Horažďovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: PhDr. Ladislava Tahovská, 28.09.2018
Umístění: Horažďovice, Mírové náměstí, na náměstí
Nápis:
1938-1945
VĚRNI ZŮSTANEME
1914-1920
1938-1945
Poznámka:

- převzato z http://www.drobnepamatky.cz
- pomník patrně přesunut při rekonstrukci náměstí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3203-26611
Souřadnice: N49°19'16.05'' E13°41'58.93''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 17.01.2019
Umístění: Horažďovice, Mírové náměstí 18
Nápis:
NA PAMÁTKU
ÚČASTI T. G. MASARYKA
NA PŘEDVOLEBNÍ SCHŮZI
V TÉTO BUDOVĚ
DNE 19. 2. 1891

MO ČSSD - OBČANÉ HORAŽĎOVIC
28.10.1991

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Václav Tůma

Autor: Marek Lanzendorf, 17.01.2019
Umístění: Horažďovice, Mírové náměstí 19
Nápis:
OSVĚČIM

VÁCLAV TŮMA
*3.X.1902 +23.III.1943.
NÁRODNÍ MUČEDNÍK OSVĚČIMSKÝ
ZA IDEU ČESKÉHO NÁRODA A HASIČSTVA

P.HÁJEK HUDČICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Šroub

Autor: Marek Lanzendorf, 17.01.2019
Umístění: Horažďovice, Mírové náměstí 8
Nápis:
BORY

JOSEF ŠROUB
*1.I.1893 +4,V.1943.
NÁRODNÍ MUČEDNÍK
ZA IDEU ČESKÉHO NÁRODA A HASIČSTVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Karel Jaroslav Fořt

Autor: Marek Lanzendorf, 17.01.2019
Umístění: Horažďovice, Mírové náměstí 8
Nápis:
MONSIGNORE
KAREL JAROSLAV FOŘT
8.11.1921 - 21.1.2014
NADŠENÝ SKAUT A KNĚZ, NOSITEL ŘÁDU
TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
A ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE,
ZNÁMÝ TAKÉ JAKO OTEC KAREL
Z ROZHLASOVÉ STANICE SVOBODNÁ EVROPA,
ŽIL V TOMTO DOMĚ V 30.LETECH 20.STOLETÍ.
SVÝM MILOVANÝM HORAŽĎOVICÍM
VĚNOVAL ZVON SV. GORAZD, KTERÝ ZNÍ Z VĚŽE
PROTĚJŠÍHO KOSTELA SV.PETRA A PAVLA.
Poznámka:

Karel Fořt se narodil v rodině četnického důstojníka v Rožmitále pod Třemšínem. Byl skautským vůdcem, za což byl roku 1940 zatčen gestapem a vězněn. Poté se rozhodl pro kněžskou dráhu. Vysvěcen byl několik měsíců po komunistickém puči roku 1948. Jako kněz působil ve Vimperku, odkud spravoval řadu šumavských farností. Pastoračně se staral i o dosud neodsunuté sudetské Němce. Když kolem něj začal komunistický režim stahovat smyčku, utekl roku 1950 na poslední chvíli za hranice a zamířil na misie do Alžírska, kde zažil i nelítostný teroristický "národně osvobozenecký" boj. Následně odešel do Německa, kde postupně vybudoval celou síť českých center. Sám vedl českou farnost v Mnichově a působil v rádiu Svobodná Evropa, odkud je mezi posluchači známý pod pseudonymem "Otec Karel". 27.10. 2008 obdržel na českobudějovické radnici vyznamenání Za zásluhy a Za statečnost. 28.10.2012 propůjčil Mons. Karlu Jaroslavu Fořtovi prezident Václav Klaus Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Karel Fořt prožil zajímavý, napínavý a plodný život ve službě Bohu a vlasti.
(zdroj: https://www.vira.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf