Senice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Číhal, 25.09.2020
Umístění: Senice, Hlavní, budova obecního úřadu
Nápis:
U SENIC SESKOČILI
V NOCI NA 29.XII.1941
PARAŠUTISTÉ SKUPINY

SILVER A

ALFRÉD BARTOŠ
JOSEF VALČÍK
JIŘÍ POTŮČEK

RADIOSTANICÍ LIBUŠE
NAVÁZALI SPOJENÍ
S ČESKOSLOVENSKOU
VLÁDOU V ANGLII
A ÚČASTNILI SE
PŘÍPRAV ATENTÁTU
NA HEYDRICHA

V LÉTĚ 1942
PADLI V BOJI
ZA NAŠI
SVOBODU
Poznámka:

Operace Silver A byl krycí název zvláštní výsadkové operace připravené druhým (zpravodajským) oddělením Ministerstva národní obrany exilové československé vlády v Londýně. Byla to čtvrtá operace v řadě v rámci zvláštní skupiny D při exilovém MNO.
Členové operace
nadporučík Alfréd Bartoš - velitel skupiny
rotmistr Josef Valčík - zástupce velitele
četař Jiří Potůček - šifrant a radista
Úkolem této operace bylo vysazení speciálně vyškolených parašutistů na území Protektorátu k zajištění rádiového spojení s Londýnem. K tomu byli vybaveni vysílačkou s krycím názvem Libuše. Druhým úkolem operace bylo vytvoření střediska, které by koordinovalo činnost dalších vysazených parašutistů. Nejdůležitějším úkolem skupiny však bylo kontaktovat št. kpt. Morávka z odbojové organizace Obrana národa (Tři králové) a jeho prostřednictvím řízený zdroj v Abwehru agenta A-54, Paula Thümmela, což byl nejdůležitější německý informátor zpravodajského oddělení exilové československé vlády během 2. světové války.
Letadlo se skupinou odstartovalo 28. prosince 1941, seskok byl proveden po půlnoci 29. prosince 1941. Původně plánované místo výsadku se nacházelo poblíž obce Vyžice u Chrudimi, avšak kvůli nepřesnosti navigace seskočili u 40 km vzdálené obce Senice u Poděbrad. Josef Valčík, který vyskakoval z letadla jako poslední, ztratil po seskoku kontakt s oběma zbývajícími členy svojí skupiny. S velitelem Alfrédem Bartošem se setkal 31. prosince v Mikulovicích.
Bartošovi se podařilo navázat kontakt s odbojáři (doc. Krajinou z ÚVODu, škpt. Morávkem a představiteli sokolské odbojové organizace JINDRA). V Pardubicích začala skupina budovat rozsáhlou síť spolupracovníků, která měla v době své největší aktivity více než 140 členů. Za pomoci jejích členů se podařilo zajistit několik ilegálních bytů a také oficiální zaměstnání pro Alfréda Bartoše a Josefa Valčíka. Josef Valčík pracoval jako číšník v hotelu Na Veselce.
Radiotelegrafista Potůček navázal spojení s Londýnem 15. ledna 1942 z lomu Hluboká u Miřetic. Protože hrozilo zaměření vysílačky, byla postupně přesouvána do rybářské výzkumné stanice na sádkách u Lázní Bohdaneč, mlýna v Ležákách a školy v Bohdašíně u Červeného Kostelce.
Navázání spojení s Thümmelem prostřednictvím štkpt. Morávka se podařilo. V obci Lázně Bělohrad skupina zařídila záchytný bod pro ostatní parašutisty u knihaře Vojtíška. Tímto místem prošli později i další vysazení parašutisté. V březnu 1942 začalo hrozit skupině prozrazení. Josef Valčík dostal rozkaz odejít do Prahy, aby pomohl s naváděním bombardérů na plzeňskou Škodovku. Poté se připojil ke skupině Operace Anthropoid a pomáhal s přípravami atentátu na Heydricha.
Po atentátu se ukrýval se šesti dalšími parašutisty v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje (pův. Karla Boromejského), kde po hrdinném boji proti mnohonásobné přesile spáchal sebevraždu 18. června 1942.
V polovině června (za heydrichiády) začalo zatýkání i na Pardubicku. Gestapu se podařilo zjistit adresy konspiračních bytů, které používal i Alfréd Bartoš. V jednom z těchto bytů nalezli i Bartošův archív, což vedlo k další vlně zatýkání a popravě všech spolupracovníků. Při svém návratu do již odhaleného bytu zjistil npor. Bartoš, že gestapu neunikne a na Smilově ulici obrátil zbraň proti sobě. Smrtelně se zranil, byl převezen do nemocnice, kde druhý den zemřel.
Jiří Potůček, radista skupiny se přesunul do Bohdašína odkud ještě vysílal až do 26. června. V obci Končiny u Červeného Kostelce se ukrýval u sedláka Antonína Burdycha. Gestapo na něj připravilo zátah 30. června 1942, ale Jiří Potůček se z obklíčení prostřílel a dal se na útěk. Hledal úkryt na několika adresách, ale byl všude odmítnut. Vyčerpaný usnul 2. července 1942 v křoví u obce Rosice nad Labem, kde byl ve spánku zastřelen českým četníkem.
V souvislosti s působením skupiny byla Němci 24. června 1942 vypálena obec Ležáky, popraveno 37 spolupracovníků skupiny z Pardubicka a 15 spolupracovníků z okolí Červeného Kostelce. Mezi popravenými byli i přítelkyně A. Bartoše, matka A. Bartoše, otec, matka, sedm sourozenců a pět dalších příbuzných J. Valčíka.
Operace Silver A je hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších operací vyslaných z Londýna. Skupina splnila veškeré úkoly, které jí byly uděleny. Její členové prokázali velkou statečnost a morální kvality.
(zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Silver_A)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03323
Souřadnice: N50°10'59.6'' E15°12'25.45''
Pomník přidal: Karel Fous
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Karel Fous, 25.05.2008
Umístění: Senice, Hlavní, budova obecního úřadu
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE.
1914 – 1918.

BŘEZINA FRANTIŠEK STÁR 22.R., BŘEZINA JOSEF STÁR 28.R., HROUDA JOSEF STÁR 27.R., KOZEL FRANTIŠEK STÁR 33.R., NOVOTNÝ FRANTIŠEK STÁR 39.R., VÁŇA LADISLAV Č.7. STÁR 25.R., VÁŇA JOSEF Č.7. STÁR 33.R., VÁŇA PŘEMYSL Č.1 STÁR 16.R., VÁŇA JOSEF Č.1. STÁR 28.R., VÁŇA ALOIS Č.1 STÁR 18.R., PROKEŠ FRANTIŠEK STÁR 18.R.

(na dodatečně přidané destičce)
OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1938-1945
KOUDELKA JOSEF STÁR 20.R.
HROUDA LADISLAV STÁR 31.R.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03317
Souřadnice: N50°10'59.60'' E15°12'25.45''
Pomník přidal: Karel Fous