Lučenec

Pomník padlým príslušníkom bezpečnostných zborov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 12.06.2021
Umístění: Lučenec, Tuhárske námestie, pred budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci 2688/12A, vľavo od vchodu
Nápis:
(stredná tabuľa)
PAMÄTNÍK
príslušníkom bezpečnostných
zborov, ktorí zahynuli pri plnení
služobných povinností
na území Slovenska od roku 1918

" Česť ich pamiatke "

strážm. Antonín Vlček †1918
strážm. Josef Neplech †1918
strážm. František Beneš †1918
strážm. Edmund Ječný †1918
strážm. Jozef Božák †1918
strážm. Alois Kudráč †1918
strážm. Jiří Fichtl †1918
des. Ludvík Smolík †1919
náhr. čet. Matej Balaštík †1919
vrch. strážm. Josef Petr †1919
čet. na skúšku Jakub Forhaus †1919
strážm. František Kabáta †1920
vrch. strážm. František Vlkovský †1921
Viktor Sedlár †1922
strážm. Štefan Kováč †1922
strážm. František Frolík †1922
strážm. Jan Fabera †1923
čet. na skúšku Jozef Kunovský †1923
strážm. František Kratochvíl †1927
strážm. František Alschinger †1927
strážm. Otakar Blažka †1928
pplk. František Ditrich †1931
vrch. strážm. Rudolf Lukášek †1933
strážm. František Kováč †1933
strážm. Andrej Dlagola †1938
strážm. Rudolf Mlčák †1939
strážm. Július Stribernský †1944
strážm. Vendelín Markus †1944
strážm. Lukáč Krško †1944
strážm. Jozef Holeček †1944
vrch. strážm. Ján Bolfa †1944
vrch. strážm. Pavol Baďura †1944
por. Karel Holas †1944
prap. Miloslav Douša †1944
strážm. Miloslav Sýkora †1944
vrch. strážm. Ondrej Moriš †1944
vrch. strážm. Ján Vrablica †1944

(pravá tabuľa)
vrch. strážm. Jozef Kováč †1944
strážm. Dezider Pilát †1944
strážm. Michal Kuric †1944
vrch. strážm. Karol Kremnický †1944
vrch. strážm. Štefan Barjak †1944
vrch. strážm. Michal Petráš †1944
vrch. strážm. Michal Bidelnica †1944
vrch. strážm. Ján Bajus †1944
prap. Štefan Dvorský †1944
mjr. Štefan Kuna †1944
vrch. strážm. Peter Hlačina †1944
vrch. stráž. Július Kráľ †1944
vrch. strážm. Ján Michalek †1944
strážm. Bartolomej Olah †1944
por. Rudolf Begán †1944
por. Martin Jurčo †1944
por. Matej Macko †1944
por. Ondrej Maradík †1944
vrch. strážm. Dezider Strassburger †1944
vrch. strážm. Pavel Vantruba †1944
por. Karol Rehák †1944
vrch. strážm. Juraj Líška †1944
vládny radca Dr. Ladislav Števonka †1944
vrch. strážm. Štefan Kamenár †1944
vrch. strážm. Ján Gašpar †1944
strážm. Štefan Fiala †1944
por. Viktor Vašina †1944
kpt. Štefan Fiala †1944
strážm. Eduard Schwartz †1944
akt. riaditel Ján Liba Plichta †1944
hl. akt. tajom. Alexander Pollák †1944
práp. Bedřich Svoboda †1944
strážm. Telesfor Zemko †1944
strážm. Štefan Zábojník †1944
vrch. strážm. Rudolf Markovič †1944
strážm. Juraj Staňák †1945
kpt. Štefan Moravka †1945
strážm. Július Kalát †1945
kpt. Ondrej Novák †1945
vrch. strážm. František Hazucha †1945
strážm. Vincent Češko †1945
strážm. Jozef Vavra †1945
policajný čakatel Ján Slezák †1945
vrch. strážm. Karol Suchovský †1945
práp. Ján Baláž †1945
práp. Imrich Špecík †1945
strážm. Eliáš Vajči †1945
štáb. strážm. Jozef Hajzok †1945
strážm. Dominik Ondrejkovič †1945
policajný čakatel Josef Holub †1945
strážm. Jozef Nemeš †1945
čatár záv. Štefan Pirťan †1945
policajný strážnik Ján Focko †1945
strážm. Jozef Ondriáš †1945
vrchný strážm. Jozef Dobiš †1945

(tabuľa vpredu)
Položili to najcennejšie čo mali,
svoje životy,
aby sme my mohli bezpečne žiť!

Klub policajnej histórie
Lučenec
2019
Poznámka:

V súčasnosti sú na tabuliach len mená padlých do roka 1945. Tabule s ďalšími menami by mali byť nainštalované do konca roka 2021.
Pamätník bol odhalený 28. augusta 2019.
(zdroj: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190828TBB00309 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.