Martin

29. augusta, Bernolákova, Daxnerova, Jána Bohdana Hroboňa, Jilemnického, Malá hora, Memorandové námestie, Milana Rastislava Štefanika, Pavla Mudroňa, Sklabinská, Škultétyho

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, 29. augusta, před budovou Slovenské spořitelny
Nápis:
žádný

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'52.33'' E18°55'17.75''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války - SNP

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Bernolákova, fasáda bývalé továrny Tatra nábytok
Nápis:
1944
POČAS SLOVENSKÉHO NÁR. POVSTANIA
PADLI V BOJOCH ZA SLOBODU VLASTI
Jozef Šťastny
Leopold Schulz
Július Libutka
Alexander Bača
A. Ferjančíková
ZAMESTNANCI TOVÁRNE TATRA NÁBYTOK
VEČNÁ IM PAMÄŤ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°03'43.71'' E18°54'59.82''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2007
Umístění: Martin, Bernolákova 2, obchodná akadémia, vľavo od vchodu
Nápis:
V ČASE SLOV. NÁR. POVSTANIA
BOLI V TEJTO BUDOVE UBYTOVANÍ
ČESKOSLOVENSKÍ, SOVIETSKI,
FRANCÚZSKI A INÍ PARTIZÁNI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Daxnerova 2, bývalý župný dom
Nápis:
V TOMTO BÝVALOM
ŽUPNOM DOME
PRACOVAL V ROKOCH
1858 - 1859
JANKO KRÁĽ
ŠTÚROVSKÝ BÁSNIK
REVOLUCIONÁR
MATICA SLOVENSKÁ 1972
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Jána Bohdana Hroboňa, budova Matice Slovenskej
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ
48 MARTÝROM
SLOVENSKÉHO NÁR. POVSTANIA
UMUČENÝM V TURČ. SV. MARTINE
3. OKTÓBRA 1944
JOZEF BELIČKA, JÁN BOBČEK, JÁN BOBČEK
JOZEF BOBČEK, ANDREJ BRNA, JURAJ BRNA
RUDOLF FACUNA, JÁN KOLLÁR, JOZ. KUČERA
JOZ. KUČMA, JOZ. KOVÁČ, JÁN A MILOŠ MAJER
MICHAL A JURAJ MAJERČÍK, JOZEF PETRÁŠ
MIL. SAMČÍK, VLADIMÍR SAMČÍK, JÁN TURČEK
ZO SKLABINE
JÁN FILIP, KAROL HYNEK, OSKAR HORSKÝ
LADISLAV PULEC, JÁN ŠTRBÁŇ, JOZEF WELLICH
Z MARTINA
FR. DOSTÁL, JOZ. DOUBEK, FR. MAJER Z VRÚTOK
FR. A LAD. KERAČIK Z VRÍCKA, PETER ACHYM
Z VALČE, JÁN ŠARKAN Z TURIAN N. VÁHOM
FRIDRICH BRÁZDA, OTOMAR HUCULÁK Z BRA-
TISLAVY, JOZ. DURATNÝ Z BÁNOVEJ, ANTON
ČELKO Z POV. BYSTRICE, IMRICH JURÍČEK
Z DOMANIŽE, BARTOL. BARKÓCZY Z KUKLO-
VA, OTTO HERTZ Z KOŠIC, METOD. KŘENEK
Z N. HROZENKOVA, FRANT. TARANZA Z DOL.
LIESKOVA, GUSTAV KRÁĽ Z MALACIEK, ALOJZ
HANUŠAK ZO ZÁKOPČIA, AMBRÓZ MICHALÍK Z
PREČÍNA, JÁN BAKA, JOZEF BOZÍN, ANDREJ
DZURIÁN, AMBRÓZ HAJČI Z NEZNÁMYCH OBCÍ
VENOVALI
SLOVÁCI Z CHICAGA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'6.79'' E18°55'16.73''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války - SNP

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Jilemnického, proti objektu bývalého Vyššího dělostřeleckého učiliště
Nápis:
PAMÄTNÝ
OBJEKT SNP

1944

PRAVDA TÝCH ČO MLČIA V SLOVEN-
SKOM PANTEONE PRIKRYTA POKORNE
LEN LISTIM LIPOVYM TA PRIŠLA ODRA-
ZU Z MARTINSKEJ TICHEJ TONE
(dále nečitelné)

V SEPTEMBRI ROKU 1944,
HRDINA SSSR A. S. JEGOROV
Z TOHOTO MIESTA RIADIL BOJOVÉ
OPERÁCIE SO SVOJOU BRIGÁDOU A KRYL
ÚSTUP POVSTALECKÝCH JEDNOTIEK PRED
PRESILOU FAŠISTOV.

TU STAL DOM Č. 1798

VEČNÁ PAMÄŤ BOJOVNÍ-
KOM V SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTANÍ
A NAŠIM OSLOBODITEĽOM
KTO PADOL ZA NÁROD,
NEUMIERA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'34'' E18°55'37''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Lukáš Čierny, 29.06.2021
Umístění: Martin, Malá hora, park Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Poznámka:

Pomník M. R. Štefánika a pomník T. G. Masaryka sa nachádzajú vo vzájomnej blízkosti, v parku vľavo a vpravo od hlavného vchodu do jednej z dnešných budov Jesseniovej lekárskej fakulty UK na Malej hore – bývalého Štefánikovho ústavu, neskôr Strednej zdravotníckej školy.
Pomníky boli slávnostne odhalené počas národných slávností v auguste 1926, za účasti prezidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho dcéry Alice. Vzhľadom na neprajnú politickú situáciu (vojnový stav a socialistický režim), boli aj tu busty z podstavcov odstránené trikrát. Napriek tomu ich ľudia dokázali zachrániť a od roku 1990 sú opäť na svojom mieste.
Autorom bronzovej busty M. R. Štefánika bol známy moravský Slovák, sochár Franta Úprka (1868 - 1929).
Pozoruhodnosťou je, že ako jedna z mála zobrazuje podobizeň Štefánika bez pokrývky hlavy a odhaľuje tak jeho ustupujúce vlasy.
Oba pomníky s bustou, sú od 2. 9. 2005 evidované ako národná kultúrna pamiatka.
K 100. výročiu vzniku Československej republiky, (10/2018), boli obe busty reštaurované.
(zdroj: https://domov.sme.sk/c/144947/pri-prilezitosti-vzniku-csr-sa-v-martine-uskutocnila-spomienkova-slavnost.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'59.3'' E18°55'49.4''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Lukáš Čierny, 29.06.2021
Umístění: Martin, Malá Hora, park Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Poznámka:

Pomník T. G. Masaryka a pomník M. R. Štefánika sa nachádzajú vo vzájomnej blízkosti, v parku vľavo a vpravo od hlavného vchodu do jednej z dnešných budov Jesseniovej lekárskej fakulty UK na Malej hore – bývalého Štefánikovho ústavu, neskôr Strednej zdravotníckej školy.
Pomníky boli slávnostne odhalené počas národných slávností v auguste 1926, za účasti prezidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho dcéry Alice. Vzhľadom na neprajnú politickú situáciu (vojnový stav a socialistický režim), boli aj tu busty z podstavcov odstránené trikrát. Napriek tomu ich ľudia dokázali zachrániť a od roku 1990 sú opäť na svojom mieste.
Autorom bronzovej busty T. G. Masaryka bol Josef Mařatka, sochár európskeho významu, žiak parížskej školy Augusta Rodina.
Oba pomníky s bustou, sú od 2. 9. 2005 evidované ako národná kultúrna pamiatka.
K 100. výročiu vzniku Československej republiky, (10/2018), boli obe busty reštaurované.
(zdroj: https://domov.sme.sk/c/144947/pri-prilezitosti-vzniku-csr-sa-v-martine-uskutocnila-spomienkova-slavnost.html)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'59.25'' E18°55'49.45''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Pomník Memorandu národa Slovenského

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Memorandové námestie, fasáda domu proti kostelu
Nápis:
Na tomto námestí sa 6. a 7. júna 1861 konalo slovenské národné zhromaždenie, ktoré v zastúpení všetkých Slovákov prijalo
MEMORANDUM
NÁRODA SLOVENSKÉHO
adresované vysokému snemu krajiny uhorskej s vyjadrením vôle Slovákov uplatniť národnú svojbytnosť a slobodný rozvoj slovenského národného života.
VĎAČNÍ SLOVÁCI 1991.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'3.95'' E18°55'20.57''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jozef Bučko

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Memorandové námestie, levý bok budovy Evanjelický sborový dom
Nápis:
HORLIVÉMU KŇAZOVI, VERNÉMU SVEDKOVI BIŽIEMU
BUDOVATEĽOVI TOHOTO BOŽEJ SLUŽBE POSVÄTENÉHO SBOROVEHO DOMU
V KTOROM ZANECHAL SVOJEJ CÍRKVI VZACNU PAMIATKU,
MARTÝROVI, KTORÝ SA OBETOVAL ZA SLOBODU VLASTI
A ZAHYNUL JAKO VÁZEŇ V ABENSEE,
JOZEFOVI BUČKOVI
1907 – 1945
VĎAČNÝ EV. A. V. CIRKEVNY SBOR V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE.
„…LEN KRISTA OSLÁVIM NA SVOJOM TELE,
UŽ ČI V ŽIVOTE A ČI V SMRTI.“
FILIP I. 20 B

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'4'' E18°55'21''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička