Banská Štiavnica

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.10.2019
Umístění: Banská Štiavnica, námestie Padlých hrdinov, Štiavnica, miestna časť Štefultov, Námestie padlých hrdinov, malý pietny areál
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU UMUČENÝCH A PADLÝCH
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ V ROKU
1944 - 1945
EXNÁR LADISLAV
BARIŠ JOZEF
LOVÁS VOJTECH
PODOBENOVÁ ANNA
KUBÁŠ ŠTEFAN
LACO MICHAL
REMEŇ STANISLAV
DEBNÁR ŠTEFAN
LÖVY ŠTEFAN
MÁJOVSKÝ FRANTIŠEK
LÖVY ALEXANDER
LÖVYOVÁ VIERKA
LÖVYOVÁ ELEONÓRA
LEŠTIANSKY EMIL
DELTENBAUM ÁRMIN
DELTENBAUMOVÁ HERMINA
DELTENBAUM LADISLAV
DELTENBAUMOVÁ ŠARLOTA
ERDÖŠOVÁ JOZEFA
ERDÖŠ ERVIN
WEISTENOVÁ RUŽENA
WEISTEN MIKULÁŠ
WEISTEN ADOLF
WEISTENOVÁ IRENA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.