Mělnické Vtelno

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2004
Umístění: Mělnické Vtelno, Mělnická, park na návsi
Nápis:
PADLÝM NA PRAHU NAŠÍ SVOBODY
1914-1918
BAREK FRANTIŠEK
BAREK RUDOLF
ČECH RUDOLF
DOUŠA ANTONÍN
FUKSA VÁCLAV
HÁJEK JOSEF
KOSINA FRANTIŠEK
MAŠEK JOSEF
MAŠEK KAREL
PEŠEK JAN
ROUBÍČEK FRANT.
ROUBÍČEK JAROSL.
ROUBÍČEK VÁCLAV
SADÍLEK ŠTĚPÁN
SALAČ JOSEF
SLUŠNÝ KAREL
ŠÍPAL ANTONÍN
ŠTRUPL VÁCLAV
BENEŠ ANTONÍN
BENEŠ FRANTIŠEK
HÁLA ANTONÍN
LIŠKA FRANTIŠEK
ŠAROCH JOSEF
CERMAN VÁCLAV
HAUPTMAN ANTONÍN
HOJER VÁCLAV
HOLAN JAROSLAV
NOVÁK JOSEF
SALAČ VÁCLAV
ŠÍPEK JOSEF
ŠUBRT VÁCLAV
ŠVARC JOSEF

VĚNUJÍ OBČANÉ
Poznámka:

Kronika obce Mělnické Vtelno – Popud k vybudování pomníku dali invalidé Fr. Kuchta a J. Bartoš, kteří sbírkami a za pomoci obec. zastupitelstva sehnali potřebný kapitál. Pomník postavil stavitel Mauermann z Ml. Boleslavi. Slavnostně odhalen 8. července 1923. Pod pomníkem je zazděna v plechové krabici historie současných poměrů, sepsaná kronikářem učitelem Josefem Satranem. Rudolf Čech, cestář, padl 1914 v Rusku, taktéž tesař V. Salač a Jos. Šaroch, učitel Jan Pešek zemřel v zajetí v Srbsku.MAŠEK JOSEF (V kronice obce uvedeno „v legiích“, VŠ.)
Mašek Josef, nar. 30.8.1895, Vtelno okr. Mělník. V RU armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.7.1915, Lublin. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Chersonská gub. Karnovatka, zařazen 26.6.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Zemřel 21.2.1919 v nemocnici v Irkutsku na TBC, pohřben tamtéž.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

Archivní fotka pochází z výstavy OÚ k 810 letům obce Mělnické Vtelno v r. 2010


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-01775
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Francouzských vojáků - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 29.04.2006
Umístění: Mělnické Vtelno, Mělnická, na návsi u kostela svatého Michaela archanděla
Nápis:
žádný
Poznámka:

Zápis z obecní kroniky "Okolo kostela byl hřbitov, na kterém bylo pochováno sedmdesát francouzských vojáků. Tito vojáci byli postiženi cholerou a tyfem a tak, když došli sem do Vtelna, ulehli na dnešním autobusovém nádraží, nemohouce již dále a tam skonali. Na jejich počest tam byla postavena socha sv. Jana, která tam již není. Zrovna tak i hřbitov tam není, neboť musel být úředně zrušen..."


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Strom svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 23.12.2018
Umístění: Mělnické Vtelno, Mělnická, před domem č. p. 6
Nápis:
STROM SVOBODY
OBEC
MĚLNICKÉ VTELNO
Tento strom byl vysazen k oslavám
100. výročí české státnosti 13. října 2018
Poznámka:

v domě, před kterým je strom vysazen, bylo v květnu 1945 velitelství revolučních bojovníků


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi