvorech v těle hranolu urny s popelem bojovníků z 1.světové války. (CEVH)
Beran Eduard, nar. 6.11.1881, Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.8.1917, Jeleník. Do čs legií v Itálii zařazen 24.4.2010 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 28.7.1919.
Vodička Antonín, nar. 3.10.1883, Praha, bydliště Uhy okr. Kralupy nad Vltavou. V RU armádě sloužil u 8. průzkumného praporu jako desátník. Zajat 10.10.1916, Nova Ves. Do čs legií v Itálii zařazen 13.7.1918 jako desátník k 35. pěšímu pluku. Demobilizován 12.8.1919 jako četař.
Zvolský Hynek, nar. 4.7.1876 (4.7.1879), Jindřichův Hradec, bydliště Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 24.10.1915, Pačajovo. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Borispolu, zařazen 25.7.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Demobilizován 22.4.1921 od ev. úřadu.
Šebek Jiří, nar. 24.4.1894, Chrášťany okr. Rakovník. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 2.10.1915, Tarnopol. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Buroza , Jekatěrinoslav. gub. Zařazen 17.10.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Demobilizován 16.10.1920 jako desátník 2. jízdního pluku.
Steiger Josef, nar. 19.3.1887 (20.3.1890), Podlusky okr. Roudnice nad Labem, bydliště Nižebohy okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.10.1914, Jaroslav. Do čs legií v Rusku se přihlásil 1.10.1916, Borispol. Zařazen 22.6.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Demobilizován 22.9.1920 jako četař.
Dlouhý Václav, nar. 21.5.1891, Čauš okr. Most, bydliště Křivoklát, Osek okr. Rakovník, Duchcov. V RU armádě sloužil u 91. pěšího pluku jako vojín. Zajat 22.3.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Nevjansk Perm, zařazen 5.9.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Demobilizován 18.11.1920 jako vojín 3. střeleckého pluku.
Haněk Jaroslav, nar. 24.10.1890 (24.10.1889), Chvatěruby okr. Slaný, bydliště Odolena Voda okr. Karlín. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako vojín. Zajat 3.4.1915, Dukla Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Darnici, zařazen 9.8.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Demobilizován 27.9.1920.
Bažant Antonín, nar. 30.8.1897, Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako vojín, Zajat 23.8.1917, Jeleník. Do čs legií v Itálii se přihlásil 20.3.1918, zařazen 24.4.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 31.12.1919 jako vojín čs. autovojska.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

BAŽANT JAROSLAV: *9.9.1911, strážník, zatčen 24.3.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
BĚLOHLÁVEK JAROSLAV: *1905, úředník, +1942.
BENEŠ EDUARD: *1908, zamĕstnanec cihelny, zatčen 1.9.1942, +1945 po návratu z koncetračního tábora.
BLAŽEK KAREL: *1887, sklář, zatčen 24.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
BROUČEK ALOIS: *14.7.1900, sklář, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
BRŮNA ZDENĚK: *25.3.1917, dĕlník, zatčen 24.3.1942, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942 Ruzynĕ, kasárna SS.
CIVKA JAN: *1882, sklář, ilegální skupina KSČ, +1943.
DOČKAL JOSEF: *7.2.1898, sklář, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
ETTL ČESTMÍR: *1905, dĕlník, ilegální skupina KSČ, +1942.
FILIP DOMINIK: *1879, dĕlník, ilegální skupina KSČ, +1944.
GÖPFERT OTTO: *31.7.1915, úředník sklárny, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
GRUNCL ANTONÍN: *11.11.1905, učitel, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
GRIČ ANTONÍN: *1886, sklář, zatčen 22.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
HANDZA JURAJ: *1901, sklář, ilegální skupina KSČ, +1943.
HARTYCH FRANTIŠEK: *16.6,1880, RU armáda: Inft., k. k. LIR. Nr. 12. Zajetí: 13.9.1914, Lublin. Přihlášení do legií:, Borispol. Zařazení do jiné legie: 27.2.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 2. zál. pl., poslední: 10. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 31.12.1919. Železničář, Obrana národa, +22.6.1942 Pankrác.
HODYS JOSEF: *10.6.1894, RU armáda: Inft. IR. Nr. 88. Zajetí:7.2.1915, Karpaty. Přihlášení do legií:15.3.1917, Krivaň Podolsk. Legie: Čs. legie v Rusku. Útvar: 7. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 8.11.1920. Železničář, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
HORYNA LADISLAV: *10.1.1902, účetní, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
HAVLÍKOVÁ ANTONIE: *1901, zam. sklárny, ilegální skupina KSČ, +1942 kon. tábor.
CHABR ANTONÍN: *1888, , zatčen 24.8.1942,poslech cizího rozhlasu, +13.12.1943 Osvĕtim.
JANDÁK JOSEF: *12.5.1909, sklář, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
JELÍNEK JOSEF: *6.10.1890, rolník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KALAŠ OLDŘICH: *28.5.1912, sklář, zatčen 27.2.1942, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942 Ruzynĕ, kasárna SS.
KAUTSKÝ OLDŘICH: *9.12.1911, zřízenec záložny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KNOTEK FRANT: *1901,zatčen 24.8.1942, poslech cizího rozhlasu, +29.3.1943 Osvětim.
KOREJS MILOŠ: *14.8.1906, učitel, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KOŠEK JOSEF: *14.10.1911, úředník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KOŠŤÁL FRANTIŠEK: *29.8.1905, holič, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KOZÁK JIŘÍ: *28.5.1894. RU armáda: Inft., IR. Nr. 42. Zajetí: 1.3.1915, Smolník. Přihlášení do legií: 27.11.1915, Targajská obl. Akťjubinsk. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích:1. stř. pl., poslední 9. leh. děl. pl. První hodnost v legiích:vojín, poslední: šikovatel. Konec v legiích: 14.1.1920. +1942.
KRAHULÍK KAREL: *1887, železničář, zatčen 29.11.1941, sbírka penĕz rodinám zatčených, +1942, kon. tábor.
KREČMAN VÁCLAV: *1897, obchodník mlékem, zatčen únor 1942, ilegální skupina KSČ, +1943.
KREJCÁREK KAREL: *1891, prodavač, zatčen 29.1.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
KREJZA JOSEF: *1904, železničář, zatčen 29.11.1941, sbírka penĕz rodinám zatčených, +1942, kon. tábor.
KOTOUČ JAROSLAV: *10.11.1914, obchodník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
LUKEŠ MILOŠ: *27.8.1907, účetní záložny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
MALÝ VÁCLAV: *1881, ilegální skupina KSČ, +1942.
MALEČEK VÁCLAV: *1899, zatčen 1.8.1941, ilegální tisk, vlastník rozmnožovacího přístroje, +1941.
MAŠEK FRANTIŠEK: *1886, obchodník uhlím, zatčen 12.-13.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
MAŠEK FRANTIŠEK: *8.8.1899, sklář, zatčen 2.8.1941, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942.
MINAŘÍK FRANTIŠEK: *22.10.1903, zvěrokleštič, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
MINAŘÍK JOSEF: *4.9.1901, zvěrokleštič, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
MOTTL RUDOLF: *1897, sklář, , zatčen 19.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1943.
MRÁZEK FRANTIŠEK: *3.3.1905, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
NEBESKÝ ANTONĺN: *10.6.1907, úředník, zatčen 4.2.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
NEUMAJER FRANTIŠEK: *1906, sklář, ilegální skupina KSČ, +1942.
NIKL OLDŘICH: *1905, truhlář, ilegální skupina KSČ, +1943.
NOVÁK VÁCLAV: *14.8.1909, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
NÝDR JOSEF: *17.12.1901, skladník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
PAJER JAN: *7.10.1884, Inft. IR. Nr.42. Zajetí: 21.7.1915, Doberdo. Zařazení do jiné legie: 28.4.1918. Legie: Čs. legie v Itálii. Útvar: 31. p. pl. První hodnost v legiích: svobodník, poslední desátník. Konec v legii: 5.8.1919. Železničář, +1.7.1942 Kobylisy.
PATA VÁCLAV: *4.9.1896 učitel, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
PEKAŘ JOSEF: *1874, sklář, zatčen 24.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1943.
PUFFLER JULIUS: *22.3.1897, huťmistr sklárny, zatčen 11.4.1942, +1.7.1942 Kobylisy.
RACEK VÁCLAV: *22.10.1885, RU armáda: Inft., k. k. LIR. Nr. 9. Zajetí: 22.11.1915, Čertoryjsk. Přihlášení do legií: 2.4.1918, Vladivostok. Legie: Čs. legie v Rusku.Útvar: 9. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 23.10.1920. Železničář, zatčen 1942, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
REZEK HYNEK: *14.9.1908, úředník sklárny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ROMENSKÝ JIŘÍ: *1893, zatčen 8.10.1941, organizace JINDRA, +22.3.1942 Osvětim.
ROVNÁNEK JAN: *11.4.1918, dělník, zatčen březen 1942, ilegální skupina KSČ, +2.7.1942 Kobylisy.
RÖSCH STANISLAV: *1900, lékárník, Obrana národa, sebevražda jedem bĕhem zatčení, +19.11.1940.
RULF JOSEF: *22.3.1898, strážník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ŘACH ANTONÍN: *1893, zám.mistr, zatčen 19.3.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
ŘEHÁČEK ANTONĺN: *19.10.1889, dělník, zatčen 31.1.1942, ilegální skupina KSČ, +2.7.1942 Kobylisy.
ŘEHÁČKOVÁ ANEŽKA: *1904, zemĕdĕlská dělnice, zatčena kvĕten 1942 ilegální skupina KSČ, +1943.
SEMÍK ALOIS: *20.6.1905, sklář, zatčen březen 1942, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
SMETANA FERDINAND: *8.12.1912, zatčen březen 1942, ilegální skupina KSČ, +2.7.1942 Kobylisy.
ŠLÉGR MILOSLAV: *1912 +1943.
TAJČ FRANTIŠEK: *1895, soukromý rolník, ilegální skupina KSČ, +1942.
TOPIČ JOSEF: *20.2.1898, velitel čet.stanice, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ULRYCH KAREL: *18.9.1909, úředník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
VÁP ALOIS: *10.3.1892, služba v Čs. legii v Rusku. Datum zařazení do jiné legie:20.2.1919. Úředník sklárny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
VÁGNER JOSEF: *1893 +1943.
VÍŠEK BOHUMIL: *1894, sklář, zatčen 24.3.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
VÍT KAREL: *1909, ilegální skupina KSČ, +1943.
VLČEK MILOSLAV: *1908, úředník skláren, ilegální skupina KSČ, +1943.
VYNÁHLOVSKÝ JAN: *14.4.1916, učitel, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
VYŠATA VÁCLAV: *5.11.1909, zedník, zatčen 1.3.1942, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942, kasárna SS Ruzynĕ.
VYŠATA JIŘÍ: *1903, dělník, zatčen 8.3.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
VYKROČIL VÁCLAV: *15.8.1895, RU armáda: Ul., UR. Nr. 8. Zajetí:3.8.1918, Asiago Itálie. Přihlášení do legií: 24.9.1918. Legie: Čs. legie ve Francii. Útvar: 23. stř. pl., hodnost: četař. Konec v legiích: 31.12.1919. Školník, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ZICH ADOLF *7.2.1911, úředník, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ZiCH ANTONÍN *2.8.1905, skladník, Obrana národa, +2.7.1942 Kobylisy.
(zdroj: http://www.lidice.cz/obec/historie/kobyliska/40.html ,VÚA, Lubomír Mrázek: MĚSTO LIBOCHOVICE V BOJI PROTI OKUPANTŮM 1939-1945, Kobyliská střelnice-jmenný seznam)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00577
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser

Hrob Jaroslav Háněk

Autor: Milan Lašťovka, 08.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
HÁNĚK
legionář 6 p.pl.r.I.
*24.10.1890 +2.10.1932
Poznámka:

Haněk Jaroslav, nar. 24.10.1890 (24.10.1889), Chvatěruby okr. Slaný, bydliště Odolena Voda. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako vojín, Zajat 3.4.1915, Dukla Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Darnici, zařazen 9.8.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Demobilizován 27.9.1920. Zemřel 2.10.1932 přejet vlakem, rozdrcená lebka, pohmoždění hrudníku, vnitřní vykrvácení, na trati Libochovice - Louny, pohřben v Libochovicích.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
RUDOARMĚJEC
1945
Poznámka:

V hrobě jsou uloženy pozůstatky neznámého rudoarmějce, převezené v roce 1957 z katastru obce Žabovřesky. Kamenická práce J. Král, Libochovice, materiál umělý kámen. Instalováno v roce 1957.
(CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00569
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Eduard Beran

Autor: Wenda Wolf, 23.08.2017
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
+
EDUARD BERAN
ZEMŘ. 14. ÚNORA 1928 VE STÁŘÍ 46 R.
Poznámka:

Beran Eduard, nar. 6.11.1881, Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.8.1917, Jeleník. Do čs legií v Itálii zařazen 24.4.1918 ( VÚA uvádí 2010! Vzhledem k datu zajetí musel do legie vstoupit v dubnu následujícího roku) jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 28.7.1919.
Uveden též na pomníku Legionářům http://www.vets.cz/vpm/19183-pomnik-legionarum-a-obetem-2-svetove-valky/#19183-pomnik-legionarum-a-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Petrlík

Autor: Wenda Wolf, 23.08.2017
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
RODINA
PETRLÍKOVA
Z EVANĚ
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2014
Umístění: Libochovice, Purkyňova, uprostřed městského parku
Nápis:
LIBOCHOVICE
A OKOLÍ
PAMÁTCE
PADLÝCH
1921
Poznámka:

Postaveno dle návrhu arch.Röslera, Praha, zhotovil kameník J. Král, Libochovice. Financováno z doborovlých sbírek občanů, náklad 35 000,-Kč. Pomník byl prohlášen tehdejším MŠaO za vzorový. (Publikce Libochovice 1937 - dle CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00571
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Josef Kopta

Autor: Milan Lašťovka, 08.06.2014
Umístění: Libochovice, Purkyňova 19
Nápis:
ZDE SE NARODIL
JOSEF KOPTA
1894 - 1962
ČESKOSLOVENSKÝ
LEGIONÁŘ, NOVINÁŘ,
SPISOVATEL A DRAMATIK

DS SCÉNA LIBOCHOVICE
Z PŘISPĚNÍ PURKYŇOVY NADACE SLATINA
Poznámka:

Kopta Josef, nar. 10.6.1894 (16.6.1894), Libochovice okr. Roudnice nad Labem, bydliště Strašnice okr. Praha. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako kadet aspirant. Zajat 6.5.1915, Mezilaborce. Do čs legií v Rusku se přihlásil 25.10.1915, Voroněžská gub. Korotajak. Zařazen 14.6.1916 jako podporučík k 1. střeleckému pluku. Konec v legiích 16.8.1920 jako kapitán, informačně osvětový odbor, dále sloužil v ČSA.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička