Neratovice

Kameny zmizelých - Otto a Helena Pollakovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2020
Umístění: Neratovice, V Lesíčkách 206/10, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
OTTO POLLAK
NAR. 1882
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
HELENA POLLAKOVÁ
NAR. 1890
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Otto Pollak, narozen 1. 3. 1882. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 267 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1976 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Helena Pollaková, narozena 19. 9. 1890. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 268 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1977 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )
Kameny zmizelých byly v Neratovicích pokládány v roce 2010.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf