Zvolen

Pamětní deska Josef Šnejdárek

Autor: Ing. Štefan Hvojník, 15.06.2009
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 75/26, Wittmannov dom
Nápis:
V tejto budove mal svoj hlavný stan v júni 1919
Josef Jiří Šnejdárek
1875 – 1945
legionár, armádny generál,
ktorý zo Zvolena zahnal boľševické vojská
maďarskej červenej armády.

Ce bâtiment a abrité le quartier général de campagne de
Joseph Georges Schneidarek
légionnaire, Général d´armée,
qui en juin 1919 a repoussé l´armée hongrois bolchevik
et libéré Zvolen.

This building housed the campaign headquarters
Joseph George Schneidarek
Legionnaire, Army General,
who in June 1919 routed the Hungarian Bolshevik Army
and liberated Zvolen.

3 Československé vojnové kríže, 3 Francúzske vojnové kríže,
Rad Čestnej légie – stupeň Komander (FR), Rad sv. Michala a sv. Juraja (GB)
3 Croix de guerre tchécoslovaques,
3 Croix de guerre françaises Commandeur de l´Ordre de la Légion d´Honneur (FR)
l´Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (GB)
3 Czechoslovak War Crosses,
3 French War Crosses, Commander of the Legion of Honour (FR)
Order of Saint Michael and Saint George (GB)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Štefan Hvojník

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 21/31, na budove Starej radnice
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL V ČASE
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA R. 1944
REVOLUČNÝ MIESTNÝ
A OKRESNÝ NÁRODNÝ VÝBOR
VO ZVOLENE.
VENOVANÉ K 10. VÝROČIU SNP.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 594/1, pri podjazde na hlavné nádvorie zámku
Nápis:
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
ZÁMOK BOL SÍDLOM II. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
„ZA OSLOBODENIE SLOVANOV“ KPT. VALJANSKÉHO.
TU SA FORMOVALI I. II. A III. ODDIEL BRIGÁDY
A ODDIEL MAĎARSKÝCH PARTIZÁNOV PPLK. NOGRÁDYHO.
ČESŤ A SLÁVA HRDINSKÝM BOJOVNÍKOM,
BOJUJÚCIM ZA SLOBODU NAŠEJ VLASTI !

ВО ВРЕМЯ СЛОВАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОССТАНИЯ
ЗАМОК БЫЛ ЦЕНТРОМ II ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ
„ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯН“ КАПИТАНА ВАЛЯНСКОГО.
ЗДЕСЬ ФОРМИРОВАЛИСЬ I, II И III ОТРЯДЫ БРИГАДЫ
И ОТРЯД ВЕНГЕРСКИХ ПАРТИЗАН ПОДПОЛК. НОГРАДИ.
ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОИЧЕСКИМ БОЙЦАМ,
БОРЯЩИМСЯ ЗА СВОБОДУ НАШЕЙ РОДИНЫ !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Mikuláš Štefan Ferienčík

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 36, na námestí SNP
Nápis:
V TOMTO DOME SA 30. JÚLA 1825
NARODIL MIKULÁŠ – ŠTEFAN
FERIENČÍK
NÁRODNÝ BUDITEĽ, ŠTÚROVSKÝ
SPISOVATEĽ, REDAKTOR.

PAMÄTNÁ TABUĽA ODHALENÁ V SEPTEMBRI 1988
Poznámka:

k osobě viz http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_%C5%A0tefan_Ferien%C4%8D%C3%ADk (účastník revolúcie 1848 – 1849, dobrovoľnícky kapitán)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamätná tabuľa Valentín Balaša

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Zvolen, Námestie SNP, na prvom nádvorí Zvolenského zámku
Nápis:
1594 1994

TU SA NARODIL RENESANČNÝ BÁSNIK
BALASSI
BÁLINT
1554 – 1594
RENESZANSZ KÖLTŐ SZÜLŐHELYE

DAR MINISTERSTVA KULTÚRY A VZDELÁVANIA
MAĎARSKEJ REPUBLIKY
A MAGYAR KÖZTÁPSÁG MÜVELŐDÉSI ÉS
KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUMA AJÁNDÉKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Levák

Autor: Ľubomír Fekiač, 04.10.2015
Umístění: Zvolen, Námestie SNP 32
Nápis:
Jozef Levák narodený 21. júna 1930 zabitý okupačným
tankom 21. augusta 1968. Česť jeho pamiatke !

Hodiny Milosrdných bratov

Šli zabiť pravdu-bola naším vzduchom
Zaťali-len krv detí vystrekla
Chceli sa napiť-voda bola vzduchom
Chceli sa dívať-spustila sa hmla.

Túžili počuť vyhladnutým sluchom
slovo a vtedy nimi pohrdla
aj ozvena a súmrak čiernym rúchom
prikryl aj tmu. I báli sa, A hľa:

Šla na nich veža začuli v nej klopať
zvon aký znie len pod srdcami žien.
Páľ! skríkli. Veža zastala. No a piaď

postúpil pod vežou jej živý tieň.
Tu stojac cúvli, pretože im spod piat
začal brať pôdu rodiaci sa deň.

Ľubomír Feldek
Slovenské pohľady 12/1968

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'38.4'' E19°7'36''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, pred cintorínom
Nápis:
TU ZASTAV PÚTNIK, ZDVIHNI HRDO HLAVU
NA KRIŽOVATKE NAŠICH SLOVANSKÝCH CIEST,
NES SPOLU S NAMI TOHTO RODU SLÁVU
ZÁSTAVU SLOBODY, ČO DOTÝKA SA HVIEZD.
Poznámka:

autorom pomníka je sochár Alfonz Groma


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín vojakov Červenej armády
Nápis:
ГРАНИ ПУСТЬ
НАДПИСЬ СЛАВЫ
КРОЕТ, ПЕСНЯ ЗА
НАС ТЫ ГОВОРИ.
СПАСИБО МАТЕРЯМ
ГЕРОЕВ ОТ
ВОЛГИ, УРАЛА
И МОСКВЫ

1945

ZNEJ PIESEŇ VĎAKY
SLÁVNYCH ČINOV.
NA PAMÄŤ
VRY SA NA SKALU.
POĎAKUJ MATKÁM
CHRABRÝCH SYNOV
OD MOSKVY,
VOLGY, URALU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojakom Rumunskej armády

Autor: Ladislav Barabás, 01.04.2010
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín vojakov Rumunskej armády
Nápis:
GLORIE VESNICǍ EROILOR ROMÎNI CǍZUTI ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA
REPUBLICI CEHOSLOVACE DE SUB JUGUL FASCIST, 1944-1945

VEČNÁ SLÁVA RUMUNSKÝM HRDINOM, KTORÍ PADLI V BOJOCH ZA OSLOBODENIE
ČESKOSLOVENSKA ZPOD FAŠISTICKÉHO JARMA 1944-1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Golecký

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Zvolen, Slnečná, cintorín, predná časť, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
Tu odpočíva
JOZEF GOLECKÝ
22. ročný z Nevolného
Venuje na pamiatku
manželka so synom
Padol za vlasť.

Pokoj prachu jeho!
Poznámka:

Jozef Golecký padol na povstaleckom území v Turci, zomrel vo Zvolene
(zdroj: http://nevolne.sk/novinovy-clanok-z-19-8-1987/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'48.1'' E19°8'30.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás