Senica

Bartoňova, Brezová, Čáčovská, námestie Oslobodenia, Sadová, Vajanského

Pomník Martin Bartoň

Autor: Ladislav Barabás, 17.03.2015
Umístění: Senica, Bartoňova, v parčíku na Bartoňovej ulici v časti Čáčov
Nápis:
V tomto dome narodil sa
MARTIN BARTOŇ
čáčovský starosta
spolupracovník Hurbanovho
slovenského odboja, popravený
maďarským vojskom 12. okt. 1848.
Poznámka:

pochovaný je na senickom cintoríne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'46.0'' E17°20'16.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Senica, Brezová, cintorín, vedľa domu smútku
Nápis:
PADLÝM OBČANOM
1914-1918

Na ruskom bojišti:
Ján Rehúš *1892 †1915, Pavel Morávek *1881 †1914, Ján Kukliš *1885 †1914, Pavel Ševčík *1881 †1915, Ondrej Hercek *1881 †1915, Martin Černek *1880 †1915, Štefan Remešic *1887 †1915, Pavel Martinko *1888 †1915, Ján Fabik *1878 †1915, Pavel Pagáč *1878 †1916, Ján Mikulík *1866 †1916 v Ružomberku
Na talianskom bojišti:
Martin Horňák *1896 †1915, Samuel Jankovič *1891 †1915, Pavel Závodský *1898 †1917
Na srbskom bojišti:
Ľudovit Bednár *1885 †1916, Pavel Kukliš *1886 †1917
Na rumunskom bojišti:
Michal Ševčík *1895 †1915, Štefan Svatý *1896 †1918
v Sotinej pohrobení su:
Pavel Reha *1873 †1916, Pavel Závodský *1874 †1918, Rudolf Krutý *1897 †1920

Ktorí Ste padli v krutom boji
Vám k pocte tento pomník stojí
a srdečný Vám pozdrav dáva:
Buď večný pokoj Vám a sláva.

Pomník postaviť dali pokrevní padlých
a súcitní spoluobčania
Poznámka:

Pomník na cintoríne Brezová je prenesený z miestnej časti Sotina, ide o padlých z tejto bývalej obce. (zdroj: www.vs.sk/uevh/hrob_detail.aspx?ID=2417)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'35.7'' E17°22'11.7''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Ľudovit Šimko

Autor: Ladislav Barabás, 03.09.2016
Umístění: Senica, Brezová, cintorín, vľavo od vchodu, pri múre
Nápis:
Pplk. gener. štábu
ĽUDOVIT ŠIMKO
*29/7. 1898, †29./II.1938.
Poznámka:

Ľudovit Šimko (29.7.1898 Senica – 29.11.1938 Olomouc, poch Senica) študoval na vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, neskôr vo Wiener Neustadte a Bukurešti. R. 1914-18 kpt. rak.uh., od roku 1918 čs.armády. Ako štábny dôstojník prešiel viacerými funkciami, naposledy v hodnosti pplk. gen. štábu veliteľ delostreleckého pluku 8 v Olomouci.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'37.7'' E17°22'15.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Pauliny

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Senica, Brezová, cintorín
Nápis:
LADISLAV PAULINY
jubilárny ev. a. v. kňaz prietržský
1815 – 1906
Dan. XII. 3.
Poznámka:

Ladislav Pauliny (1.7.1815 Bošáca-Zemianske Podhradie – 25.4.1906 Senica) spisovateľ, publicista a cirkevný historik. Účastník revolúcie 1848-49, dôstojník, aktívne sa zúčastňoval na príprave a priebehu všetkých troch slovenských dobrovoľníckych výprav.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Senica, Čáčovská 138, pred železiarstvom v časti Čáčov
Nápis:
Z OTROCTVA K SLOBODE

1914 – 1918

MARTIN BARTOŇ 1887-1914, JÁN MIKULÍK 1884-1914, PAVEL MIČA 1889-1914, PAVEL MARTIŠ 1875-1914, JÁN ČERNÝ 1888-1914, JÁN VACH 1887-1914, MARTIN VAŠEK 1893-1915, MARTIN ŠALÍK 1893-1915, JÁN KALMAN 1885-1916, JÁN MORÁVEK 1892-1915, JURAJ KOMLOŠ 1889-1915, JÁN OPALEK 1892-1915, JOZEF BURAJ 1870-1916, ŠTEFAN NOVOMESKÝ 1872-1916, PAVEL DVORSKÝ 1886-1916, JÁN ŠVÁRNÝ 1890-1916, PAVEL ZICH 1892-1916, PAVEL BARTOŇ MRČEK 1896-1917, PAVEL TOMEŠ 1883-1918, JÁN BARTOŇ 1897-1918, JÁN MIKULÍK 1887-1918, JURAJ ZICH 1876-1918, MARTIN ZICH 1893-1918, JÁN JANKOVIČ 1900-1918, JOZEF MACEK 1891-1918, JOZEF MIKULÍČEK 1881-1918, JOZEF SUŠA 1895-1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'35.5'' E17°19'59.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätník oslobodenia mesta

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Senica, námestie Oslobodenia, v parku na Námestí Oslobodenia
Nápis:
SLÁVA NAŠIM OSLOBODITEĽOM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'44.2'' E17°22'04.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Senica, Námestie Oslobodenia, v parku medzi stromami
Nápis:
1914 – 1918

Michal Adamiš, Pavel Chábela, Leopold Fleischer, Jozef Gašparík, Milutin Pavel Gašpar, Alexander Hirsch, Antonin Helt, Jozef Hanák, Nathan Heller, Ondrej Jánoška, Michal Janoviček, Ján Krištof, Jozef Kálman, Jozef Kobliška, Imrich Kalamenovič, Pavel Kuna, Ignác Lőwy, Vojtech Lőwy, Jozef Mihalovič, Alois Mihalovič, Tomáš Mikolášek, Matej Mráz, Pavel Martiš, Pavel Misal, Rudolf Miholek, Samuel Novomeský, Ján Pelzner, Gabriel Pelzner, Juraj Prikopa, Pavel Prikopa, Pavel Provazník, Ladislav Schlesinger, Pavel Slezák, Pavel Sloboda, Dr. František Stark, Iván Šlachta, Maxim. Schőnmann, Dr. Ervin Spitzer, Jozef Téker, Michal Téker, Ľudevit Téker, Izidor Turánský, Ján Vanek, Ľudevit Varga, Ľudevit Vanek, Martin Zelenka, Pavel Závodský, Štefan Závodský, Štefan Fajnor ruský legionár.

Pomník tento
na uctenie pamiatky vo svetovej vojne
r. 1914 – 1918
padlých Seničanov
postavili občania mestečka SENICE
v jubilejnom roku desiateho výročia trvania
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'42.5'' E17°22'04.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ladislav Novomeský

Autor: Ladislav Barabás, 22.09.2009
Umístění: Senica, Sadová, pred Múzeom L. Novomeského
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Ladislav Novomeský (27.12.1904 Budapešť - 4.9.1976 Bratislava) básnik, novinár, kultúrny politik, verejný činiteľ, národný umelec. Počas 2. sv. vojny bol dvakrát internovaný v ilavskej väznici (1940, 1942), od leta 1943 spolu s K. Šmidkem a G. Husákom člen V. ilegálneho vedenia KSS. Počas SNP odišiel do B. Bystrice, kde pôsobil ako podpredseda SNR. V októbri 1944 ako člen delegácie odišiel na rokovanie s E. Benešom do Londýna, v novembri 1944 do Moskvy na stretnutie s K. Gottwaldom. V januári 1945 sa vrátil na oslobodené Slovensko a pôsobil v orgánoch SNR. Vo februári 1951 bol zatknutý, do apríla 1954 vo vyšetrovacej väzbe a v procese s burž. nacionalistami odsúdený na 10 rokov, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv. Koncom roku 1955 prepustený z väzenia, v roku 193 rehabilitovaný. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čs. voj. kríž 1939, Rad K. Gottwalda, Rad Víťazného februára, Rad Republiky, čestný odznak partizánskej jednotky Čapajev, Leninov rad, Čs. cena mieru a titul hrdina ČSSR.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)
Autorom pomníka je Ján Kulich.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník sovietskym a rumunským vojakom

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Senica, Vajanského, v staršej časti cintorína, približne na úrovni domu smútku
Nápis:
7.IV.1945

VEČNÁ PAMIATKA VÁM,
KTORÍ STE POLOŽILI SVOJE
ŽIVOTY ZA NAŠU SLOBODU

NA PAMIATKU SOVIETSKYCH RUMUNSKÝCH VOJAKOV
PADLÝCH PRI OSLOBODENÍ MESTA SENICE
POSTAVIL MsNV SENICA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'33.8'' E17°22'11.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obeti 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Senica, Vajanského 1, roh ulíc Vajanského a Bottova
Nápis:
V TÝCHTO PRIESTOROCH V ČASE
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA PARTIZÁNI ZVIEDLI
VÍŤAZNÝ BOJ S NEMECKÝMI
FAŠISTAMI A GARDISTAMI

V TOMTO BOJI HRDINSKOU
SMRŤOU PADOL NEZNÁMY
PARTIZÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°40'39.9'' E17°22'04.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás