Rimavská Sobota

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Cukrovarská, na rohu ulíc Cukrovarská a I.Hatvaniho
Nápis:
VENOVANÉ PAMIATKE
ŽIDOVSKÝCH SPOLUOBČANOV
MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
UMUČENÝM POČAS
HOLOKAUSTU
MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
MÁJ 2005

A HOLOKAUSZTBAN HALÁLRA
KÍNZOTT ZSIDÓ POLGÁRAINK
EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA
RIMASZOMBAT VÁROSA
2005 MÁJUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás