Lučenec

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.05.2021
Umístění: Lučenec, Vajanského 868/69, nový židovský cintorín vedľa areálu ZŠ Vajanského, na konci zelenej aleje vľavo vedľa domu smútku
Nápis:
1939 ─
─ 1945

NA PAMIATKU NAŠICH MUČEDNIKOV

MÁRTIRJAINK EMLÉKÉRE
Poznámka:

Autorom pomníka je Ing. arch. Oszkar Winkler


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2011
Umístění: Lučenec, Vajanského 5, dom na Vajanského 5
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
SÁNDOR PETŐFI
V ROKU 1945
FEBR. 1975.
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zoltán Brüll

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.05.2021
Umístění: Lučenec, Vajanského 868/69, nový židovský cintorín vedľa areálu ZŠ Vajanského, v cintoríne za domom smútku, v pravej časti od chodníka prvý hrob zľava v druhom rade
Nápis:
Dr. BRÜLL ZOLTÁN
1905 ─ 1945
Poznámka:

Židovský lekár Zoltán Brüll bol príslušníkom partizánskeho oddielu „Vysoké Tatry“. Padol v boji dňa 14. januára 1945 v Kôprovej doline v bunkri pod Grúnikom.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoltán_Brüll )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.