Chotutice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 05.01.2014
Umístění: Chotutice, Průběžná, na návsi při křižovatce ulic Průběžná a Viselecká
Nápis:
LADIS. BARTL † 1917 STÁR 21 r.
JOS. HŮLA " 17 " 45.
JOS. HUDEC " 18 " 50.
ALOIS CHVOJKA " 18 " ??
JOS. CHVOJKA " 17 " ??
JOS. JETENSKÝ " 18 " ??
JOS. KŘÍNEK " 15 " ??
JAROS. KOŘÍNEK " 15 " 18.
ALOIS KRUTSKÝ " 18 " 19.
JOS. LUDVÍK " 18 " 25.
BEDŘ. NOVÁK " 18 " 40.
FRANT. NĚMEČEK " 18 " 22.
VÁCL. PLAČEK " 17 " 45.
KAREL SVAČINA " 18 " 19.
VÁCL. TICHÝ " 18 " 37.
JOS. VÁŇA " 15 " 25.
JOS. ŽIDLICKÝ " 18 " 27.

HASIČ. SBOR V CHOTUTICÍCH
NA PAMĚŤ SVÉMU ČLENU
A OKRSKOVÉMU VELITELI
JOSEFU
DITRICHOVI
NAR. 14. VII. 1891
KTERÝ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
ZA VLAST V KONCETR. TÁBOŘE
V TEREZÍNĚ 2. V. 1945.
Poznámka:

rok úmrtí Aloise a Josefa Chvojky, Josefa Jetenského a Josefa Křínka je částečně kryt převisem sochy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33101
Souřadnice: N50°4'23.22'' E14°59'42.9''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem Sedmileté války

Autor: Marek Skýpala, 05.01.2014
Umístění: Chotutice, Průběžná, kříž na nízkém pahorku na konci obce u křižovatky silnice na Vrbčany a cesty ke hřbitovu.
Nápis:
KŘÍŽ KAŽDÝ
CTI AŽ DOSKOИÁИI
ИA ИPM KRISTUS PMĚL
PROTVOGE.SPASEИI
Poznámka:

Kříž byl vztyčen v roce 1757 na paměť padlých v bitvě u Kolína (Sedmiletá válka).


Souřadnice: N50°4'23.64'' E14°59'12.3''
Pomník přidal: Marek Skýpala