Mělník

Pamětní nápis Jaroslav Čumpelík

Autor: Vladimír Štrupl, 21.08.2015
Umístění: Mělník, Na Vyhlídce 18, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, vitráž v okně
Nápis:
PAMÁTCE JEDINÉHO SYNA
JAROSLAVA, UMUČENÉHO NĚMCI
26.VI.1942. FRANTIŠEK ČUMPELÍK
Poznámka:

*22.7.1917. Zástupce vedoucího odd. skautů Mělník, dr. Čumpelík Jaroslav, byl zatčen 10.6.1942 v Mělníku, vězněn na Pankráci a bez soudu popraven v pátek 26.6.1942 v 19:00, v Kobylisích.
(zdroj: data-krizovatka.skauting.cz, www.tenhumbergreinhard.de )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Vladimír Štrupl