Banská Štiavnica

A. Sádkoviča, Akademická, Dolná, Kamerhofská, Mierová, námestie Padlých hrdinov, Námestie sv, Trojice, Radničné námestie, Trate mládeže, nezařazeno

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny - padlým partizánom

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.10.2019
Umístění: Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, miestna časť Počúvadlianske jazero, 40 m od autobusovej zastávky Počúvadlianske jazero smerom do obce Počúvadlo, vľavo od cesty za bývalou Reštauráciou Konvalinka, za cestou oproti je Penzión Turista, prístup k pomníku cez súkromný pozemok Penziónu Anna
Nápis:
Padlí hrdinovia partizánskej skupiny
kpt. NÁLEPKU, oddielu SITNO, ktorí položili dňa
23. novembra 1944 svoje životy, aby sme my mohli žiť
pokojne budovať našu vlasť.

Hrdinka VIERA VÁSLAVEKOVÁ, padla v boji
hrdina RUDOLF VALACH, padol v boji
hrdinovia ANTON DÚBRAVSKÝ
IMRICH LEHOCKÝ
VILIAM GÁLUS
MARIA DEMIANČOKOVÁ
VILIAM CÍCKA
HELENA WIEROWICKÁ nar. rumunskej
MARIAN LADZIANSKÝ.

Za vlasť obetovali životy, aby sme my žili a
bránili odkaz Slovenského národného povstania
Poznámka:

Časť partizánskeho oddielu Sitno sa v uvedený deň zdržiavala v Počúvadlianskom mlyne v doline Klastavského potoka, kde ich ráno prepadla nemecká protipartizánska jednotka Edelweiss. Z 22 partizánov dvaja padli v boji, osem padlo do nemeckého zajatia (z nich jeden neskôr utiekol) a ostatným sa podarilo zachrániť. Zajatých partizánov na rôznych miestach popravili.
(zdroj: P. Vimmer, Partizáni Sečanského)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.10.2019
Umístění: Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, miestna časť Počúvadlianske jazero, asi 80 m južne od parkoviska na Počúvadlianskom jazere, 40 m vľavo od cesty smerom do obce Počúvadlo
Nápis:
KRVOU SME ZAVLAŽILI,
SLOBODE VERNÍ, RODNÚ PRSŤ
TU O CHRABROSTI BUDE VEČNE
SITNIANSKY VIETOR PIESEŇ HÚSŤ,
PRI TOMTO HROBE UTNI VZDYCH
A ZOTRI PLAČ.
V PRÍSAHE ČO BOLO NIKDY
NIKDY VIAC!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob Jozef Kollár

Autor: Ladislav Barabás, 25.04.2012
Umístění: Banská Štiavnica, A. Sádkoviča, cintorín Frauenberg, hrob č.630, 631,632
Nápis:
NÁRODNÝ UMELEC
JOZEF KOLLÁR
AKADEMICKÝ MALIAR 8.3.1899 – 21.10.1982
Poznámka:

Jozef Kollár (8.3.1899 Banská Štiavnica – 21.10.1982 Banská Štiavnica) maliar. V rokoch 1914-1918 bol vojak rakúsko-uhorskej armády, v závere bojoval na rumunskom a talianskom fronte.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa A. Gölnerová-Gwerková

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2014
Umístění: Banská Štiavnica, Akademická, na budove Gymnázia Andreja Kmeťa
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PÔSOBILA V ROKOCH 1938 – 1944
PhDr. ALŽBETA GÖLNEROVÁ-GWERKOVÁ,
PROFESORKA JAZYKA SLOVENSKÉHO A HISTÓRIE,
AKTÍVNA ÚČASTNÍČKA PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA
A ČLENKA RNV,
ZAVRAŽDENÁ FAŠISTAMI V KREMNIČKE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'33.6'' E18°53'51.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska KSS a SNP

Autor: David Kosina, 27.06.2017
Umístění: Banská Štiavnica, Dolná 839/2, čelní strana budovy, nalevo od oken v přízemí domu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE
BOLA R. 1921 ZALO-
ŽENÁ MESTSKÁ
ORGANIZÁCIA KSČ.
POČAS SNP OD
29. AUGUSTA DO
10. OKTÓBRA 1944
TU SÍDLIL SEKRE-
TARIÁT OV KSS.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2014
Umístění: Banská Štiavnica, Kamerhofská, oproti Hlavnému banskému úradu
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA PADLÝM
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

KOSTREC JOZEF, LEHOCKÝ IMRICH, ŠÍPOŠ ZOLTÁN, MUCHA VENDELÍN, NEVOLNÝ JURAJ, ŠTRIC ŠTEFAN, NIGRÉDY LEO, NOVÁK ANTON, VÁCLAVEKOVÁ VIERA, OŽVALDÍK KAROL, PETRŽEL ŠTEFAN, PUKAČ ANTON, SENTINEK ŠTEFAN, ŠTRIC FRANTIŠEK, KRÍŽ JÁN, TEREN JURAJ, VYŠŇOVSKÝ JÚLIUS, ZACHAR JOZEF

OBČANIA PADLÍ
V BOJI PROTI FAŠIZMU V ROKOCH
1944 – 1945 V BANSKEJ ŠTIAVNICI A OKOLÍ

ÁBRAHÁM JÁN ML., ÁBRAHÁM JÁN ST., CABANIK JÁN, ANDEL LADISLAV, CÍCKA VILIAM, HALAI VOJTECH, DÚBRAVSKÝ ANTON, DUPAL MICHAL, GÁLUS VILIAM, EXNÁR LADISAV, HENIGER JOZEF, PINDER JOZEF, CHLADNÝ MICHAL, JELINEK JOZEF, ŠIMKO ŠTEFAN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'26.2'' E18°53'58.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 25.04.2012
Umístění: Banská Štiavnica, Mierová, Botanická záhrada vedľa Strednej odbornej školy lesníckej
Nápis:
30 SNP

NA VEČNÚ SLÁVU
ŽIAKOM SLTŠ,
KTORÍ OBETOVALI
SVOJE MLADÉ ŽIVOTY
V SLÁVNOM SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.10.2019
Umístění: Banská Štiavnica, námestie Padlých hrdinov, Štiavnica, miestna časť Štefultov, Námestie padlých hrdinov, malý pietny areál
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU UMUČENÝCH A PADLÝCH
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ V ROKU
1944 - 1945
EXNÁR LADISLAV
BARIŠ JOZEF
LOVÁS VOJTECH
PODOBENOVÁ ANNA
KUBÁŠ ŠTEFAN
LACO MICHAL
REMEŇ STANISLAV
DEBNÁR ŠTEFAN
LÖVY ŠTEFAN
MÁJOVSKÝ FRANTIŠEK
LÖVY ALEXANDER
LÖVYOVÁ VIERKA
LÖVYOVÁ ELEONÓRA
LEŠTIANSKY EMIL
DELTENBAUM ÁRMIN
DELTENBAUMOVÁ HERMINA
DELTENBAUM LADISLAV
DELTENBAUMOVÁ ŠARLOTA
ERDÖŠOVÁ JOZEFA
ERDÖŠ ERVIN
WEISTENOVÁ RUŽENA
WEISTEN MIKULÁŠ
WEISTEN ADOLF
WEISTENOVÁ IRENA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 25.04.2012
Umístění: Banská Štiavnica, Námestie sv, Trojice 161, bývalé evanjelické lýceum
Nápis:
PETŐFI SÁNDOR
A LYCEUM NÖVENDÉKE
ÉS A "MAGYAR TÁRSASÁG" TAGJA VOLT
1838 - 39 ÉVBEN
EMLÉKÜL:
A LYCEUMI PETŐFI - KÖR.
(1896 ÉV JUNIUS HAVÁBAN)
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník SNP

Autor: Kamil Pánik, 02.01.2003
Umístění: Banská Štiavnica, Radničné námestie, vedľa schodov vedúcich do Starého zámku
Nápis:
SNP
1944

ČESŤ A SLÁVA
BOJOVNÍKOM
SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás