Drážďany

Münchner Platz

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc, 19.12.2011
Umístění: Drážďany, Münchner Platz 7, areál budov Technické university (TUD Technische Universität Dresden)
Nápis:
RUHM
UND EHRE DEN HELDEN
DES ANTIFASCHISTISCHEN
WIDERSTANDSKAMPFFES
1933-1945

HIER
IM EINSTIGEN RICHTHOF
DES LANDGERICHTS DRESDEN
WURDEN MEHR ALS
2000 KAMPFER GEGEN
FASCHISMUS UND KRIEG
ERMORDET
TSCHECHIEN, SLOWAKEN,
POLEN, BÜRGER
DER SOWJETUNION,
BULGAREN, UNGARN, BELGIER,
FRANZOSEN, SCHWEITZER,
NIEDERLÄNDER,
DEUTSCHE

SIE GABEN IHR LEBEN
FÜR FREIHEIT,
FRIEDEN UND DAS GLÜCK
DER MENSCHEN


ČEST
A SLÁVA HRDINŮM
PROTI FAŠISTICKÉHO
ODBOJE V DOBĚ
1933-1945

ZDE
NA BÝVALÉM
POPRAVIŠTI ZEMSKÉHO
SOUDU DRÁŽĎANY
BYLO ZAVRAŽDĚNO VÍCE
NEŽ 2000 BOJOVNÍKŮ
PROTI FAŠISMU A VÁLCE
ČEŠI, SLOVÁCI, POLÁCI,
OBČANÉ SOVĚTSKÉHO
SVAZU, BULHAŘI,
MAĎAŘI, BELGIČANÉ
FRANCOUZI,
ŠVÝCAŘI, NIZOZEMCI,
JUGOSLÁVCI,
RAKUŠANÉ,
NĚMCI

OBĚTOVALI SVŮJ
ŽIVOT ZA SVOBODU
MÍR A ŠTĚSTÍ
LIDSTVA


SLAWA
I CHWALA BOHATEROM
ANTYFASZYSTOWSKIEGO
RUCHU OPORU
1933-1945

TUTAJ
NA DAWNYM PODWORZU
STRACEŇ DREZDENSKIEGO
SADU ZIEMSKIEGO
ZOSTALO ZAMORDOWANYCH
PONAD 2000 BOJOWNIOW
WALZACYCH PRCEZIW
FASZYMOVI I WOJNIE
CZECHÓW, SLOWAKÓW,
POLAkÓW, OBYWATELI
ZWIAZKU RADZIECKIEGO,
BULGARÓW, WEGRÓW, BELGÓW,
FRANCUZÓW,
NIDERLANDCZYKÓW,
JUGOSLOWIAN,
AUSTRIAKÓW, NIEMCÓW

ONI TO ODDALI
SWOJE ZYCIE ZA WOLNOSC
POKOJ I SZCZESCIE
LUDZKOSCI


ЧЕСТъ
И СЛАВА ГЕРОЯМ
АНТИФАШИСТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ЦПРОТИВЛЕНИЯ
1933 -145 ГГ.

ЗДЕСъ
В БЫВШЕМ ДВОРЕ ДЛЯ
ЕКЗЕКУЦИЙ ДРЕЗДЕНСКОГО
ЗЕМЕЛъНОГО СУДА,
КАЗНЕНО БОЛЕЕ
2000 БОРЦОВ ПРОТИВ
ФАШИЗМА И ВОЙНЫ
CРЕДИ НИХ
ЧЕХИ, СЛОВАКИ, ПОЛЯКИ,
ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, БОЛГАРЫ,
ВЕНГРЫ, БЕЛъГИЙЦЫ,
ФРАНЦУЗЫ, ШВЕЙЦАРЦЫ,
НИДЕРЛАНДЦЫ
ЮГОСЛАBЫ, АВСТРИЙЦЫ
НЕМЦЫ

ОНИ ОТДАЛИ СВОЮ
ЖИЗНъ ЗА СВОБОДУ
МИР И СЧАСТъЕ
ЛЮДЕЙ


HONOUR
AND GLORY TO THE HEROES
OF ANTIFASCIST
RESISTANCE FROM
1933 TO 1945

HERE
IN THE FORMER YARD
OF EXECUTION
OF THE DRESDEN SUPERIOR
COURT MORE THAN
2000 FIGHTERS
AGAINST FASCISM AND WAR
WERE MURDERED
CZECHS, SLOVAKS, POLES,
CITIZENS OF THE
SOVIET UNION, BULGARIANS,
HUNGARIANS, BELGIANS,
FRENCHMEN, SWISS,
DUTCHMEN, YUGOSLAVS,
AUSTRIANS,
GERMANS,

THEY GAVE THEIR LIVES
FOR FREEDOM
PEACE AND HAPPINESS
OF MANKIND
Poznámka:

Pomník je součástí Gedenkstätte Dresden, spolu s pamětní deskou a muzeem odboje proti fašismu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N51°1'45.1'' E13°43'22.4''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc