Nová Ves v Horách

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 26.04.2014
Umístění: Nová Ves v Horách, v opěrné zdi pod místním kostelem
Nápis:
DEN GEFALLENEN
DES WELTKRIEGES
1914 -1918
DIE HEIMAT!

NA PAMÁTKU
OBĚTEM
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
8.7.1914 - 11.11.1918

NA PAMÁTKU
OBĚTEM
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
1.9.1939 - 2.9.1945
Poznámka:

Pomník byl původně postaven na památku obětí I. světové války. V roce 2008 byl na počest 90tého výročí vyhlášení samostatnosti ČSR obnoven a rozšížen o památku obětem II. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4206-33666
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem války 1866

Autor: Marek Lanzendorf, 30.09.2018
Umístění: Nová Ves v Horách, v centru obce na spojnici 3 komunikací směrem na Horu Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín a hraniční přechod Deutschneudorf
Nápis:
MIT GOTT
FÜR KAISER
UND
VATERLAND

Zur steten Erinnerung
an die glorreiche Regierung
und zugleich 50 jährigen
Regierungs – Jubiläumsfeier
Sr. Majestät unseres erhabenen
und gelibten Kaisers
Franz Josef I.

Zum ehrenden Andenken an
unsere am Feld der Ehre für
Kaiser und Reich gefallenen
Kamaraden aus Gebirgsneudorf.
Gewidmet vom
Militär – Veteranen – Verein Gebirgsneudorf
und errichtett am 11. Semtember 1898.

VIRIBUS
UNITIS!

Památník obnoven roku 2010 obcí Nová ves v Horách
za finanční podpory Evropské unie
a Státního zemědělského a intervenčního fondu
z Programu rozvoje venkova ČR
Poznámka:

Na kamenné podezdívce je osazen pískovcový zdobený profilovaný sokl s obeliskem s plastickým nápisem "VIRIBUS UNITIS!" Vlastní obelisk byl již bez ozdob a původních nápisů. Na jeho vrcholu byla původně osazena dělová koule. V roce 2010 byl původní pomník sejmut a deponován do místního muzea.
Na jeho místě byla umístěna věrná replika.
Tzv. "mikulovický válečný pomník" byl postaven na památku dvou místních obyvatel, kteří padli v bitvě u Hradce Králové (Königgrätz 1866), a byl vysvěcen 11.9.1898. Spolek válečných veteránů nechal v roce 1906 vybudovat okolo památníku trojúhelníkový parčík ohrazený plotem s řetězem.
(Zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4206-31972
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ivo Šafus, 22.02.2017
Umístění: Nová Ves v Horách, střed obce
Nápis:
NA PAMĚŤ
OSVOBOZENÍ
SOVĚTSKOU
ARMÁDOU
9. 5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4206-141
Souřadnice: N50°35'38.94'' E13°29'1.44''
Pomník přidal: Ivo Šafus

Hrob Gustav a Egon Eckert

Autor: Milan Lašťovka, 29.06.2020
Umístění: Nová Ves v Horách, hřbitov
Nápis:
Nach kurzem Leben schlaft hier
unser unvergeßlicher Sohn und Bruder
Egon J. Eckert
Absolvent der Prager Handelsakademie
Er verschied, dem unerforschlichen Ralsschlusse folgend
am 25. November 1918 im 25. Lebensmai.

Hier ruht unser herzenguter Bruder
Gustav Eckert
der am 23. Juli 1921 im 26. Lebensjahre verschied.
Nach 6. jähriger russ. Kriegsgefangenschaft,
war es ihm zwar beschieden, die Heimat
wiedersehen, doch bald ritz ihn der Tod
von Seinen, der ihn von seinen qualvollen
Leiden erlöste.
Die deutsche Heimaterde sei Euch leicht!
Poznámka:

Egon J. Eckert: možná oběť války.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'57.91'' E13°28'41.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Köhler

Autor: Milan Lašťovka, 29.06.2020
Umístění: Nová Ves v Horách, hřbitov
Nápis:
Zum Gedenken an meinen Gatten u. Vater
Josef Köhler,
Landst. Jnf. Reg. No. 9,
Mekagrude an der montenegrischen Grenze,
im 34. Lebensjahre den Heldentod.
Die fremde Erde sei Dir leicht.

Richter - Görkau.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'57.91'' E13°28'41.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Edmund Briekl

Autor: Milan Lašťovka, 29.06.2020
Umístění: Nová Ves v Horách, hřbitov
Nápis:
Zur Erinnerung an unseren
im Weltkriege gebliebenen Sohn u. Bruder
Edmund Briekl
gefallen 16. Dezember 1915 a.d. Ital. Front
im 30. Lebensjahre.
Leicht sei Dir die fremde Erde!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'57.91'' E13°28'41.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Anton Thiel

Autor: Milan Lašťovka, 29.06.2020
Umístění: Nová Ves v Horách, hřbitov
Nápis:
Zur Erinnerung
an der im
Weltkriege
gefallenen Bruder
Anton Thiel
+
geb. 22./12.1896, gef. 19./7.1915.
Ruhet sanft!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'57.91'' E13°28'41.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Max a Hyronimus Thiel

Autor: Mgr. Michal Kmínek, 10.07.2021
Umístění: Nová Ves v Horách, hřbitov
Nápis:
Max vermißt seit 20./12. 1914
im 30. Lebensjahre
Hyronimus gefallen 2./6. 1916
im 41. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lastovka