a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník in memoriam Alfréd Bartoš

* 23.9.1916 (Vídeň)
† 22.6.1942 (Pardubice)

Alfréd Bartoš, plukovník in memoriam, nar. 23.9.1916, Vídeň, zemřel 22.6.1942, Pardubice, byl československý voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války. V letech 1941 až 1942 byl velitel diverzní skupiny Silver A, která mj. spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Objevení vysílačky této skupiny mělo za následek vyhlazení obce Ležáky.
Narodil se 23. září 1916 ve Vídni v rodině krejčího Adolfa Bartoše a Antonie Bartošové, rozené Kuželové. Po skončení 1. světové války se rodina přestěhovala do Sezemic u Pardubic, kde jeho otec začal pracovat jako pekař.
Vystudoval měšťanskou školu v Sezemicích a od roku 1930 pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Pardubicích, kde patřil k nejlepším žákům. Maturitní zkoušku složil v roce 1935 s vyznamenáním.
1. října 1935 nastoupil základní vojenskou službu v Pardubicích. 23. prosince 1935 byl povýšen do hodnosti -aspirant a 25. července 1936 do hodnosti -aspirant. 5. září 1936 nastoupil ke studiu ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě, kde patřil k nejlepším frekventantům a ukončil ji s hodností poručíka jezdectva. Do okupace 15. března 1939 působil u jezdeckého pluku v Pardubicích.
V roce 1939 legálně vycestoval do Francie, kde nejprve pomáhal na československém konzulátu v Paříži a od 8. června vstoupil do Cizinecké legie. Do začátku druhé světové války sloužil v Tunisku, v souladu s předchozí dohodou se vrátil do Francie, byl prezentován v Agde 26.9.1939 jako poručík jezdectva z pov. čs., osobní číslo J-879 a 16. listopadu nastoupil k 2. československému pluku jako druhý pobočník velitele. Po porážce Francie se dostal 13. července 1940 na lodi Rod el Farag do Anglie, kde se stal velitelem 1. čety 1. roty 2. pěšího praporu.
Na jaře 1941 se dobrovolně přihlásil k výcviku pro plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Výcvik absolvoval u britské SOE ve Skotsku (farmy Caus Darach a Garramore), v doškolovacím kurzu STS-2 v Bellasis a parašutistickém výcviku v STS-51 v Ringway. Po absolvování výcviku byl jmenován velitelem skupiny Silver A. (podrobně viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Silver_A )
Hlavním úkolem Operace Silver A bylo udržování spojení s Anglií a předávání důležitých zpráv o dění v protektorátu prostřednictvím vysílačky (krycí jméno Libuše). Po několika nezdařených pokusech 29. října, 7. listopadu a 30. listopadu byl výsadek proveden společně s účastníky skupin Anthropoid a Silver B v noci z 28. na 29. prosince 1941. Vysazen byl společně s Josefem Valčíkem a Jiřím Potůčkem u Senic nedaleko Poděbrad (místo původně plánovaného Heřmanova Městce). V tento den byl zároveň povýšen do hodnosti kapitána a 18.1.1942 obdržel druhý Čs. válečný kříž 1939. Bartoš se stal velitele všech paraskupin vysazených do Protektorátu v operačním období 1941-42 a v této funkci prokázal v podmínkách Protektorátu své vynikající organizační schopnosti. V odbojové činnosti mu pomáhal mj. pardubický hoteliér Arnošt Košťál (viz http://www.vets.cz/vpm/10044-pametni-deska-arnost-kostal-odboj/#10044-pametni-deska-arnost-kostal-odboj ). Jednou z hlavních Bartošových aktivit bylo předávání zpráv do Londýna o situaci v protektorátu. Důležitou novou informací pro exilovou vládu bylo jeho sdělení, že na kontaktní adresy, které výsadkáři dostali před výsadkem, se nelze spolehnout, protože gestapu se podařilo odbojovou síť rozvrátit.
Po prozrazení byl Bartoš pronásledován gestapem, 21. června 1942 padl do léčky a při útěku se pokusil o sebevraždu; svým zraněním podlehl v noci následující den.
Po válce byl 17.7.1948 in memoriam povýšen do hodnosti štábního kapitána, v zatím nezjištěném datu majora, v databázi „forum.válka“ je uveden jako plukovník, datum neurčen.
Roku 2007 mu byl v jeho domovských Sezemicích odhalen pomník. Též v Pardubicích na rohu ulic Smilovy a Sladkovského připomíná pamětní deska místo, kde prchající kpt. Bartoš v bezvýchodné situaci obrátil zbraň proti sobě. Po kpt. Bartošovi je pojmenována i jedna z významných ulic v pardubické čtvrti Polabiny.
Vyznamenání
26. srpna 1940 - Francouzský válečný kříž za statečnost (Croix de guerre)
28. října 1940 - Československý válečný kříž 1939
18. ledna 1942 - druhý Československý válečný kříž 1939
7. března 1944 - Československá pamětní medaile se štítkem Francie a Velká Británie in memoriam
28. října 1945 - třetí Československý válečný kříž 1939 in memoriam
1949 - Zlatá hvězda Československého vojenského řádu Za Svobodu
1968 - Řád rudé zástavy
1992 - Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy in memoriam

Zdroje (mimo informací z desek):
databáze VÚA Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfr%C3%A9d_Barto%C5%A1
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/highlight/alfr%E9d+barto%9A/t/25560/title/Bartos-Alfred
Zdeněk Jelínek, Operace SILVER A, Praha – Naše vojsko 1992

VPM:
památník - Trnová, okres Pardubice
pamětní deska - Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
pamětní deska - Pardubice, okres Pardubice
pomník - Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
pomník - Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
pomník - Senice, okres Nymburk


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.