Mělník

5. května, Bezručova, Habrová, Karoliny Světlé, Krombholcova, Lesní, Na Ráji, Na Vyhlídce, Nádražní, nám. Míru, Nerudova, Okružní, Panešova, Pražská, Příčná, Tyršova, U Sadů, Zborovské náměstí

Hrob Josef Hocký

Autor: Vladimír Štrupl, 16.08.2008
Umístění: Mělník, Na Ráji, hřbitov Ráj
Nápis:
JOSEF HOCKÝ
* 16.10.1911 + 9.5.1945
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák

Hrob Ladislav Malík

Autor: Vladimír Štrupl, 16.08.2008
Umístění: Mělník, Na Ráji, hřbitov Ráj
Nápis:
NA SAMÉM PRAHU SVOBODY
ODEŠEL NÁM BEZ SLŮVKA ROZLOUČENÍ
NÁŠ MILOVANÝ TATÍNEK

LADISLAV MALÍK

* 14.IX.1907, PADL 9.V.1945
BY POLOŽIL ŽIVOT ZA DRUHOU ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák

Hrob Josef Chaloupka

Autor: Vladimír Štrupl, 16.08.2008
Umístění: Mělník, Na Ráji, hřbitov Ráj
Nápis:
JOSEF CHALOUPKA
LEGIONÁŘ
* 21.1.1892 + 25.2.1965
Poznámka:

Chaloupka Josef, nar. 21.1.1892, Pšovka /Sobka/ okr. Mělník, bydliště Pšovka /Sobka/, Plzeň, okr. Mělník, Plzeň. Služba v RU armádě neuvedena. Zajat 27.2.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil 21.3.1917, Kazaň. Zařazen 7.9.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Od 7.3.1918 zařazen v čs legiích ve Francii, jako vojín u 21. střeleckého pluku. Službu v legiích skončil 31.12.1919 jako praporčík a pokračoval ve službě v ČSA.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Rodina Šejnohova a Vojtěchovských

Autor: Vladimír Štrupl, 16.08.2008
Umístění: Mělník, Na Ráji, hřbitov Ráj
Nápis:
RODINA ŠEJNOHOVA A VOJTĚCHOVSKÝCH
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák

Pamětní nápis Jaroslav Čumpelík

Autor: Vladimír Štrupl, 21.08.2015
Umístění: Mělník, Na Vyhlídce 18, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, vitráž v okně
Nápis:
PAMÁTCE JEDINÉHO SYNA
JAROSLAVA, UMUČENÉHO NĚMCI
26.VI.1942. FRANTIŠEK ČUMPELÍK
Poznámka:

*22.7.1917. Zástupce vedoucího odd. skautů Mělník, dr. Čumpelík Jaroslav, byl zatčen 10.6.1942 v Mělníku, vězněn na Pankráci a bez soudu popraven v pátek 26.6.1942 v 19:00, v Kobylisích.
(zdroj: data-krizovatka.skauting.cz, www.tenhumbergreinhard.de )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 27.04.2007
Umístění: Mělník, Nádražní, na nástupišti
Nápis:
ŽIVOT ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI V REVOLUČNÍCH DNECH
ROKU 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:

ZDENĚK DUŠÁNEK
JAROSLAV JIRAN
JOSEF KOPECKÝ

V DOBĚ POROBY NÁRODA
ROKU 1939-1945
BYLI POPRAVENI NEBO UMUČENI
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:
FRANTIŠEK DORANT STARŠÍ
FRANTIŠEK DORANT MLADŠÍ
JOSEF DORANT
VÁCLAV MAREČEK
S MANŽELKOU A DCEROU

PŘI VÝKONU SLUŽBY
STALI SE OBĚTÍ VÁLKY:
MILOSLAV KOŽŇAR
FRANTIŠEK SKALNÍK
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-27971
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Erban

Autor: Kateřina Sekerková, 16.05.2019
Umístění: Mělník, nám. Míru 1, v budově městského úřadu
Nápis:
MVDR. FRANTIŠEK ERBAN
(15.1.1896 JILEMNICE - 3.5.1967 MĚLNÍK)

NOSITEL ČESKOSLOVENSKÉHO VÁLEČNÉHO KŘÍŽE 1939,
MEDAILE ZA STATEČNOST, ODZNAKU ČESKOSLOVENSKÉHO PARTYZÁNA
A STŘÍBRNÉHO ŘÁDU MĚSTA MĚLNÍKA IN MEMORIAM.
ŽIL V MĚLNÍKU OD ROKU 1935 A PŮSOBIL JAKO OKRESNÍ
VETERINÁRNÍ RADA. ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY SE ZAPOJIL
DO ČINNOSTI ODBOJOVÉ SKUPINY OBRANA NÁRODA,
V LETECH 1943-1945 BYL VEDOUCÍM PŘEDSTAVITELEM
ORGANIZOVANÉHO ODBOJE NA MĚLNICKU A NAPOMÁHAL
ČINNOSTI PARTYZÁNSKÉ JEDNOTKY NÁRODNÍ MSTITEL.
V ROCE 1945 SE STAL PRVNÍM PŘEDSEDOU OKRESNÍHO NÁRODNÍHO
VÝBORU KTERÝ SÍDLIL V TÉTO BUDOVĚ.
Poznámka:

Vystudoval veterinární lékařství v Brně. V l. 1920-1923 asistent Histologicko-embryologického ústavu. Od r. 1935 žil na Mělníku a působil jako veterinář na mělnickém okrese. Účastník protinacistického odboje na Mělnicku v období let 1943-1945. Úzce spolupracoval s odbojáři ve Mšeně. Od dubna 1945 příslušník partyzánské jednotky Národní mstitel. V květnu 1945 byl předsedou ilegálního revolučního okresního národního výboru. Po odvolání z funkce v r. 1946 se vrátil k profesi zvěrolékaře. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, Partyzánským odznakem, Pamětní medailí k 20. výročí osvobození a v květnu 2005 mu byl udělen in memoriam Stříbrný řád města Mělníka. Autor odborných článků z oboru veterinární medicíny.
(zdroj: Miroslav Sígl - Kdo byl a je kdo: Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko, Nakladatelství Libri, 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Kateřina Sekerková
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Otakar Jaroš

Autor: Kateřina Sekerková, 26.06.2019
Umístění: Mělník, Nerudova 456/7
Nápis:
V domě čp. 465 bydlel v letech 1924-1939
OTAKAR JAROŠ
(*1.8.1912 Louny +8.3.1943 Sokolovo, Ukrajina)
Prvorepublikový důstojník Československé armády.
Za 2. sv. války hrdinně padl v bitvě u Sokolova.
Vyznamenán titulem
Hrdina Sovětského svazu in memoriam.
Poznámka:

Pomník byl odhalen v říjnu 2016.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Kateřina Sekerková
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 24.06.2014
Umístění: Mělník, Okružní, v parčíku před č.p. 15
Nápis:
PADLÝM A ZEMŘELÝM
VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1918 - 1918

HOKEŠ JOS.
HOKEŠ ANT.
ŽEŽULKA JOS.
ŽEŽULKA JAN
DĚDIČ VÁC.
VOJTĚCHOVSKÝ FRANT.
KOPECKÝ JOS.
KOPECKÝ ANT.
SLÁNSKÝ VÁC.
VESELÝ BOH.
ŠESTÁK JOS.
STEHLÍK JOS.
ŠEFČÍK JOS.
JANDA JOS.

ULRICH AL.
DYŠKANT JOS.
HALBYCH VÁC.
MACÁK JAN
PAZDERA KAR.
PAZDERA FRANT.
REJSEK JOS.
PILAŘ FRANT.
PILAŘ PAV.
STRNAD JOS.
LÁSKA JOS.
VOLÁK FRANT.

VĚNUJE OBEC
Poznámka:

pomník se nachází v městské části Staré Rousovice, která bývala až do roku 1923 samostatnou obcí.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2114-01749
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jan Tůma, 10.05.2016
Umístění: Mělník, Panešova 1033/6, zahrada školy
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ
PADLÍ
A ZEMŘELÍ
VOJÍNI V. R.
1914 - 18
KLOS JOS. KLOS ČEN.
ŘEPA JOS. ŘEPA JAN.
RYBÁŘ JOS. HUSÁK JOS.
ĆERNÝ JOS. RYBÁŘ AL.
VURM VÁC. JANSA JOS.
BÍLEK VÁC. ČERMÁK JOS.
HOUDEK VÁC. ŠTEKRT ANT.
SPĚŠNÝ RUD. MALÝ FRANT.
ROTTER VÁC. ROTTER FR.
VOCLOŇ JOS. HOLEC VOJT.
JAKL FRANT. PROTIVA FR.
ZELINA FR. KLOUČEK JAR.
KLOUČEK JOS. HORÁČEK VÁC.
KONEČNÝ AUG. BERÁNEK VÁC.
DOLEŽAL JOS. LEDERER BED.
TREGL FRANT. ŽEŽULKA RUD.
ŠIMPACH FR. MELOUNEK VÁC.
VOSTRUHA ANT. SOUKAL RUD.
BEROUNSKÝ JAN ŠLAMBERA KAR.
JANSA JOS. CHALOUPKA VÁC.
JANSA VÁC. TECHLOVSKÝ KAR.
ŠVANDA ANT.

KRÁKORA JIŘÍ HAVLÍČEK FR.
MILLER VÁC. KOUBEK FR.
KRÁL JOS. REJPAL J.
HERAN ANT.
Poznámka:

pomník byl v roce 2018 přemístěn z klášterní zahrady v ulici Českolipské


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2114-27543
Souřadnice: N50°21'45.14'' E14°28'4.16''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka