Chotutice

Hrob František Prejza

Autor: Marek Skýpala, 28.02.2017
Umístění: Chotutice, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK PREJZA
* 6. III. 1898 - + 10. VI. 1979
Poznámka:

František Prejza se narodil v Chotuticích. Po obecné škole pracoval jako strojník. Zajat byl jako vojín c.k. 76. pěšího pluku v roce 1916 v Rumunsku. Do čs. vojska se přihlásil dne 20.12.1916. Dne 7.3.1918 byl zařazen k 21. střeleckému pluku (francouzských legií). Po návratu do ČSR byl demobilizován dne 1.3.1921 v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°4'26.17'' E14°58'57.82''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Charous

Autor: Marek Skýpala, 28.02.2017
Umístění: Chotutice, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF CHAROUS
* 3.3.1894 + 18.4.1958
Poznámka:

Josef Charous se narodil v Chotuticích. Po obecné škole pracoval jako slévač. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 27.5.1915 u Sieňavy. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.8.1918 v Samaře. Dne 2.1.1919 byl zařazen k 1. dělostřelecké brigádě (ruských legií). Po návratu do ČSR byl demobilizován dne 2.10.1920 v hodnosti vojína 1. lehkého dělostřeleckého pluku.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°4'25.42'' E14°58'56.75''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Kroutil

Autor: Marek Skýpala, 28.02.2017
Umístění: Chotutice, obecní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV KROUTIL
* 17.X.1872 - + 22.II.1958
Poznámka:

Václav Kroutil se narodil v Chotuticích. Po obecné škole pracoval jako strojník. Zajat byl jako vojín c.k. 46. zeměbraneckého pěšího pluku. dne 22.8.1917 u Faiti Gril. Do čs. vojska se přihlásil dne 14.5.1918 v Padule. Byl zařazen k depozitní rotě (italských legií). Dne 16.3.1919 nastoupil neurčitou dovolenou. Služba v legiích se mu započítávala od 14.5.1918 do 16.3.1919. Byl demobilizován dne 1.4.1920 v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáze VÚA


Souřadnice: N50°4'25.8'' E14°58'56.35''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 05.01.2014
Umístění: Chotutice, Průběžná, na návsi při křižovatce ulic Průběžná a Viselecká
Nápis:
LADIS. BARTL † 1917 STÁR 21 r.
JOS. HŮLA " 17 " 45.
JOS. HUDEC " 18 " 50.
ALOIS CHVOJKA " 18 " ??
JOS. CHVOJKA " 17 " ??
JOS. JETENSKÝ " 18 " ??
JOS. KŘÍNEK " 15 " ??
JAROS. KOŘÍNEK " 15 " 18.
ALOIS KRUTSKÝ " 18 " 19.
JOS. LUDVÍK " 18 " 25.
BEDŘ. NOVÁK " 18 " 40.
FRANT. NĚMEČEK " 18 " 22.
VÁCL. PLAČEK " 17 " 45.
KAREL SVAČINA " 18 " 19.
VÁCL. TICHÝ " 18 " 37.
JOS. VÁŇA " 15 " 25.
JOS. ŽIDLICKÝ " 18 " 27.

HASIČ. SBOR V CHOTUTICÍCH
NA PAMĚŤ SVÉMU ČLENU
A OKRSKOVÉMU VELITELI
JOSEFU
DITRICHOVI
NAR. 14. VII. 1891
KTERÝ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
ZA VLAST V KONCETR. TÁBOŘE
V TEREZÍNĚ 2. V. 1945.
Poznámka:

rok úmrtí Aloise a Josefa Chvojky, Josefa Jetenského a Josefa Křínka je částečně kryt převisem sochy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33101
Souřadnice: N50°4'23.22'' E14°59'42.9''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem Sedmileté války

Autor: Marek Skýpala, 05.01.2014
Umístění: Chotutice, Průběžná, kříž na nízkém pahorku na konci obce u křižovatky silnice na Vrbčany a cesty ke hřbitovu.
Nápis:
KŘÍŽ KAŽDÝ
CTI AŽ DOSKOИÁИI
ИA ИPM KRISTUS PMĚL
PROTVOGE.SPASEИI
Poznámka:

Kříž byl vztyčen v roce 1757 na paměť padlých v bitvě u Kolína (Sedmiletá válka).


Souřadnice: N50°4'23.64'' E14°59'12.3''
Pomník přidal: Marek Skýpala