Búč

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2014
Umístění: Búč, v zadnej časti cintorína
Nápis:
1938 – 1945

VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK:
SZERETTEINKNEK
EMLÉKÜL
1953

MINDEN TEST FŰ,
ÉS MINDEN SZÉPSÉGE, MINT A MEZŐ VIRÁGA !

MEGSZÁRADT A FŰ, ELHULLT A VIRÁG,
DE ISTENÜNK BESZÉDE MINDÖRÖKRE MEGMARAD:

ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET:
AKI HISZ ÉNBENNEM, HA MEGHAL IS, ÉL !
ÉSAIÁS – JÁNOS EVANGÉLIUMA.

BAJKAI ISTVÁN, CSEKES ISTVÁN, CSEKES JÁNOS, DOBAI LAJOS, GÁL ÖDÖN, GÁSPÁR JÁNOS, GREGÓ MIHÁLY, HEVŐ JÓZSEF, KEKEKES LAJOS, MARCSA MIKLÓS, NAGY BÉLA, PÁL ANDRÁS, PÁL GÉZA, SÁNTA KÁROLY, SMITNYA FERENC, SZABÓ SÁNDOR, SZECSŐ JÁNOS, SZECSŐ PÉTER, TÁRNOK ANDRÁS, TÁRNOK LAJOS, TOKODI LAJOS, VARGA JÓZSEF, VARGA LAJOS, VASAS JÓZSEF

MONDOM ÉSZAKNAK: ADD MEG;
ÉS DÉLNEK: NE TARTSD VISSZA,
HOZD MEG AZ ÉN FIAIMAT MESSZÜNNEN A FÖLDNEK VÉGÉRŐL,
AHOVÁ SZÉTSZÓRÓDTAK A FELHŐNEK S BORÚNAK NAPJÁN.
EZT MONDJA AZ ÚR ISTEN:
AZ ELVESZETTET MEGKERESEM, S AZ ELŰZÖTTET VISSZAHOZOM,
A MEGTÖRÖTTET KÖTÖZGETEM, S A BETEGET ERŐSÍTEM...
ÉSAIÁS – EZÉKIEL.

BIELOKOSZTOLSZKY ISTVÁN, BUGÁNY BÉLA, BRELLIK IMRE, CZIBOR JÓZSEF, CSEKES ANDRÁS, CSEKES BÉLA, CSEKES FERENC, CSEKES SÁMUEL, CSEKES ZOLTÁN, GREGÓ JÓZSEF, HAJDÚ JÓZSEF, HEVŐ SÁNDOR, JUHÁSZ LAJOS, KARVANSZKI ISTVÁN, KEREKES KÁROLY, KIS LAJOS, LAJOS SÁNDOR, MARCSA ANDRÁS, PÁL GÉZA, PÁL LAJOS, PATAKI JÓZSEF, PERSEI JÓZSEF, PINKE ISTVÁN, PÓR ISTVÁN, RETKES ERNŐ, SÁTEK LAJOS, SULÁK LÁSZLÓ, SZABÓ JÓZSEF, SZIGETI SÁNDOR, TOKODI SÁMUEL, UDVARDI PÁL, VASAS JÓZSEF, VASAS MIHÁLY

ÉN URAM, ISTENEM, SZABADÍTÁSOM EREJE:
FEDEZD BE FEJEMET A HÁBORÚ NAPJÁN.
140 – IK ZSOLTÁR.

BAJKAI LAJOS, BATHÓ MIKLÓSNÉ, GÁL JÁNOSNÉ ÖZV., JÓKAI IRMA, KARVANSZKY GERGELY, KISS BÉLA, KISS ERZSIKE, KISS JÁNOSNÉ ÖZV., KÉTYI MIHÁLY, TÓTH SÁNDOR

ÉN URAM, ISTENEM, SZABADÍTÁSOM EREJE:
FEDEZD BE FEJEMET A HÁBORÚ NAPJÁN.
140 – IK ZSOLTÁR.

BAJKAI JÁNOS, BERNÁTH JÁNOS, CZIBOR GYULA, GÁL LAJOS, JÓKAI MIHÁLY, TOMSIK ISTVÁN, VARGA JÁNOS, VASI PÉTER

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°48'25.4'' E18°27'06.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Bulcsu

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Búč, parčík pred Obecným úradom Búč
Nápis:
BULCSU
VEZÉR
Poznámka:

Bulcsu (Bulču) sa v roku 955 zúčastnil lúpežnej výpravy staromaďarských kmeňov do západnej Európy. Na rieke Lech pri Augsburgu sa stretol v boji s Otom I., kde jeho vojsko bolo porazené na hlavu. Po prehratej bitke bol Bulcsu popravený.
Zdroj: Wikipédia, Bitka pri Lechu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2010
Umístění: Búč, pred Obecným úradom Búč
Nápis:
GRÓF
ESTERHÁZY JÁNOS
1901 – 1957
Poznámka:

János Esterházy (14.3.1901 Veľké Zálužie – 8.3.1957 Mírov) bol prívrženec ideológie a politiky iredentistickej krajinskej kresťanskosociálnej strany, v boji proti ČSR mal priame spojenie s iredentistickými centrami v Maďarsku. Po nástupe Hitlera k moci sa jednoznačne orientoval na spoluprácu s domácimi i zahraničnými fašistickými silami. Schvaľoval mníchovský diktát a po viedenskej arbitráži sa pričinil o odtrhnutie južného Slovenska a ich začlenenie do Horthyovského Maďarska. So slovenskými klérofašistami sa zhodol na fašistickej platforme podporoval ich politiku (s výnimkou jedného prípadu, keď ako jediný poslanec hlasoval proti protižidovským zákonom). Národným súdom v Bratislave bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti, v roku 1950 mu trest zmenili na doživotné väzenie.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin, 1987)
V roce 1945 ho po osvobození Bratislavy internovalo sovětské velení, po 12 dnech byl propuštěn. Následně navštívil tehdejšího předsedu Sboru pověřenců Gustáva Husáka, aby s ním jednal o maďarském memorandu (žádajícím revizi hranic) a protestoval proti perzekucím vůči Maďarům na osvobozeném území (které byly iniciovány košickým vládním programem). Gustáv Husák ho však nechal zatknout a předal jej sovětské státní bezpečnosti. Rok strávil v moskevském vězení na Lubjance. Na základě vykonstruovaných obvinění byl poté odsouzen na 10 let nucených prací a transportován na Sibiř. Dne 16. září 1947 jej Národní soud v Bratislavě v nepřítomnosti během jediného stání odsoudil k trestu smrti za úklady proti Československé republice a kolaboraci s fašismem. V roce 1949 jej sovětské úřady odevzdaly zpět československým orgánům. Na základě prezidentské milosti mu byl zmírněn trest smrti na doživotí. Zemřel 8. března 1957 po dlouhé pouti po mnoha tehdejších československých věznicích v Mírově na Šumpersku nedaleko od Olomouce.
Jeho dcera Alica Malfattiová, podporovaná představiteli maďarské menšiny na Slovensku, Světovým kongresem Maďarů i maďarskou vládou, se od listopadu 1989 pokouší o jeho rehabilitaci. Moskva jej v roce 1993 oficiálně rehabilitovala. Na Slovensku rehabilitovaný není. V roce 1994 jeho dcera požádala o obnovení řízení, ale soud si vyžádal od slovenských a českých historiků odborné posudky a ty vyzněly negativně. Ku příležitosti 100. výročí narození Jánosa Esterházyho dne 11. března 2001 se konala v maďarském parlamentu slavnost za účasti maďarského prezidenta Ferenca Mádla. Zúčastnil se ho i František Mikloško, který se pokusil o usmíření mezi Maďarskem a Slovenskou republikou. Maďarská strana to však neopětovala a jeho účast vydává za potvrzení svých snah.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/János_Esterházy )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2013
Umístění: Búč, dvor obecného domu
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás