Mělník

Pamětní deska Bedřich Havlena

Autor: Ondřej Lhotský, 28.08.2014
Umístění: Mělník, Příčná, na křižovatce ul. U Cihelny x ul. Příčná
Nápis:
Ulice příčná nesla v období mezi světovými válkami název
„Legionáře Havleny“
Bedřich Havlena
*18.5.1888 Nová Lhota u Čáslavi + 21.6. 1918 San Dona di Piave
Za 1. světové války byl odveden do rakousko-uherské armády
a na italské frontě padl do zajetí, kde se jako český vlastenec
zasloužil o vznik Československých legií v Itálii.
Bojoval na Piavě, byl Rakušany zajat a za činnost ve prospěch
samostatného Československa popraven.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ondřej Lhotský