Žiar nad Hronom

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, na budove Okresného súdu Žiar nad Hronom
Nápis:
NA PAMIATKU TÝCH,
KTORÍ V TOTALITNOM REŽIME V UTRPENIACH
A OBETÁCH ZÁPASILI ZA SLOBODU
I OBČIANSKE PRÁVA
NAŠA ÚCTA IM A VĎAKA !

2007
ZVÄZ PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Balko

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, na budove Okresného súdu Žiar nad Hronom
Nápis:
NA PAMIATKU
JUDr. JÁN BALKO
*24.7.1901 †14.8.1992

NÁRODOHOSPODÁR, POLITIK, SPISOVATEĽ
TAJOMNÍK OBCHOD. A PRIEMYSEL. KOMORY
VÝZNAMNE SA ZASLÚŽIL O ROZVOJ SLOVENSKA
ZACHRÁNIL DESAŤ ĽUDÍ PRED POPRAVOU V II. SV
ZA SVOJU VLASTENECKÚ ČINNOSŤ TRPEL VO VÄZENÍ

HLBOKÁ ÚCTA MU A VĎAKA !
POLITICKÍ VÄZNI A RODÁCI
2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás