Pečky

J. A. Komenského, Košnarova, Masarykovo náměstí, Petra Bezruče

Pomník Andrej Maximovič Malaščenkov

Autor: Jan Kratochvíl, 09.06.2007
Umístění: Pečky, J. A. Komenského, před nádražím ČD
Nápis:
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ
АНДРЕЮ МАКСИМОВИЧУ МАЛАЩЕНКОВУ
1923 Г. РОЖД. – 16. IX. 1945 Г.
ПОГИБШЕМУ В БОРЬБЕ С ВРАГАМИ НАРОДА

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33255
Souřadnice: N50°5'23.81'' E15°1'41.76''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl
Příprava dat: Ivo Šťastný

Pamětní deska Josef Košnar

Autor: Ing. Zdeněk Švitorka, 09.06.2007
Umístění: Pečky, Košnarova 524
Nápis:
Z TOHOTO DOMU V ČERV-
NU 1939 ODEŠEL DO BOJE
ZA VLAST
ROTNÝ LETECTVA
JOSEF KOŠNAR
NAR. 3.IX.1916 V PEČKÁCH.

DNE 5.VI.1940 PADL V LE-
TECKÉ BITVĚ V PROSTORU
U AMIENS VE FRANCII.
POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT V BOJI
PROTI NEPŘÍTELI JAKO VĚR-
NÝ SYN SVÉ ZEMĚ A STATEČNÝ
OBHÁJCE NAŠICH SPOLEČ-
NÝCH IDEÁLŮ A SVOBODY.
Poznámka:

Košnar Josef, rotný, osobní číslo Z; L-230, nar. 3.9.1916, Pečky, příslušník 1.2. - AA, Groupe de chasse III/7. Odveden 2.10.1939 (prezentace), Paříž, Francie, četař dsl. letectva čs. Padl 5.6.1940, Francie, Amiens, sestřelen během operačního letu, Morane MS-406 No 144, nyní pohřben La Targette.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33249
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Švitorka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.07.2013
Umístění: Pečky, Masarykovo náměstí, park před městským úřadem
Nápis:
POVÝŠENÍ
PEČEK NA MĚSTO
1925.

OBĚTEM
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918.

FR. BARTÁK, JOS. BARTÁK, ANT. BELIHAR, RUD. BERGER, FR. BULÍČEK, BOH. BUŘIČ, VÁCL. BUŘIČ, JAROSL. CAPL, OTOK. CINTL, VÁCL. ČEBIŠ, KAR. ČERMÁK, ANT. ČERNÝ, F. ČVANČARA, JOS. DIVÍŠEK, VÁCL. DUDLA, VÁCL. DUŠEK, LAD. FLORIÁN. M. FREIBERG, JAN GRUBSKÝ, KAR. HERMAN
OTTO HERMAN, JOS. HOLMAN, K. HOUŽVIČKA, V. HOUŽVIČKA, M. HOVORKA, ČEN. HRUŠKA, JOSEF HULA, VÁCL. HUKAL, J. JAVŮREK, FR. JELÍNEK, FRANT. KABÁT, VOJT. KLOUB, FR. KOSINA, JAR. KOZÁK, J. KOŽELSKÝ, FRANT. KRÁL, A. KRATOCHVÍL, P. KRATOCHVÍL, LAD. KRENNER, JOS. KUBÍČEK.
FR. KUCHAŘ, VÁC. KUCHAŘ, JOS. KULICH, JOSEF KUSÝ, J. KUTNOHORSKÝ, JAROSL. LON, JOSEF MÁDLE, JOSEF MALÝ, JOS. MLÁDEK, OT. MARŠÍČEK, ANT. NEUMAN, FRANT. NOVÁK, VÁC. NOVOTNÝ, JOS. NYKODÝM, JAR. PACHMAN, KAREL PÁNEK, VÁCL. PAVEL, K. POHOŘELÝ, KAR. POŠÍVAL, JOS. POUPĚ
KAR. RŮŽICKA, LAD. SKOLA, J. SMRKOVSKÝ, VÁCL. SOSVAR, J. SVOBODA, JOSEF SŮVA, J. ŠENFELD, KAR. ŠENFELD, A. ŠIMEČEK, JOS. ŠIMEČEK, KAR. ŠIMŠA, ANT. ŠIROKÝ, L. ŠIŠVŮREK, KAR. ŠTELLA, KAR. TONAR, RUD. TŮMA, FRANT. VÁŇA, VÁCL. VOLÁK, JOS. BUŘIČ, AL. ŠLAPÁK

OBĚTI NACISMU
1939-1945
BEDŘICH DOBIÁŠ 44R.
KAREL DUKE 22R.
JOSEF KOŠNAR 24R.
KAREL KRUPIČKA 43R.
JAROSLAV KYNCL 40R.
JOSEF HANZEL 59R.
ANTONÍN MUNZI 36R.
JAROSLAV PUNČOCHÁŘ 40R.
JIŘINA SAMKOVÁ 20R.
MARIE SKOŘEPOVÁ 66R.
VLADIMÍR SMUTNÝ 22R.
JOSEF ŠEBESTA 47R.
JOSEF ŠMEJKAL 23R.
KAREL TŮMA 51R.
FRANTIŠEK VOLÁK 59R.
KAREL ALLINA 23R.
KAREL EISLER 53R.
MARTA EISLEROVÁ 54R.
JAN EISLER 18R.
PETR EISLER 16R.
OTTO HERMAN 50R.
MARIE HERMANOVÁ 49R.
MILENA HERMANOVÁ 22R.
JIŘÍ HERMAN 21R.
LUDVÍK HYBŠ 52R.
BOŽENA HYBŠOVÁ 50R.
JIŘÍ HYBŠ 22R.
PAVEL HYBŠ 20R.
KAREL MAUTNER 29R.
RŮŽENA MAUTNEROVÁ 57R.
ROZÁLIE PICKOVÁ 78R.
RŮŽENA RUSSOVÁ 51R.
MARIE STEINOVÁ 33R.
EVA STEINOVÁ 13R.
SOŇA STEINOVÁ 12R.
KAREL STEIN 10R.
OLGA KRÁTKÁ 49R.
FRANTIŠEK RŮŽIČKA 46R.
BOHUMIL RŮŽIČKA 24R.

K 20 VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ
SOVĚTSKOU ARMÁDOU
VĚNOVALO MĚSTO PEČKY 1927.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-27624
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jan Kratochvíl, 09.06.2007
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, chodba Sokolovny
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918.

BERGER RUD., ČERNÝ ANT., ELIÁŠ OTO, HARAPES JOS., HOVORKA MAT., JAVŮREK JAR., JAVŮREK FR., KRATOCHVÍL A., LOH JAROSL., MALÝ JOSEF, PÁNEK KAREL, SLÁDEK JOS., ŠEDIVÝ FR.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kratochvíl
Příprava dat: Ivo Šťastný

Hrob Andrej Maximovič Malaščenkov

Autor: Adam Vykydal, 15.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
ЗДЕСЬ
ПОКОИТСЯ РУССКИЙ
СОЛДАТ
МАЛАЩЕНКО АНДРЕЙ
МАКСИМОВИЧ
5.VI.1923 – 16.IX.1945
СПИ СПОКОЙНО,
АНДРЮША!

ОТ ТВОИХ ДРУЗЕЙ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33141
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob Oběti 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 15.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÝ POL. VĚZEŇ
ZEMŘ. 1945 PŘI NĚM. TRANSPORTU SMRTI
MILOVAL JSEM VÁS LIDÉ
A BYL JSEM ŠŤASTEN,
KDYŽ JSTE MOU LÁSKU OPĚTOVALI
A TRPĚL JSEM KDYŽ JSTE MI NEROZUMĚLI
KOMU JSEM UBLÍŽIL
ODPUSTE MI,
KOHO JSEM POTĚŠIL
ZAPOMEŇTE!

J. FUČÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33261
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob Vladimír Daněk

Autor: Adam Vykydal, 03.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
pplk. ing. Vladimír Daněk
*9.4.1943 +21.4.1988

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob Karel Svátek

Autor: Adam Vykydal, 03.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
ING. KAREL
SVÁTEK
*20.11.1911 +10.5.1985
VOJÁK
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
1940-1942
AFRIKA
OBRANA TOBRUKU
11. ČS. PĚŠÍ PRAPOR
1942-1945
ANGLIE
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
310. ČS. STÍHACÍ
PERUTĚ RAF
NA VĚČNOU PAMĚŤ
Poznámka:

Svátek Karel, Ing. osobní číslo Z; Z-10.500.938, nar. 20.11.1911, Humpolec. Odveden 28.3.1941, Haifa, Střední Východ, vojín aspirant čs.
(zdroj databáze VÚA Praha)
Svátek Karel, Ing., P/O, 788535 (189534), 310 Sqdn, HQ London, ppor./R/pplk., *20/11/11, Humpolec /Pelhřimov/, Equip. Officer, †10/5/85 (zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Milan Hovorka

Autor: Adam Vykydal, 03.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
MILAN HOVORKA
*20.4.1931 TRAGICKY ZAHYNUL 24.6.1964 STÁR 33 R.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob František Hotovec

Autor: Adam Vykydal, 15.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
HOTOVEC
ruský legionář
zemř. 15.I.1937, stár 56 r.
Poznámka:

Hotovec František, nar. 10.6.1880, Písková Lhota. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako vojín. Zajat 17.9.1915, Rovno. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Minsku, zařazen 28.11.1916 jako vojín k záložnímu praporu. Dnem 11.10.1918 ukončil činnost v lediích jako vojín 3. střeleckého pluku a byl předán v pravomoc rus. úřadů. Další data chybí.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička