Křižanovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 03.01.2009
Umístění: Křižanovice, u základní školy
Nápis:
(přední strana)
TRVALÉ
PAMÁTCE
NAŠIM
PADLÝM
VE
VÁLCE SVĚTOVÉ
V LETECH
1914 – 1918
VĚNUJE
TĚLOCVIČNÁ
JEDNOTA
"SOKOL"
A
JEJÍ PŘÍZNIVCI
V KŘIŽANOVICÍCH
V KVĚTNU
1921

T. G. MASARYK

(levá strana)
CENEK JOSEF 1882 1914, CENEK VILÉM 1883 1914, KOTOLAN FRANT. 1883 1914, LOTREK JAN 1884 1914, PAVLÍK KAREL 1886 1914, PUKL FRANT. 1882 1914, TESAŘÍK JOSEF 1887 1914, FRÖHLICH FRANT. 1897 1915, KOTOLAN JAN 1880 1915, KOLOFÍK CYRIL 1886 1915

(zadní strana)
VZHŮRU K JASU NEBE SOKOLE SLAVSKÝCH NÁRODŮ!
TY MŮJ LIDE POZNAV SEBE ZNIČ, ZHUB, CO TVÉ SRDCE STŘEBE PRO NÁROD, VLAST A SVOBODU
ŠPINDLER

M. R. ŠTEFÁNIK

(pravá strana)
CENEK METOD. 1883 1917, ŠUJAN FRANT. 1896 1917, ŠUJAN KAREL 1898 1917, CENEK JAN 1879 1918, ČERVINKA ONDŘ. 1878 1918, FLORIAN FRANT. 1878 1918, RŮŽIČKA FRANT. 1876 1918, ZNEBEJANEK ARN. 1897 1918, ŠKUREK JOSEF 1892 1919, LEGIONÁŘ RŮŽIČKA FRANT. POPRAVEN 19/VI 1918 U SANT DONNA DI PIAVE V ITÁLII RAKOUSKOU JUSTICÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6205-17809
Souřadnice: N49°8'30.19'' E16°56'19.87''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 03.01.2009
Umístění: Křižanovice, u sokolovny
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY
ZDEJŠÍCH VOJÍNŮ, PADLÝCH
R. 1914-1918.

My čekali Vás ve svobodnou zem
a Vy tam v dáli spíte,
však spánek Váš jen krátkým snem
nám zas se probudíte.
Modlitby naší slyšte chvění,
v té zemi dálné v odloučení,
přátelů věrných slyšte přání:
Rekové s Bohem, na shledání!

VĚNUJE
LIDOVÁ JEDNOTA
A SDRUŽENÍ VENKOVSKÉ OMLADINY
V KŘIŽANOVICÍCH.

R. 1920

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6205-17790
Souřadnice: N49°08'35.02'' E16°56'17.37''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník letcům Rudé armády

Autor: Petr Kudláček, 17.07.2018
Umístění: Křižanovice, u kostela
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH LETCŮ
RUDÉ ARMÁDY
KTEŘÍ POLOŽILI
SVÉ ŽIVOTY
ZA NAŠI SVOBODU
27.4.1945

OBEC KŘIŽANOVICE
2005

Fjodor Prokofjevič Borodatych *1918
Ivan Ignatěvič Mucha *1926
Poznámka:

Tito letci byli sestřeleni v boji u obce Křižanovice.
Více na stránkách Letecké badatelny; http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/131/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček