Senec

Bratislavská, Farské námestie, Mierové námestie, námestie A. Molnára

Pamätná tabuľa Obetiam komunistického režimu

Autor: Ladislav Barabás, 22.02.2014
Umístění: Senec, Bratislavská 1, na zadnom múre Kamenárstva, v pravom dolnom rohu cintorína
Nápis:
VENOVANÉ PAMIATKE
POLITICKÝCH VÄZŇOV
ZO SENCA A OKOLIA,
NESPRAVODLIVO
ODSÚDENÝM A PRENASLEDOVANÝM
V ROKOCH 1948 – 1989
SPOMÍNAME

Konfederácia politických
väzňov Slovenska

AZ 1948 ÉS 1989 KÖZTI
IDŐ
SZAKDAN POLITIKAI OKOKBÓL
IGAZSÁGTALANUL ELÍTÉLT,
FOGSÁGBAN FARTOTT
ÉS ÜLDÖZÖTT SZENCIEK
EMLÉKÉRE

Szlovákiai Politikai
Foglyok Szövetsége

2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'09.0'' E17°23'37.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 24.12.2021
Umístění: Senec, Farské námestie, kaplnka Panny Márie Lurdskej
Nápis:
„CSELEKEDJÜNK MINDANNYIAN
EGYTÉRTÉSBEN ÉS SZERETETBEN...“
ESTERHÁZY JÁNOS 1901 – 1957
KONAJME VŠETCI
SPOLU,
V JEDNOTE A LÁSKE...“
Poznámka:

János Esterházy (14.3.1901 Veľké Zálužie – 8.3.1957 Mírov, poch. Dolné Obdokovce) bol prívrženec ideológie a politiky iredentistickej krajinskej kresťanskosociálnej strany, v boji proti ČSR mal priame spojenie s iredentistickými centrami v Maďarsku. Po nástupe Hitlera k moci sa jednoznačne orientoval na spoluprácu s domácimi i zahraničnými fašistickými silami. Schvaľoval mníchovský diktát a po viedenskej arbitráži sa pričinil o odtrhnutie južného Slovenska a ich začlenenie do Horthyovského Maďarska. So slovenskými klérofašistami sa zhodol na fašistickej platforme podporoval ich politiku (s výnimkou jedného prípadu, keď ako jediný poslanec hlasoval proti protižidovským zákonom). Národným súdom v Bratislave bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti, v roku 1950 mu trest zmenili na doživotné väzenie.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin, 1987


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 22.02.2014
Umístění: Senec, Mierové námestie 8, na budove Mestského úradu Senec
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA
A VĎAKA
NAŠIM
OSLOBODITEĽOM
1. IV. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'11.8'' E17°23'50.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 30.05.2012
Umístění: Senec, námestie A. Molnára, na začiatku Námestia A. Molnára a Moyzesovej ulice
Nápis:
1914 – 1918
1939 – 1945

OBYVATELIA MESTA SENEC SPOMÍNAJÚ NA OBETE SVETOVÝCH VOJEN
SZENC VÁROS LAKOSAI EMLÉKEZNEK A VILÁGHÁBORÚK ÁLDOZATAIRA

OBETE I. SVETOVEJ VOJNY
AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI

ALGAYER GÁSPÁR, BARAN REZSŐ, BARANOVITS JÁNOS, BÁLINT GERGELY, BENOVICS ISTVÁN, BENOVICS JÁNOS, BORDÁCS SÁNDOR, CSASZNYI JÁNOS, CSIZMAZIA IMRE, CSIZMAZIA ISTVÁN, DULAY PÉTER, FÜZESI JÁNOS, GULYÁS ISTVÁN, HEGYI ISTVÁN, HRUSOVSKY JÁNOS, HUBÁCSKÓ FERENC, HUBÁCSKÓ JÓZSEF, JÁNÓ GYULA, JUNGKONIG VILMOS, KATONA LÁSZLÓ, KLIMOVSZKY JÁNOS, KRAMARICS MÁRTON, KRECHNYÁK ISTVÁN, KURUC JÁNOS, MICHÁLEK JÓZSEF, POMSÁR IMRE, POMSÁR JÁNOS, REX IGNÁC, SIPOS JÁNOS, SVERCSICS ISTVÁN, SZABÓ TITUS, SZALAI ISTVÁN, TAKÁCS GYULA, THÁM LAJOS, MORVAY ISTVÁN, ROTH JÁNOS

OBETE II. SVETOVEJ VOJNY
A II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI

ANDRASKÓ JÓZSEF, ÁSVÁNYI JÁNOS, BACHRATY DOMINIK, BACIGÁL MICHAL, BALÁZS VILMOS, BORDÁCS FERENC, BORDÁCS JENŐ, BORDÁCS SÁNDOR, BITERA BÉLA, CSASZNYI FERENC, CSASZNYI MÁRTON, CSASZNYI SÁNDOR, CSASZNYI VILMOS, CSECSKÁNY ISTVÁN, CSECSKÁNY KÁROLY, CSIZMAZIA FERENC, CSIZMAZIA GÁSPÁR, CSIZMAZIA TIBOR, CSUTORA SÁNDOR, DOLÁK SÁNDOR, DÖMÉNY TIBOR, DULAY MÁRIA, ELIÁS LAJOS, FILLÓ ERNŐ, FLEISCHER GÉZA, GÁBRIS ISTVÁN, GÁBRIS KÁROLY, GÁBRIS KÁROLY, GÖRFÖZ JÁNOS, GULYÁS ISTVÁN, GULYÁS VILMOS, GYURICSEK SÁNDOR, HOKSA JÓZSEF, HOKSA LÁSZLÓ, HORVÁTH FERENC, HORVÁTH JÁNOS, HORVÁTH JENŐ, HORVÁTH PÉTER, HRUŠOVSKY ALAJOS, HUPKA JÁNOS, JADROŇ MATEJ, KAISER GYULA, KATONA PÁL, KLESTINEC LÁSZLÓ, KOLOZSVÁRI SÁNDOR, KOPRIVA MIHÁLY, KRAJCSOVICS ISTVÁN, KRAMARICS TITUS, KRÓLIK ANTAL, MADARÁSZ LÁSZLÓ, MAGYARICS FERENC, MATUS FERENC, MELEG GYULA, MICHALEK ISTVÁN, MOLNÁR LÁSZLÓ, MOLNÁRI DEZSŐ, NAGY GYULA, NAGY ISTVÁN, NAGY JÓZSEF, OLAS VLADO, PAJGER PÁL, PETROVICS JÓZSEF, POMSAHÁR SÁNDOR, POMSÁR ALAJOS, POÓR JÓZSEF, POÓR TITUS, RUMAN FERENC, SUSLA JÁNOS, SVASZTA LAJOS, SZABÓ GYÖRGY, SZABÓ JENŐ, SZTRACENY ANTAL, SZTUPKA ZOLTÁN, TAKÁCS GYULA, TÓTH LAJOS, VACULA LÁSZLÓ, VARGA ÁRPÁD, WIRKLER TIBOR, ZAVAGYEL FERENC

200 OBYVATEĽOV ŽIDOVSKÉHO NÁBOŽENSTVA
BOLO UMUČENÝCH V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH

200 ZSIDÓ VALLÁSÚ LAKOS PUSZTULT EL
KONCENTRÁCIÓS TÁBOROKBAN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'11.5'' E17°23'43.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás