Znojmo

Brněnská, Horní náměstí, Hradní, Mariánské nám., nám. Kpt. Otm. Chlupa, náměstí Svobody, Oblekovická, Pontassievská, Suchohrdelská, Únanovská

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, oddělená vojenská část, za vchodem vpravo
Nápis:
DEN TAPFEREN KRIEGERN
VOM RHEIN AUS WESTPHALEN
THÜRINGEN UND BRANDENBURG
WELCHE HIER
ALS UPFER DER KRIEGSUNBILL
FERN VON DER HEIMAT
SCHLUMMERN
ZUM EHRENDEN ANDENKEN
GESTIFTET
VOM
M-V-VEREIN
FREIHERR VON CHLUMETZKY

1866 - 1903

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-54411
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Sudík

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, u horní zdi hřbitova
Nápis:
KAREL SUDÍK
ŠTÁBNÍ KAPITÁN
RYTÍŘ ČESTNÉ LEGIE
*1894 +1936
Poznámka:

Sudík Karel: *16.9.1894 Běleč, okr. Beroun. Kvůli studiu v zahraničí nenastoupil s vypuknutím války do RU armády. Vstup do Cizinecké legie: 8.10.1914. Útvar: 1. pluk cizinecké legie. Hodnost: vojín. Vstup do Čs. Legie ve Francii: 15.11.1918. Útvar: 21. pěší pluk (jiný pramen uvádí mylně 24. p. pl., který neexistoval). První hodnost: vojín, poslední: štábní kapitán. Po válce služba v ČSA. Na podzim 1935 byl ze zdravotních důvodů uznán neschopným vojenské služby a dne 1.12.1935 přeložen do výslužby. Nositel celé řady vyznamenání: dva Československé válečné kříže 1914-1918, Revoluční medaile, Medaile vítězství, Řád Čestné legie - stupeň rytíř, Francouzský válečný kříž. +7.9.1936.
(zdroj: VÚA, městská knihovna Znojmo – Kalendárium – 2006 - Září)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Franz Winter

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov
Nápis:
Franz Winter
+23. Juli 1918
im 22. Lebensjahre
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí Napoleonských válek - bitva u Znojma

Autor: Jörg C. Steiner, 12.07.2019
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, oddělená vojenská část zcela dole, u zdi naproti vchodu
Nápis:
Zde jsou uloženy ostatky 52
francouzských vojáků a jedné
markytánky, kteří zahynuli
v průběhu bitvy u Znojma ve dnech
10. - 11.7.1809.
Dodatečně zde bude umístěn pamětní
kámen.
Klub vojenské historie ve Znojmě
Poznámka:

V roce 2014 (další fotky v příloze) byl na kříži upevněn nápis:
Zde je pochováno
53 francouzských
vojáků, kteří
zahynuli během
bitvy u Znojma
roku 1809.

Informace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Znojma


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-54410
Souřadnice: N48°50'43.54'' E16°3'50.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hřbitov Obětí války 1866, 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, oddělená vojenská část zcela dole
Nápis:
(levá strana vchodu)
In eisser Kriegskräberanlage
ruhen preußische Soldaten
die im Jahre
1866 an der Cholera verstarben

In der Weltkriegsjahren 1914 – 1918
Arden 324 namentlich bekannte
Kriegstote verschiedener Nationen
wie Österreicher, Deutsche, Russen,
Juden und Italiener hier beigesetzt.

Die Toten aus dem Zweiten
Weltkrieg Arden 1995 exhumiert
und in den neu angelegten
Sammeltriedhof im Zentralalfriedhof
Brünn überführt

Österreichisches Schwarzes Kreuz
Kriegsgräberfürsorge

(pravá strana vchodu)
Zde se nacházejí válečné hroby
v nichž odpočívají pruští vojáci,
zemřelí v roce 1866 na choleru.

V letech První světové války
1914 – 1918 zde bylo pochováno
324 jmenovitě známých válečných
obětí různých národností jako
Rakušané, Němci, Rusové,
Židé a Italové.

V roce 1995 byly zdejší oběti
Druhé světové války exhumovány
a převezeny na nově založený
sběrný hřbitov na
Ústředním hřbitově v Brně.

Rakouský Černý kříž
Péče o válečné hroby
Poznámka:

Válka 1866 - zemřeli v důsledku cholery, počet není znám.
180 dochovalých bezejmenných křížů - oběti 1. světové války, vedeno v seznamu kulturních památek pod č. 8400. 324oběťí - různé národnosti: němci, rakušané, rusové, italové.
2. světová válka - 250 německých vojáků.
Socha neznámého vojáka připomínající události 1. světové války. CZE6220-54420
Pamětní desky jsou umístěny na pylonech vstupní brány na vojenský hřbitov. Na pravém pylonu je v českém jazyce a na levém je překlad do německého jazyka. Na pamětní desce je uvedeno, že ostatky pohřbených německých vojáků byly v roce 1995 exhumovány a převezeny na Ústřední hřbitov do Brna CZE6220-17545
Dva totožné pylony stojící na okraji cesty, tvořící vstup k pietnímu místu. Pylony jsou čtvercové základny se stříškou na vrcholu. Na pylonech umístěny obdélníkové kamenné desky s nápisem. CZE6220-17544
180 betonových křížů světlé barvy postavených v pravidelných rozestupech v zatravněné ploše obklopené živým plotem. CZE6220-17543
Kříže a hroby, jména neuvedena: CZE6220-54421, CZE6220-54422, CZE6220-54423, CZE6220-54424, CZE6220-54425, CZE6220-54426, CZE6220-54427, CZE6220-54428, CZE6220-54429, CZE6220-54430, CZE6220-54431, CZE6220-54432, CZE6220-54433, CZE6220-54434, CZE6220-54435, CZE6220-54436, CZE6220-54437, CZE6220-54438, CZE6220-54439, CZE6220-54440, CZE6220-54441, CZE6220-54442, CZE6220-54443, CZE6220-54444, CZE6220-54445, CZE6220-54446, CZE6220-54447, CZE6220-54448, CZE6220-54449, CZE6220-54450, CZE6220-54451, CZE6220-54452, CZE6220-54453, CZE6220-54454, CZE6220-54455, CZE6220-54456, CZE6220-54457, CZE6220-54458, CZE6220-54459, CZE6220-54460, CZE6220-54461, CZE6220-54462, CZE6220-54463, CZE6220-54464, CZE6220-54465, CZE6220-54466, CZE6220-54467, CZE6220-54468, CZE6220-54469, CZE6220-54470, CZE6220-54471, CZE6220-54472, CZE6220-54473, CZE6220-54474, CZE6220-54475, CZE6220-54476, CZE6220-54477, CZE6220-54478, CZE6220-54479, CZE6220-54480, CZE6220-54481, CZE6220-54482, CZE6220-54483, CZE6220-54484, CZE6220-54485, CZE6220-54486, CZE6220-54487, CZE6220-54488, CZE6220-54489, CZE6220-54495, CZE6220-54496, CZE6220-54497, CZE6220-54498, CZE6220-54499, CZE6220-54500, CZE6220-54501, CZE6220-54502, CZE6220-54503, CZE6220-54504, CZE6220-54505, CZE6220-54506, CZE6220-54507, CZE6220-54508, CZE6220-54509, CZE6220-54510, CZE6220-54511, CZE6220-54512, CZE6220-54513, CZE6220-54514, CZE6220-54515, CZE6220-54516, CZE6220-54517, CZE6220-54518, CZE6220-54519, CZE6220-54520, CZE6220-54521, CZE6220-54522, CZE6220-54523, CZE6220-54524, CZE6220-54525, CZE6220-54526, CZE6220-54527, CZE6220-54528, CZE6220-54529, CZE6220-54530, CZE6220-54531, CZE6220-54532, CZE6220-54533, CZE6220-54534, CZE6220-54535, CZE6220-54536, CZE6220-54537, CZE6220-54538, CZE6220-54539, CZE6220-54540, CZE6220-54541, CZE6220-54542, CZE6220-54543, CZE6220-54544, CZE6220-54545, CZE6220-54546, CZE6220-54547, CZE6220-54548, CZE6220-54549, CZE6220-54550, CZE6220-54551, CZE6220-54552, CZE6220-54553, CZE6220-54554, CZE6220-54555, CZE6220-54556, CZE6220-54557, CZE6220-54558, CZE6220-54559, CZE6220-54560, CZE6220-54561, CZE6220-54562, CZE6220-54563, CZE6220-54564, CZE6220-54565, CZE6220-54566, CZE6220-54567, CZE6220-54568, CZE6220-54569, CZE6220-54570, CZE6220-54571, CZE6220-54572, CZE6220-54573, CZE6220-54574, CZE6220-54575, CZE6220-54576, CZE6220-54577, CZE6220-54578, CZE6220-54579, CZE6220-54580, CZE6220-54581, CZE6220-54582, CZE6220-54583, CZE6220-54584, CZE6220-54585, CZE6220-54586, CZE6220-54587, CZE6220-54588, CZE6220-54589, CZE6220-54590, CZE6220-54591, CZE6220-54592, CZE6220-54593, CZE6220-54594, CZE6220-54595, CZE6220-54596, CZE6220-54597, CZE6220-54598, CZE6220-54599, CZE6220-54600, CZE6220-54601, CZE6220-54602, CZE6220-54603, CZE6220-54604, CZE6220-54605, CZE6220-54606, CZE6220-54607, CZE6220-54608, CZE6220-54609, CZE6220-54610, CZE6220-54611, CZE6220-54612, CZE6220-54613, CZE6220-54614
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Adolf Angelbauer

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, dolní část
Nápis:
Familie
Angelbauer

Adolf
Fligerleutnant
*6.7.1919 gefalt. 5.4.1943
an der Afrikafront.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Zednicek

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Brněnská, hřbitov, hrob zcela dole
Nápis:
ZUM GEDENKEN AN UNSEREN SOHN
JOSEF ZEDNICEK
UFFZ. EINES GEBJ. RGT.
*9.7.1919, GEF. 17.5.1942.
IN RUSSLAND.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Albrecht

Autor: Jörg C. Steiner, 12.07.2019
Umístění: Znojmo, Brněnská, Loucký hřbitov Znojmo
Nápis:
Zum Gedenken des auf dem Felde der Ehre
am 16. Juni 1916 gefallenen im fremder Erde ruhenden
LT. JOSEF ALBRECHT

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°50'43.54'' E16°3'50.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Franz Czipan

Autor: Jörg C. Steiner, 12.07.2019
Umístění: Znojmo, Brněnská, Loucký hřbitov Znojmo
Nápis:
Zum Andenken an den auf
dem Felde der Ehre gefallen
Franz Czipan
gefall. 1916 in Wolhynien
im 27. Lebensjahre

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°50'43.54'' E16°3'50.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Napoleon Bonaparte

Autor: Marek Lanzendorf, 28.08.2021
Umístění: Znojmo, Horní náměstí 165/9
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ROKU 1805
PŘED BITVOU U SLAVKOVA POBÝVAL
FRANCOUZSKÝ CÍSAŘ
NAPOLEON BONAPARTE
VIVE L´ EMPEREUR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf