Žiar nad Hronom

Pomník Ladislav Exnár

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, Dr. Jánskeho 2, pred základnou školou
Nápis:
L. EXNÁR

sign. K. DÚBRAVSKÝ
Poznámka:

Autorom pomníka je sochár Karol Dúbravský (5.2.1913-14.9.1995).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'35.2'' E18°50'50.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, na budove Okresného súdu Žiar nad Hronom
Nápis:
NA PAMIATKU TÝCH,
KTORÍ V TOTALITNOM REŽIME V UTRPENIACH
A OBETÁCH ZÁPASILI ZA SLOBODU
I OBČIANSKE PRÁVA
NAŠA ÚCTA IM A VĎAKA !

2007
ZVÄZ PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Balko

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, na budove Okresného súdu Žiar nad Hronom
Nápis:
NA PAMIATKU
JUDr. JÁN BALKO
*24.7.1901 †14.8.1992

NÁRODOHOSPODÁR, POLITIK, SPISOVATEĽ
TAJOMNÍK OBCHOD. A PRIEMYSEL. KOMORY
VÝZNAMNE SA ZASLÚŽIL O ROZVOJ SLOVENSKA
ZACHRÁNIL DESAŤ ĽUDÍ PRED POPRAVOU V II. SV
ZA SVOJU VLASTENECKÚ ČINNOSŤ TRPEL VO VÄZENÍ

HLBOKÁ ÚCTA MU A VĎAKA !
POLITICKÍ VÄZNI A RODÁCI
2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, SNP 16, na budove bývalého biskupského paláca
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL
A PÔSOBIL POČAS
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
ŠTÁB ŠTEFÁNIKOVEJ
PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
29. AUGUSTA 1964

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, SNP 16, na budove bývalého biskupského paláca
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLIL v r. 1946 – 1950
TEOLOGICKÝ INŠTITÚT
SALEZIÁNOV
PROTINÁBOŽENSKÍ NÁSILNÍCI
ODVLIEKLI REHOĽNÍKOV V NOCI 14. 4. 1950
DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA
ZA PROTEST PROTI TOMUTO BEZPRÁVIU
BOLI TRÝZNENÍ A ODSÚDENÍ TÍTO OBČANIA:
ŠTEFAN ZÚBRIK OBEŤ TERORU
JÁN BARNIAK 30 MES. VÄZENIA
ALBÍN HURTÍK 18 MES. VÄZENIA
ĽUDOVÍT DEKÝŠ 7 MES. VÄZENIA
ČESŤ A VĎAKA STATOČNÝM !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2012
Umístění: Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, na budove Mestského úradu Žiar nad Hronom
Nápis:
25
ČESŤ A SLÁVA
HRDINOM SOVIETSKEJ ARMÁDY –
OSLOBODITEĽOM MESTA
ŽIAR NAD HRONOM
1945 – 1970
ODHALENÉ PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA
OSLOBODENIA MESTA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás