Karlovy Vary

Pomník Obětem válek

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Jan Kincl, 27.05.2012
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
MÍR
FRIEDEN
MИP

VZPOMEŇME OBĚTÍ VŠECH VÁLEK
JEJICH OSUDY NABÁDAJÍ K USMÍŘENÍ

GEDENKET DER OPFER ALLER KRIEGE
IHRE SCHICKSALE MAHNEN ZUR VERSÖHNUNG

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЖЕРТВАХ ВСЕХ ВОЙН
ИХ СУДЪБА ПРИЗЫВАЕТ НАС К ПРИМИРЕНИЮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50'' E12°53'35''
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Jan Kincl, 27.05.2012
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
SYNŮM
VŠECH NÁRODŮ EVROPY
UMUČENÝCH
NA POCHODU SMRTI

ASSOCIATION DES DEPORTES DE FLOSSENBÜRG
ET KOMMANDOS
IN MEMORIAM
Poznámka:

V okolí pomníku jsou pohřbeny tělesné pozůstatky 208 obětí pochodu smrti, exhumované z původního umístění na horní části židovského hřbitova. Mezi těmito obětmi byla řada vojenských zajatců všech národností. (zdroj: Správa hřbitovů Karlovy Vary)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50'' E12°53'37''
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 4. března - místo je zrušené

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Rudolf Woldrich, 04.03.2016
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní, městský hřbitov
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

Text na fotografi:
Märzgefallenen
Denkmal auf dem Karlsbader kath. Friedhofe
Orig. Aufnahme des Chronisten d. B. (des Buches)
Text der Widmungs-Tafel:
In ehrendem Gedenken den Opfern der großen Volksbewegung

am 4. März 1919.
Michael Fischer - Karlsbad,
Wilhelm Reinhold - Meierhöfen,
Ferdinand Schuhmann - karlsbad,
Wenzl Wagner - Karlsbad,
Josef Stock - Schobrowitz
(TageSeite 154, 406 d. Buches).

Překlad:
Březnoví padlí
Památník na karlovarském katol. hřbitově
Orig. záznam kronikáře ( z knihy )
Text věnování na desce:
Na památku obětí velkého lidového hnutí
4. března 1919.

Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudetsk%C3%A1_demonstrace


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50.67'' E12°53'31.11'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Rudolf Woldrich

Hroby Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Jan Kincl, 27.05.2012
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
ANTONÍN JANŮ +1945
FELIX JINDŘICH +1945
ALOIS NAVRÁTIL +1945
JOSEF SADÍLEK +1947
VÁCLAV LANGROŇ +1952
JOSEF MRÁZ +1948
JOSEF PROŠEK +1948
JOSEF HORÁČEK +1949
LADISLAV PETRÍK +1954
JOSEF VEJSTRK +1946
Poznámka:

Toto čestné pohřebiště bylo určeno pro příslušníky četnictva a bezpečnostních složek Karlovarska, padlých při výkonu služby ve válce, po ní a na následky zranění v této souvislosti. (zdroj: Správa hřbitovů Karlovy Vary)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 10 VPM
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Julius Paupič

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
Julius Paupič
Mayor i. R.
gest. 10. August 1875
im 70. Lebensjahre

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Julius Knoll

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
JULIUS KNOLL
Oberst d. R.
geb. 29. Oktober 1836, gest. 13. Oktober 1930.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Ferdinand Hauptmann

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
Hier ruhen!
Ferdinand Hauptmann
k.k. Hauptmann des Inft. Reg. Nr. 37,
gest. 13. Sept. 1888 im 44. Lebensjahre

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Eduard Bürgemeister

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 02.12.2015
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní
Nápis:
Eduard Bürgemeister k.k. Rittmeister a. D.
geb. 6. Februar 1814. gest. 8. Mai 1871.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Herman Nowak

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Wenda Wolf, 24.10.2018
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní, Ústřední hřbitov
Nápis:
ING. HERMANN NOWAK
Oberstleutnant i.R.
geb. am 21. September 1878
gest am 26. September 1940.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50.99'' E12°53'31.48'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Karl Schmalwieser

  • + o skupině VPM (KV, Karlovy Vary, Městský hřbitov)
Autor: Wenda Wolf, 24.10.2018
Umístění: Karlovy Vary, Hřbitovní, Ústřední hřbitov
Nápis:
IM GEDENKEN AN UNSEREN LIEBEN
SOHN UND BRUDER
KARL SCHMALWIESER
GEFALLEN BEIM FORT DOUAMONT
VOR VERDUN
IM NOVEMBER 1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'50.99'' E12°53'31.48'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka