Nová Ves v Horách

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 26.04.2014
Umístění: Nová Ves v Horách, v opěrné zdi pod místním kostelem
Nápis:
DEN GEFALLENEN
DES WELTKRIEGES
1914 -1918
DIE HEIMAT!

NA PAMÁTKU
OBĚTEM
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
8.7.1914 - 11.11.1918

NA PAMÁTKU
OBĚTEM
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
1.9.1939 - 2.9.1945
Poznámka:

Pomník byl původně postaven na památku obětí I. světové války. V roce 2008 byl na počest 90tého výročí vyhlášení samostatnosti ČSR obnoven a rozšížen o památku obětem II. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4206-33666, CZE-4206-33667
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem války 1866

Autor: Marek Lanzendorf, 30.09.2018
Umístění: Nová Ves v Horách, v centru obce na spojnici 3 komunikací směrem na Horu Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín a hraniční přechod Deutschneudorf
Nápis:
MIT GOTT
FÜR KAISER
UND
VATERLAND

Zur steten Erinnerung
an die glorreiche Regierung
und zugleich 50 jährigen
Regierungs – Jubiläumsfeier
Sr. Majestät unseres erhabenen
und gelibten Kaisers
Franz Josef I.

Zum ehrenden Andenken an
unsere am Feld der Ehre für
Kaiser und Reich gefallenen
Kamaraden aus Gebirgsneudorf.
Gewidmet vom
Militär – Veteranen – Verein Gebirgsneudorf
und errichtett am 11. Semtember 1898.

VIRIBUS
UNITIS!

Památník obnoven roku 2010 obcí Nová ves v Horách
za finanční podpory Evropské unie
a Státního zemědělského a intervenčního fondu
z Programu rozvoje venkova ČR
Poznámka:

Na kamenné podezdívce je osazen pískovcový zdobený profilovaný sokl s obeliskem s plastickým nápisem "VIRIBUS UNITIS!" Vlastní obelisk byl již bez ozdob a původních nápisů. Na jeho vrcholu byla původně osazena dělová koule. V roce 2010 byl původní pomník sejmut a deponován do místního muzea.
Na jeho místě byla umístěna věrná replika.
Tzv. "mikulovický válečný pomník" byl postaven na památku dvou místních obyvatel, kteří padli v bitvě u Hradce Králové (Königgrätz 1866), a byl vysvěcen 11.9.1898. Spolek válečných veteránů nechal v roce 1906 vybudovat okolo památníku trojúhelníkový parčík ohrazený plotem s řetězem.
(Zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4206-31972
Pomník přidal: Marek Lanzendorf