Neratovice

Kameny zmizelých - Mudr. Bedřich Klemperer, Gustav a Olga Neumannovi

Autor: Jaroslav Kotlaba, 04.04.2014
Umístění: Neratovice, Nádražní 80, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
MUDR. BEDŘICH
KLEMPERER
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
GUSTAV NEUMANN
NAR. 1883
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
OLGA NEUMANNOVÁ
NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Kameny zmizelých - Vilém, Elsa, Hana a Věra Steinovi

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2020
Umístění: Neratovice, Nádražní 103/5, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
VILÉM STEIN
NAR. 1867
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
ELSA STEINOVÁ
NAR. 1886
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
HANA STEINOVÁ
NAR. 1919
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
VĚRA STEINOVÁ
NAR. 1927
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Vilém Stein, narozen 28. 10. 1867. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 282 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dr, č. 2129 (15. 12. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Elsa Steinová, narozena 2. 10. 1886. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 283 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dr, č. 2114 (15. 12. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Hana Steinová, narozena 14. 4. 1919. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 284 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 544 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Věra Steinová, narozena 11. 4. 1927. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 285 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dm, č. 3731 (6. 9. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )
Kameny zmizelých byly v Neratovicích pokládány v roce 2010.


Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf