Zvolen

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Jitka Lenková, 03.10.2009
Umístění: Zvolen, Námestie SNP
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA HRDINOM SOVIETSKEJ ARMÁDY
PADLÝM V BOJOCH ZA SLOBODU A NEZÁVISLOSŤ
SOVIETSKÉHO SVÄZU A
ČESKOSLOVENSKA

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
НАВШИМ В БОЯАХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И
ЧЕХОСЛОВАКИИ

МАЙОР МАЛАКОВ Ф.
МАЙОР КОЛЧЕВ М. Т.
МАЙОР ЦОКОЛОВ Ю. А.
КАПИТАН СОВИНКОВ И. П.
КАПИТАН ВИЛИМСКИЙ А. Я.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ СЫЧЕВ П. В.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ УЛЬЯНОВ А. Д.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ СУЛТАНОВ Г. Ш.
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГАЛАКТИОНОВ П. Д.
ЛЕЙТЕНАНТ ИСАЕВ И. М.
ЛЕЙТЕНАНТ БАБЕНКО Я. М.

ЛЕЙТЕНАНТ ЧИТАЙЕВ А. А.
ЛЕЙТЕНАНТ ЦВЭТКОВ Г. П.
ЛЕЙТЕНАНТ ЛЮБИМОВ Ю. Н.
ЛЕЙТЕНАНТ МАРЧЕНКО Н. Н.
ЛЕЙТЕНАНТ ПЕЛИНСКИЙ В. С.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ КОРОЛЕВ Н.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ШАКИН И. Т.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ОЛЕИНИКОВ П. М.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ КОРОБЕРИДЗЕ М. Г.
ТЕХ. ЛЕЙТЕНАНТ КИАШКА А. Г.

14. МАРТА 1945 г. в г. ЗВОЛЕН

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP, uprostred námestia
Nápis:
SNP
1944
Poznámka:

autormi pomníka sú Ing. arch. J. Lacko a akad. sochár J.Kulich


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Josef Šnejdárek

Autor: Ing. Štefan Hvojník, 15.06.2009
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 75/26, Wittmannov dom
Nápis:
V tejto budove mal svoj hlavný stan v júni 1919
Josef Jiří Šnejdárek
1875 – 1945
legionár, armádny generál,
ktorý zo Zvolena zahnal boľševické vojská
maďarskej červenej armády.

Ce bâtiment a abrité le quartier général de campagne de
Joseph Georges Schneidarek
légionnaire, Général d´armée,
qui en juin 1919 a repoussé l´armée hongrois bolchevik
et libéré Zvolen.

This building housed the campaign headquarters
Joseph George Schneidarek
Legionnaire, Army General,
who in June 1919 routed the Hungarian Bolshevik Army
and liberated Zvolen.

3 Československé vojnové kríže, 3 Francúzske vojnové kríže,
Rad Čestnej légie – stupeň Komander (FR), Rad sv. Michala a sv. Juraja (GB)
3 Croix de guerre tchécoslovaques,
3 Croix de guerre françaises Commandeur de l´Ordre de la Légion d´Honneur (FR)
l´Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (GB)
3 Czechoslovak War Crosses,
3 French War Crosses, Commander of the Legion of Honour (FR)
Order of Saint Michael and Saint George (GB)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Štefan Hvojník

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 21/31, na budove Starej radnice
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL V ČASE
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA R. 1944
REVOLUČNÝ MIESTNÝ
A OKRESNÝ NÁRODNÝ VÝBOR
VO ZVOLENE.
VENOVANÉ K 10. VÝROČIU SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 594/1, pri podjazde na hlavné nádvorie zámku
Nápis:
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
ZÁMOK BOL SÍDLOM II. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
„ZA OSLOBODENIE SLOVANOV“ KPT. VALJANSKÉHO.
TU SA FORMOVALI I. II. A III. ODDIEL BRIGÁDY
A ODDIEL MAĎARSKÝCH PARTIZÁNOV PPLK. NOGRÁDYHO.
ČESŤ A SLÁVA HRDINSKÝM BOJOVNÍKOM,
BOJUJÚCIM ZA SLOBODU NAŠEJ VLASTI !

ВО ВРЕМЯ СЛОВАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОССТАНИЯ
ЗАМОК БЫЛ ЦЕНТРОМ II ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ
„ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯН“ КАПИТАНА ВАЛЯНСКОГО.
ЗДЕСЬ ФОРМИРОВАЛИСЬ I, II И III ОТРЯДЫ БРИГАДЫ
И ОТРЯД ВЕНГЕРСКИХ ПАРТИЗАН ПОДПОЛК. НОГРАДИ.
ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОИЧЕСКИМ БОЙЦАМ,
БОРЯЩИМСЯ ЗА СВОБОДУ НАШЕЙ РОДИНЫ !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Mikuláš Štefan Ferienčík

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 36, na námestí SNP
Nápis:
V TOMTO DOME SA 30. JÚLA 1825
NARODIL MIKULÁŠ – ŠTEFAN
FERIENČÍK
NÁRODNÝ BUDITEĽ, ŠTÚROVSKÝ
SPISOVATEĽ, REDAKTOR.

PAMÄTNÁ TABUĽA ODHALENÁ V SEPTEMBRI 1988
Poznámka:

k osobě viz http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_%C5%A0tefan_Ferien%C4%8D%C3%ADk (účastník revolúcie 1848 – 1849, dobrovoľnícky kapitán)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamätná tabuľa Valentín Balaša

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP, na prvom nádvorí Zvolenského zámku
Nápis:
1594 1994

TU SA NARODIL RENESANČNÝ BÁSNIK
BALASSI
BÁLINT
1554 – 1594
RENESZANSZ KÖLTŐ SZÜLŐHELYE

DAR MINISTERSTVA KULTÚRY A VZDELÁVANIA
MAĎARSKEJ REPUBLIKY
A MAGYAR KÖZTÁPSÁG MÜVELŐDÉSI ÉS
KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUMA AJÁNDÉKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Levák

Autor: Ľubomír Fekiač, 04.10.2015
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 32
Nápis:
Jozef Levák narodený 21. júna 1930 zabitý okupačným
tankom 21. augusta 1968. Česť jeho pamiatke !

Hodiny Milosrdných bratov

Šli zabiť pravdu-bola naším vzduchom
Zaťali-len krv detí vystrekla
Chceli sa napiť-voda bola vzduchom
Chceli sa dívať-spustila sa hmla.

Túžili počuť vyhladnutým sluchom
slovo a vtedy nimi pohrdla
aj ozvena a súmrak čiernym rúchom
prikryl aj tmu. I báli sa, A hľa:

Šla na nich veža začuli v nej klopať
zvon aký znie len pod srdcami žien.
Páľ! skríkli. Veža zastala. No a piaď

postúpil pod vežou jej živý tieň.
Tu stojac cúvli, pretože im spod piat
začal brať pôdu rodiaci sa deň.

Ľubomír Feldek
Slovenské pohľady 12/1968

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'38.4'' E19°7'36''
Pomník přidal: Peter Pavlík