Znojmo

Pamětní deska Přemysl Otakar II.

Autor: Marek Lanzendorf, 28.08.2021
Umístění: Znojmo, Hradní, budova Jihomoravského muzea
Nápis:
GOTICKÁ BUDOVA BÝVALÉHO
MINORITSKÉHO KLÁŠTERA ZE
13. STOLETÍ. PO BITVĚ NA MO-
RAVSKÉM POLI R. 1278 ZDE BYL
POHŘBEN PŘEMYSL OTAKAR II.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf