Lučenec

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 13.10.2019
Umístění: Lučenec, Železničná 52/167, budova železničnej stanice, na stene budovy na 1. nástupišti, medzi vchodom do malej čakárne pre cestujúcich a prístupom na 1. nástupište z ulice
Nápis:
ZOMRELI STE, ABY SME MY ŽILI
1939 - 1945

FURMAN PAVEL 11.2.1923 - 22.1.1945
HORNAN PAVOL 17.4.1919 - 21.3.1945
ŠULEK EMIL 13.12.1921 - 28.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.