Libochovice

Čechova, Čechova 230, Purkyňova, nezařazeno

Hrob Bořivoj Vondráček

Autor: Petr Kudláček, 26.09.2020
Umístění: Libochovice, starý hřbitov, hrob č. 269/1
Nápis:
PŘED VELIKOSTÍ
TVOJÍ, O PANE,
SE BOLEST
NAŠE SKLÁNÍ
RODINA VONDRÁČKOVA
(nápis pod fotografií je nečitelný)
Poznámka:

Pilot des. Bořivoj Vondráček od 32. letky LP1 zemřel 1.6.1938 při letecké nehodě v Josefově. Jméno na náhrobku je nečitelné, hrob identifikoval správce hřbitova.
Dle publikace MNO: „Nástin personálních ztrát Československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939“ od Jiřího Plachého, vydání 2009, str. 52, se Bořivoj Vondráček narodil 21.4.1916 v Plzni, jeho domovskou obcí byly Libochovice. Byl české národnosti a římskokatolického vyznání. Vyučil se zámečníkem, 1.10.1935 nastoupil základní vojenskou službu u 61. letky LP1 a absolvoval kurz pomocných leteckých mechaniků. V roce 1936 absolvoval poddůstojnickou školu a v roce 1937 pilotní výcvik. Dnem 28.6.1937 byl jmenován pilotem-letcem a určen stíhacím pilotem u 44. letky (v roce 1938 přečíslované na 32. letku). Zahynul při cvičném letu v Josefově, po ztrátě rychlosti v prudkém stoupání. Měl nalétáno 128 hodin, a velitel letky jej posmrtně hodnotil jako jednoho z nejlepších mladých pilotů letky.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Související: https://www.vets.cz/vpm/9528-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#9528-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky


Souřadnice: N50°24'33.07'' E14°2'10.35''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Hermína Fišerová

Autor: Jiří Padevět, 24.04.2011
Umístění: Libochovice, židovský hřbitov asi 200 metrů západně od katolického hřbitova
Nápis:
HERMÍNA
FIŠEROVÁ
NAR. V LIBOCHOVICÍCH
ZEMŘ. V ZIMĚ 1941/42
V LODŽSKÉM GHETTU
JAKO OBĚŤ NACISTICKÉ PERZEKUCE
Poznámka:

Zřejmě se jedná o Hermínu Fischerovou, narozenou 6.6.1873, která byla deportována do Ghetta v Lodži transportem A, č. 878, který odjel z Prahy 16.10.1941.


Souřadnice: N50°24'29.98'' E14°1'55.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kenotaf rodina Ledererova

Autor: Jiří Padevět, 12.02.2022
Umístění: Libochovice, židovský hřbitov asi 200 m západně od katolického hřbitova
Nápis:
HUGO LEDERER nar. 8.V.1884
EMILIE LEDEROVÁ " 24.XI.1887
EGON LEDERER " 21.VI.1922
OLGA LEDEREROVÁ " 2.IX.1926

ZEMŘELI V POLSKU V R. 1942
ZAVRAŽDĚNI HITLEROVÝMI POCHOPY.

NOVÁK
LOUNY
Poznámka:

Rodina Ledererova byla 10.6.1942 deportována transportem AAhz Prahy do Ghetta Ujazdow. Po příjezdu byli zřejmě všichni zavražděni, z 1000 deportovaných se konce války dožili tři lidé.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147227-hugo-lederer/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147262-emilie-ledererova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147219-egon-lederer/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/147285-olga-ledererova/ )


Souřadnice: N50°24'29.98'' E14°1'55.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, trojhrob na městském hřbitově, vpravo od vchodu
Nápis:
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V LIBOCHOVICÍCH
OBĚTEM KVĚTNOVÉ REVOLUCE 1945

VÁCLAV BOUČEK
*25.9.1895 V PLZNI
+8.5.1945
MARIE BOUČKOVÁ
*4.2.1900 V LIBOCHOVICÍCH
+13.7.1945
BOHUMIL BOROVAN
*9.6.1944 V LIBOCHOVICÍCH +8.5.1945
BOHUMIL BOROVAN
*2.2.1914 V LIBOCHOVICÍCH
+8.5.1945
RŮŽENA BOROVANOVÁ
*21.6.1921 V SIŘEJOVICÍCH
+8.5.1945
Poznámka:

………..do tohoto zmatku se objevují nad městem sovětská letadla. Němci po nich ze zámeckého parku zahájili palbu. Jedno letadlo se vrátilo obloukem nad město a shodilo na německé uskupení několik menších bomb. Ty padají do těsné blízkosti dvora hotelu Černý orel, kde rovněž byli Němci. Zasahují v Růžové ulici malé domky Františka Borovana a Václava Kybala, které byly zcela rozbořeny. V troskách domu zahynula celá rodina Borovanova i s malým děckem a Václav Bouček. Jeho manželka, vytažená z trosek těžce raněná, umírá později v Roudnici nad Labem v nemocnici.
(zdroj: Listiny, články a knihy – libochovice.net.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00570
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník legionářům a Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov, vpravo od vchodu
Nápis:
VLAST MILOVALI
NÁROD NEZRADILI
PRO NĚJ BOJOVLI
V BOJI VYTRVALI
VĚČNÁ JIM PAMĚŤ.

BERAN EDUARD STŘELEC, 34. P.PL.
*6.11.1881 +14.2.1928 VE VLAST. HROBĚ
VODIČKA ANTONÍN, ČETAŘ 35. P.PL.
*3.10.1883 + 21.6.1935
ZVOLSKÝ HYNEK, STŘELEC 7. P.PL.
*24.7.1879 +15.4.1936
ŠEBEK JAN, DESÁTNÍK KULIKOVSKÉ BATERIE
*24.4.1894 +18.7.1937
STEIGER JOSEF, ČETAŘ 5. P.PL.
*20.3.1890 +16.3.1955
PŘEDSEDA ČOL
DLOUHÝ VÁCLAV, DĚLOSTŘELEC 1. DĚL.BRIG.
*21.5.1891 +21.10.1926
HANĚK JAROSLAV, STŘELEC 6. P.PL.
*24.10.1890 +7.4.1933
BAŽANT ANTONÍN, ITALSKÝ LEG. 34. PL.
*30.8.1897 +27.11.1970

BAŽANT JAR. *1911 +1942
BĚLOHLÁVEK JAR. *1905 +1942
BENEŠ EDUARD *1908 +1945
BLAŽEK KAREL *1887 +1942
BROUČEK ALOIS *1900 +1942
BRŮNA ZDENĚK *1917 +1942
CIVKA JAN *1882 +1943
DOČKAL JOSEF *1898 +1942
ETL ČESTMÍR *1905 +1942
FILIP DOMINIK *1879 +1944
GÖPFERT OTTO *1915 +1942
GRUNCL ANT. *1905 +1942
GRIČ ANTONÍN *1886 +1942
HANDZA JURAJ *1901 +1943
HARTYCH FRANT. *1880 +1942
HODYS JOSEF *1894 +1942
HORYNA LAD. *1902 +1942
HAVLÍKOVÁ ANT. *1901 +1942
CHABR ANT. *1888 +1943
JANDÁK JOSEF *1909 +1942
JELÍNEK JOS. *1900 +1942
KALAŠ OLDŘICH *1912 +1942
KAUTSKÝ OLDŘ. *1911 +1942
KNOTEK FRANT *1901 +1943
KOREJS MILOŠ *1906 +1942
KOŠEK JOSEF *1911 +1942
KOŠŤÁL FRANT. *1908 +1942
KOZÁK JIŘÍ *1894 +1942
KRAHULÍK KAREL *1887 +1942
KREČMAN VÁCL. *1897 +1943
KREJCÁREK KAR. *1891 +1942
KREJZA JOSEF *1904 +1942
KOTOUČ JAR. *1914 +1942
LUKEŠ MILOŠ *1907 +1942
MALÝ VÁCLAV *1881 +1942
MALEČEK VÁCL. *1889 +1941
MAŠEK FRANT. *1886 +1942
MAŠEK FRANT. *1899 +1942

VAŠE SMRT NÁS VZKŘÍSILA
VAŠE ČEST NÁS ZAVAZUJEMINAŘÍK FRANT. *1912 +1942
MINAŘÍK JOSEF *1901 +1942
MOTTL RUDOLF *1897 +1943
MRÁZEK FRANT. *1905 +1942
NEBESKÝ ANT. *1907 +1942
NEUMAJER FRANT. *1906 +1942
NIKL OLDŘICH *1905 +1943
NOVÁK VÁCLAV *1909 +1942
NÝDR JOSEF *1901 +1942
PAJER JAN *1894 +1942
PATA VÁCLAV *1896 +1942
PEKAŘ JOSEF *1874 +1943
PUFLER JULIUS *1897 +1942
RACEK VÁCLAV *1895 +1942
REZEK HYNEK *1908 +1942
ROMENSKÝ JIŘÍ *1893 +1942
RÖSCH STANIS. *1900 +1940
RULF JOSEF *1898 +1942
ŘACH ANTONÍN *1893 +1942
ŘEHÁČEK ANT. *1889 +1942
ŘEHÁČKOVÁ ANEŽ. *1904 +1943
SEMÍK ALOIS *1905 +1943
SMETANA FERD. *1912 +1942
ŠLÉGR MIROSLAV *1912 +1943
TAJČ FRANTIŠEK *1895 +1942
TOPIČ JOSEF *1898 +1942
ULRYCH KAREL *1909 +1942
VÁP ALOIS *1892 +1942
VÁGNER JOSEF *1893 +1943
VÍŠEK BOHUMIL *1894 +1942
VÍT KAREL *1909 +1943
VLČEK MIROSLAV *1908 +1943
VYNAHLOVSKÝ JAN *1916 +1942
VYŠATA VÁCLAV *1909 +1942
VYŠATA JIŘÍ *1903 +1942
VYKROČIL VÁCL. *1895 +1942
ZÍCH ADOLF *1911 +1942
ZÍCH ANTONÍN *1905 +1942
Poznámka:

původní památník postaven v roce 1937 kameníkem J.Králem z Libochovic, na čelní stěně bronzový relief od K.Babky, v otvorech v těle hranolu urny s popelem bojovníků z 1.světové války. (CEVH)
Beran Eduard, nar. 6.11.1881, Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.8.1917, Jeleník. Do čs legií v Itálii zařazen 24.4.2010 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 28.7.1919.
Vodička Antonín, nar. 3.10.1883, Praha, bydliště Uhy okr. Kralupy nad Vltavou. V RU armádě sloužil u 8. průzkumného praporu jako desátník. Zajat 10.10.1916, Nova Ves. Do čs legií v Itálii zařazen 13.7.1918 jako desátník k 35. pěšímu pluku. Demobilizován 12.8.1919 jako četař.
Zvolský Hynek, nar. 4.7.1876 (4.7.1879), Jindřichův Hradec, bydliště Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 24.10.1915, Pačajovo. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Borispolu, zařazen 25.7.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Demobilizován 22.4.1921 od ev. úřadu.
Šebek Jiří, nar. 24.4.1894, Chrášťany okr. Rakovník. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako vojín. Zajat 2.10.1915, Tarnopol. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Buroza , Jekatěrinoslav. gub. Zařazen 17.10.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Demobilizován 16.10.1920 jako desátník 2. jízdního pluku.
Steiger Josef, nar. 19.3.1887 (20.3.1890), Podlusky okr. Roudnice nad Labem, bydliště Nižebohy okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat 20.10.1914, Jaroslav. Do čs legií v Rusku se přihlásil 1.10.1916, Borispol. Zařazen 22.6.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Demobilizován 22.9.1920 jako četař.
Dlouhý Václav, nar. 21.5.1891, Čauš okr. Most, bydliště Křivoklát, Osek okr. Rakovník, Duchcov. V RU armádě sloužil u 91. pěšího pluku jako vojín. Zajat 22.3.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Nevjansk Perm, zařazen 5.9.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Demobilizován 18.11.1920 jako vojín 3. střeleckého pluku.
Haněk Jaroslav, nar. 24.10.1890 (24.10.1889), Chvatěruby okr. Slaný, bydliště Odolena Voda okr. Karlín. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako vojín. Zajat 3.4.1915, Dukla Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Darnici, zařazen 9.8.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Demobilizován 27.9.1920.
Bažant Antonín, nar. 30.8.1897, Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako vojín, Zajat 23.8.1917, Jeleník. Do čs legií v Itálii se přihlásil 20.3.1918, zařazen 24.4.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 31.12.1919 jako vojín čs. autovojska.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

BAŽANT JAROSLAV: *9.9.1911, strážník, zatčen 24.3.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
BĚLOHLÁVEK JAROSLAV: *1905, úředník, +1942.
BENEŠ EDUARD: *1908, zamĕstnanec cihelny, zatčen 1.9.1942, +1945 po návratu z koncetračního tábora.
BLAŽEK KAREL: *1887, sklář, zatčen 24.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
BROUČEK ALOIS: *14.7.1900, sklář, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
BRŮNA ZDENĚK: *25.3.1917, dĕlník, zatčen 24.3.1942, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942 Ruzynĕ, kasárna SS.
CIVKA JAN: *1882, sklář, ilegální skupina KSČ, +1943.
DOČKAL JOSEF: *7.2.1898, sklář, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
ETTL ČESTMÍR: *1905, dĕlník, ilegální skupina KSČ, +1942.
FILIP DOMINIK: *1879, dĕlník, ilegální skupina KSČ, +1944.
GÖPFERT OTTO: *31.7.1915, úředník sklárny, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
GRUNCL ANTONÍN: *11.11.1905, učitel, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
GRIČ ANTONÍN: *1886, sklář, zatčen 22.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
HANDZA JURAJ: *1901, sklář, ilegální skupina KSČ, +1943.
HARTYCH FRANTIŠEK: *16.6,1880, RU armáda: Inft., k. k. LIR. Nr. 12. Zajetí: 13.9.1914, Lublin. Přihlášení do legií:, Borispol. Zařazení do jiné legie: 27.2.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 2. zál. pl., poslední: 10. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 31.12.1919. Železničář, Obrana národa, +22.6.1942 Pankrác.
HODYS JOSEF: *10.6.1894, RU armáda: Inft. IR. Nr. 88. Zajetí:7.2.1915, Karpaty. Přihlášení do legií:15.3.1917, Krivaň Podolsk. Legie: Čs. legie v Rusku. Útvar: 7. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 8.11.1920. Železničář, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
HORYNA LADISLAV: *10.1.1902, účetní, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
HAVLÍKOVÁ ANTONIE: *1901, zam. sklárny, ilegální skupina KSČ, +1942 kon. tábor.
CHABR ANTONÍN: *1888, , zatčen 24.8.1942,poslech cizího rozhlasu, +13.12.1943 Osvĕtim.
JANDÁK JOSEF: *12.5.1909, sklář, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
JELÍNEK JOSEF: *6.10.1890, rolník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KALAŠ OLDŘICH: *28.5.1912, sklář, zatčen 27.2.1942, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942 Ruzynĕ, kasárna SS.
KAUTSKÝ OLDŘICH: *9.12.1911, zřízenec záložny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KNOTEK FRANT: *1901,zatčen 24.8.1942, poslech cizího rozhlasu, +29.3.1943 Osvětim.
KOREJS MILOŠ: *14.8.1906, učitel, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KOŠEK JOSEF: *14.10.1911, úředník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KOŠŤÁL FRANTIŠEK: *29.8.1905, holič, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
KOZÁK JIŘÍ: *28.5.1894. RU armáda: Inft., IR. Nr. 42. Zajetí: 1.3.1915, Smolník. Přihlášení do legií: 27.11.1915, Targajská obl. Akťjubinsk. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích:1. stř. pl., poslední 9. leh. děl. pl. První hodnost v legiích:vojín, poslední: šikovatel. Konec v legiích: 14.1.1920. +1942.
KRAHULÍK KAREL: *1887, železničář, zatčen 29.11.1941, sbírka penĕz rodinám zatčených, +1942, kon. tábor.
KREČMAN VÁCLAV: *1897, obchodník mlékem, zatčen únor 1942, ilegální skupina KSČ, +1943.
KREJCÁREK KAREL: *1891, prodavač, zatčen 29.1.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
KREJZA JOSEF: *1904, železničář, zatčen 29.11.1941, sbírka penĕz rodinám zatčených, +1942, kon. tábor.
KOTOUČ JAROSLAV: *10.11.1914, obchodník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
LUKEŠ MILOŠ: *27.8.1907, účetní záložny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
MALÝ VÁCLAV: *1881, ilegální skupina KSČ, +1942.
MALEČEK VÁCLAV: *1899, zatčen 1.8.1941, ilegální tisk, vlastník rozmnožovacího přístroje, +1941.
MAŠEK FRANTIŠEK: *1886, obchodník uhlím, zatčen 12.-13.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
MAŠEK FRANTIŠEK: *8.8.1899, sklář, zatčen 2.8.1941, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942.
MINAŘÍK FRANTIŠEK: *22.10.1903, zvěrokleštič, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
MINAŘÍK JOSEF: *4.9.1901, zvěrokleštič, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
MOTTL RUDOLF: *1897, sklář, , zatčen 19.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1943.
MRÁZEK FRANTIŠEK: *3.3.1905, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
NEBESKÝ ANTONĺN: *10.6.1907, úředník, zatčen 4.2.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
NEUMAJER FRANTIŠEK: *1906, sklář, ilegální skupina KSČ, +1942.
NIKL OLDŘICH: *1905, truhlář, ilegální skupina KSČ, +1943.
NOVÁK VÁCLAV: *14.8.1909, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
NÝDR JOSEF: *17.12.1901, skladník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
PAJER JAN: *7.10.1884, Inft. IR. Nr.42. Zajetí: 21.7.1915, Doberdo. Zařazení do jiné legie: 28.4.1918. Legie: Čs. legie v Itálii. Útvar: 31. p. pl. První hodnost v legiích: svobodník, poslední desátník. Konec v legii: 5.8.1919. Železničář, +1.7.1942 Kobylisy.
PATA VÁCLAV: *4.9.1896 učitel, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
PEKAŘ JOSEF: *1874, sklář, zatčen 24.2.1942, ilegální skupina KSČ, +1943.
PUFFLER JULIUS: *22.3.1897, huťmistr sklárny, zatčen 11.4.1942, +1.7.1942 Kobylisy.
RACEK VÁCLAV: *22.10.1885, RU armáda: Inft., k. k. LIR. Nr. 9. Zajetí: 22.11.1915, Čertoryjsk. Přihlášení do legií: 2.4.1918, Vladivostok. Legie: Čs. legie v Rusku.Útvar: 9. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 23.10.1920. Železničář, zatčen 1942, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
REZEK HYNEK: *14.9.1908, úředník sklárny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ROMENSKÝ JIŘÍ: *1893, zatčen 8.10.1941, organizace JINDRA, +22.3.1942 Osvětim.
ROVNÁNEK JAN: *11.4.1918, dělník, zatčen březen 1942, ilegální skupina KSČ, +2.7.1942 Kobylisy.
RÖSCH STANISLAV: *1900, lékárník, Obrana národa, sebevražda jedem bĕhem zatčení, +19.11.1940.
RULF JOSEF: *22.3.1898, strážník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ŘACH ANTONÍN: *1893, zám.mistr, zatčen 19.3.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
ŘEHÁČEK ANTONĺN: *19.10.1889, dělník, zatčen 31.1.1942, ilegální skupina KSČ, +2.7.1942 Kobylisy.
ŘEHÁČKOVÁ ANEŽKA: *1904, zemĕdĕlská dělnice, zatčena kvĕten 1942 ilegální skupina KSČ, +1943.
SEMÍK ALOIS: *20.6.1905, sklář, zatčen březen 1942, ilegální skupina KSČ, +1.7.1942 Kobylisy.
SMETANA FERDINAND: *8.12.1912, zatčen březen 1942, ilegální skupina KSČ, +2.7.1942 Kobylisy.
ŠLÉGR MILOSLAV: *1912 +1943.
TAJČ FRANTIŠEK: *1895, soukromý rolník, ilegální skupina KSČ, +1942.
TOPIČ JOSEF: *20.2.1898, velitel čet.stanice, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ULRYCH KAREL: *18.9.1909, úředník, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
VÁP ALOIS: *10.3.1892, služba v Čs. legii v Rusku. Datum zařazení do jiné legie:20.2.1919. Úředník sklárny, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
VÁGNER JOSEF: *1893 +1943.
VÍŠEK BOHUMIL: *1894, sklář, zatčen 24.3.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
VÍT KAREL: *1909, ilegální skupina KSČ, +1943.
VLČEK MILOSLAV: *1908, úředník skláren, ilegální skupina KSČ, +1943.
VYNÁHLOVSKÝ JAN: *14.4.1916, učitel, zatčen 11.4.1942, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
VYŠATA VÁCLAV: *5.11.1909, zedník, zatčen 1.3.1942, ilegální skupina KSČ, +31.5.1942, kasárna SS Ruzynĕ.
VYŠATA JIŘÍ: *1903, dělník, zatčen 8.3.1942, ilegální skupina KSČ, +1942.
VYKROČIL VÁCLAV: *15.8.1895, RU armáda: Ul., UR. Nr. 8. Zajetí:3.8.1918, Asiago Itálie. Přihlášení do legií: 24.9.1918. Legie: Čs. legie ve Francii. Útvar: 23. stř. pl., hodnost: četař. Konec v legiích: 31.12.1919. Školník, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ZICH ADOLF *7.2.1911, úředník, Obrana národa, +1.7.1942 Kobylisy.
ZiCH ANTONÍN *2.8.1905, skladník, Obrana národa, +2.7.1942 Kobylisy.
(zdroj: http://www.lidice.cz/obec/historie/kobyliska/40.html ,VÚA, Lubomír Mrázek: MĚSTO LIBOCHOVICE V BOJI PROTI OKUPANTŮM 1939-1945, Kobyliská střelnice-jmenný seznam)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00577
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser

Hrob Jaroslav Háněk

Autor: Milan Lašťovka, 08.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
HÁNĚK
legionář 6 p.pl.r.I.
*24.10.1890 +2.10.1932
Poznámka:

Haněk Jaroslav, nar. 24.10.1890 (24.10.1889), Chvatěruby okr. Slaný, bydliště Odolena Voda. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako vojín, Zajat 3.4.1915, Dukla Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Darnici, zařazen 9.8.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Demobilizován 27.9.1920. Zemřel 2.10.1932 přejet vlakem, rozdrcená lebka, pohmoždění hrudníku, vnitřní vykrvácení, na trati Libochovice - Louny, pohřben v Libochovicích.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2014
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
RUDOARMĚJEC
1945
Poznámka:

V hrobě jsou uloženy pozůstatky neznámého rudoarmějce, převezené v roce 1957 z katastru obce Žabovřesky. Kamenická práce J. Král, Libochovice, materiál umělý kámen. Instalováno v roce 1957.
(CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00569
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Eduard Beran

Autor: Wenda Wolf, 23.08.2017
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
+
EDUARD BERAN
ZEMŘ. 14. ÚNORA 1928 VE STÁŘÍ 46 R.
Poznámka:

Beran Eduard, nar. 6.11.1881, Libochovice okr. Roudnice nad Labem. V RU armádě sloužil u 42. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.8.1917, Jeleník. Do čs legií v Itálii zařazen 24.4.1918 ( VÚA uvádí 2010! Vzhledem k datu zajetí musel do legie vstoupit v dubnu následujícího roku) jako vojín k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 28.7.1919.
Uveden též na pomníku Legionářům http://www.vets.cz/vpm/19183-pomnik-legionarum-a-obetem-2-svetove-valky/#19183-pomnik-legionarum-a-obetem-2-svetove-valky


Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Antonín Vodička

Autor: Jiří Padevět, 12.02.2022
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
Antonín
Vodička
domkář z Brníkova
italský legionář
+ 21.5.1935 v stáří 52 r.
Poznámka:

Jméno Antonína Vodičky je uvedeno i na nedalekém památníku.
(zdroj: https://www.vets.cz/vpm/19183-pomnik-legionarum-a-obetem-2-svetove-valky/#19183-pomnik-legionarum-a-obetem-2-svetove-valky )
Z přílohy Národního osvobození, č. 53, 4.7.1935: ....oznamujeme, že člen Jednoty ČsOL v Libochovicích, bratr Antonín Vodička, bývalý četař italských legii, osob. čís. 13.881, narozený 3. X. 1883 v Praze, příslušný do Rudohostic, okres Kralupy, dne 21. června 1935 tragicky zahynul. Bratr Vodička živil se poctivou prací hokynářskou. Denně skupovával a rozvážel s jedním koníkem potraviny po všech obcích našeho okresu. Při návratu domů, v brnikovské serpentině, kůň se něčeho ulekl, uskočil stranou a vůz převrátil se do přikopu, padnul na br. Vodičku a promáčknul mu hrudník. Po převozu do Libochovic konstatoval lékař již smrt. Dne 24. června byl pohřben, Jako první legionář, na obecním hřbitově libochovickém na místě vyhrazeném legionářům. Nad rakví promluvil br. Steiger, předseda místní Jednoty ČsOL, který krásnými slovy ocenil jeho nezištnou práci pro vlast a dobré vlastnosti, kterými se mezi námi vyznamenával. Jelikož pozůstalí nepřáli si, aby jej na poslední cestě doprovodila vojenská hudba a čestná stráž, přišli se s nim rozloučiti pouze legionáři........
(zdroj: VHÚ)


Souřadnice: N50°24'32.85'' E14°2'9.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Petrlík

Autor: Wenda Wolf, 23.08.2017
Umístění: Libochovice, Čechova 230, hřbitov
Nápis:
RODINA
PETRLÍKOVA
Z EVANĚ
Poznámka:

foto v uniformě


Pomník přidal: Milan Lašťovka