Mělnické Vtelno

Mělnická, Vrutická, Zamašská

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2004
Umístění: Mělnické Vtelno, Mělnická, park na návsi
Nápis:
PADLÝM NA PRAHU NAŠÍ SVOBODY
1914-1918
BAREK FRANTIŠEK
BAREK RUDOLF
ČECH RUDOLF
DOUŠA ANTONÍN
FUKSA VÁCLAV
HÁJEK JOSEF
KOSINA FRANTIŠEK
MAŠEK JOSEF
MAŠEK KAREL
PEŠEK JAN
ROUBÍČEK FRANT.
ROUBÍČEK JAROSL.
ROUBÍČEK VÁCLAV
SADÍLEK ŠTĚPÁN
SALAČ JOSEF
SLUŠNÝ KAREL
ŠÍPAL ANTONÍN
ŠTRUPL VÁCLAV
BENEŠ ANTONÍN
BENEŠ FRANTIŠEK
HÁLA ANTONÍN
LIŠKA FRANTIŠEK
ŠAROCH JOSEF
CERMAN VÁCLAV
HAUPTMAN ANTONÍN
HOJER VÁCLAV
HOLAN JAROSLAV
NOVÁK JOSEF
SALAČ VÁCLAV
ŠÍPEK JOSEF
ŠUBRT VÁCLAV
ŠVARC JOSEF

VĚNUJÍ OBČANÉ
Poznámka:

Kronika obce Mělnické Vtelno – Popud k vybudování pomníku dali invalidé Fr. Kuchta a J. Bartoš, kteří sbírkami a za pomoci obec. zastupitelstva sehnali potřebný kapitál. Pomník postavil stavitel Mauermann z Ml. Boleslavi. Slavnostně odhalen 8. července 1923. Pod pomníkem je zazděna v plechové krabici historie současných poměrů, sepsaná kronikářem učitelem Josefem Satranem. Rudolf Čech, cestář, padl 1914 v Rusku, taktéž tesař V. Salač a Jos. Šaroch, učitel Jan Pešek zemřel v zajetí v Srbsku.MAŠEK JOSEF (V kronice obce uvedeno „v legiích“, VŠ.)
Mašek Josef, nar. 30.8.1895, Vtelno okr. Mělník. V RU armádě sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.7.1915, Lublin. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Chersonská gub. Karnovatka, zařazen 26.6.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Zemřel 21.2.1919 v nemocnici v Irkutsku na TBC, pohřben tamtéž.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

Archivní fotka pochází z výstavy OÚ k 810 letům obce Mělnické Vtelno v r. 2010


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-01775
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Francouzských vojáků - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 29.04.2006
Umístění: Mělnické Vtelno, Mělnická, na návsi u kostela svatého Michaela archanděla
Nápis:
žádný
Poznámka:

Zápis z obecní kroniky "Okolo kostela byl hřbitov, na kterém bylo pochováno sedmdesát francouzských vojáků. Tito vojáci byli postiženi cholerou a tyfem a tak, když došli sem do Vtelna, ulehli na dnešním autobusovém nádraží, nemohouce již dále a tam skonali. Na jejich počest tam byla postavena socha sv. Jana, která tam již není. Zrovna tak i hřbitov tam není, neboť musel být úředně zrušen..."


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Strom svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 23.12.2018
Umístění: Mělnické Vtelno, Mělnická, před domem č. p. 6
Nápis:
STROM SVOBODY
OBEC
MĚLNICKÉ VTELNO
Tento strom byl vysazen k oslavám
100. výročí české státnosti 13. října 2018
Poznámka:

v domě, před kterým je strom vysazen, bylo v květnu 1945 velitelství revolučních bojovníků


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: A. Kouřimský, 08.05.2009
Umístění: Mělnické Vtelno, Vrutická, výjezd z obce směr Kropáčova Vrutice
Nápis:
V BOJI PROTI FAŠISTŮM
ZDE 8.5.1945 POLOŽILI ŽIVOTY
MÍSTNÍ OBČANÉ
JOSEF KNEIBL *6.10.1901
JOSEF SALAČ *1.1.1902
A MAĎARSKÝ VOJÁK
ISTVAN CZEGLEDI *14.6.1923
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Obecní úřad Mělnické Vtelno a Spolek pro vojenská pietní místa o.s. 2008
Poznámka:

další fotky v příloze - původní stav, úprava místa a odhalení opraveného pomníku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-27712
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 24.07.2004
Umístění: Mělnické Vtelno, Vrutická, společný hrob na katolickém hřbitově
Nápis:
J. NERUDA
ACH SVOBODO JEDINÝ SÍLY ZDROJI,
ONI NEUSTOUPILI RADĚJI ZAHYNULI V BOJI.

PADLÝM HRDINŮM
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
V R. 1945

VĚNUJÍ OBČANÉ
MĚLNICKÉHO VTELNA

JOSEF VÍTEK * 30.10.1900
JAROSLAV CHALUPA * 28.6.1908
JAROSLAV KREJČÍ * 3.3.1893
JOSEF KNEIBL * 6.10.1901
JOSEF SALAČ * 1.1.1902
LADISLAV JUKL * 14.7.1919
JAN SKÁLA * 15.5.1909
JOSEF KAISER * 5.2.1917
ALBÍN SRBEK * 10.3.1918
RUDOLF KOREC * 26.12.1924
ISTVAN CZEGLEDI * 14.6.1923
Poznámka:

Archivní fotka pochází z výstavy OÚ k 810 letům obce Mělnické Vtelno v r. 2010


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-27710
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Karel Kuchta

Autor: Vladimír Štrupl, 07.09.2008
Umístění: Mělnické Vtelno, Vrutická, obecní hřbitov
Nápis:
Karel
KUCHTA
* 4.11.1883 + 22.1.1954
Poznámka:

šikovatel 36. p.pl. R-U armády, dezertoval a byl zajat 9.5.1915, do čs. legií v Rusku se přihlásil 26.45.1916, zařazen k 1. střel. pluku jako desátník.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

V obecní kronice Mělnického Vtelna je uvedeno, že „bratři K. a V. (Václav) Kuchtové sice do legií vstoupili, ale pak přešli v Rusku do vojska bolševického“.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'5.2'' E14°42'11.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Hudec

Autor: Vladimír Štrupl, 18.07.2009
Umístění: Mělnické Vtelno, Vrutická, obecní hřbitov
Nápis:
RODINA HUDCOVA
Poznámka:

vojín 28. p.pl. R-U armády, zajat 12.12.1914 v Srbsku, do čs. legií ve Francii se přihlásil 14.2.1918, zařazen 7.3.1918 k 21. p.pl.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'5.2'' E14°42'11.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František Zbroj

Autor: Vladimír Štrupl, 13.12.2014
Umístění: Mělnické Vtelno, Vrutická, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ZBROJ
* 20.12.1896 + 5.8.1976
Poznámka:

narozen v Horkách nad Jizerou, vojín 12. pr. pol. mys. R-U armády, zajat v r. 1916 v Rumunsku, sloužil v rumunské armádě, do čs. legií se přihlásil 20.12.1916 v Rumunsku, zařazen 20.9.1917 k 21. střel.pl. čs. legií ve Francii, superarbitrován 21.4.1920.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

František Zbroj se narodil 20. prosince 1896 v Horkách nad Jizerou. V r. 1915 nastoupil vojenskou službu v Mladé Boleslavi, byl přidělen k 12. praporu polních myslivců.
V r. 1915 a 1916 se zúčastnil bojů v Haliči na italské frontě, kde byl vážně raněn. 28. října 1918byl zajat na rumunské frontě a internován.
Tou dobou již probíhaly přípravy na založení čs. vojska ve Francii a nábor probíhal i v zajateckých táborech a tak s i Zbroj podal na základě kampaně M. R. Štefánika v den svých 20. narozenin přihlášku a 23. července 1917 vstoupil na půdu Francie.
Po přísaze byl i Zbroj s čs. pluky odeslán na frontu do Alsaska, pravý křest ohněm zde prodělal na podzim r. 1918 v bojích u Terronu, kde byl 27. října 1918 vážně zraněn výbuchem dělostřeleckého granátu. Utrpěl zranění pravé ruky, střepiny poškodily i nohy, obličej a levou ruku. V polní nemocnici se léčil až do počátku r. 1919 a poté byl odeslán k rekonvalescenci do voj. špitálu v Praze-Karlíně.
Po propuštění z nemocnice byl uznán 75% invalidou, v r. 1924 se oženil a po různých životních peripetiích s ohledem na zdravotní stav si s manželkou pronajal hostinec na Kladně a později v Měl. Vtelně. Po úmrtí majitele hostince se přesunuli na místní statek p. Štamfesta, kde FZ provozoval trafiku s prodejem tabáku a vypomáhal s drobnými pracemi a opravami.
Po březnu 1939 se Zbrojovi podařilo ukrýt několik zbraní, které němečtí okupanti ani při několika prohlídkách nenašli. Objevili však několik nádob se sádlem, za jejichž neohlášené uschování byl FZ odsouzen na 6 měsíců vazby. Vzhledem ke své invaliditě se do odboje aktivně nezapojil, ale na konci války podporoval sovětské partyzány v oblasti Kokořínska a Řepínska, kdy jim mj. poskytoval i úkryt.
Po válce mu byla trafika odejmuta a zrušena penze. Živil se pak jako brigádník v JZD. Zemřel 5. srpna 1976.
(zdroj: publikace V pekle zákopové války (Vzpomínky francouzského legionáře Františka Zbroje na léta válečná), ISBN 978-80-87919-22-4, vydané ČsOL v r. 2016)

Fotografie 1-5 laskavě poskytl předseda jednoty Čs. obce legionářské Mladá Boleslav ing. Tomáš Pilvousek.
Foto 1 – pod šipkou F. Zbroj ve světnici karlínské Invalidovny, 28.3.1920
Foto 2 – portrét z 20. let minulého století
Foto 3 – portrét z 30. let minulého století
Foto 4 – dochovaná válečná vyznamenání: zleva Československý válečný kříž 1918 s lipovou ratolestí, Československá revoluční medaile s pamětními štítky bojiště v Alsasku a 21. čs. střeleckého pluku a spojenecká Medaile vítězství, ve spodní řadě francouzská Medaile za vojenské zranění, Pamětní medaile města a pevnosti Verdun a Francouzsko-československá pamětní medaile města Darney
Foto 5 – pohřeb v r. 1976
Foto 6 – obálka výše zmíněné publikace


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'5.2'' E14°42'11.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Hájek

Autor: Vladimír Štrupl, 27.06.2015
Umístění: Mělnické Vtelno, Vrutická, obecní hřbitov, hrob č. K179
Nápis:
JOSEF HÁJEK
+ 30. srpna 1919 ve věku 27 r.
Poznámka:

foto v uniformě vojáka R-U


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°21'5.2'' E14°42'11.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Antonín Mašek

Autor: Vladimír Štrupl, 29.04.2006
Umístění: Mělnické Vtelno, Zamašská, evang. hřbitov
Nápis:
RODINA
MAŠKOVA
Poznámka:

zde je pohřben ANTONÍN MAŠEK Z KADLÍNA, PADL 7.5.1945 V RADOUNI


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl