Pelhřimov

Pamětní deska Stanislav Vilímek

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 23.06.2017
Umístění: Pelhřimov, Jirsíkova 244, gymnázium na rohu ulic Jirsíkova a třída Legií, uvnitř budovy, hned za hlavním vchodem v přízemí vpravo na stěně
Nápis:
PAMÁTCE STANISLAVA VILÍMKA,
STUDENTA GYMNÁZIA,
ÚČASTNÍKA PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE,
KTERÝ ZEMŘEL 28.11.1950
VE VĚZNICI V PLZNI NA BORECH.
SPOLUŽÁCI ZÁŘÍ 1996
Poznámka:

Stanislav Vilímek se narodil 9. června 1930 v Sudkově Dole, od roku 1936 chodil do obecné školy v Pelhřimově a od září 1941 studoval na místním reálném gymnáziu J. J. Ševce. V letech 1944 až 1945 byl totálně nasazen jako pomocný zemědělský dělník. Po válce pokračoval ve studiu na gymnáziu do 13. října 1948, odkud byl ředitelstvím školy pro neomluvenou absenci vyloučen. Po únoru 1948 se začala na gymnáziu vytvářet studentská protistátní skupina s názvem Vatra, kterou tvořili Stanislav Vilímek, Stanislav Maršík, Josef Svoboda a Oldřich Špilar. Tiskli a distribuovali informační letáky a plánovali útěk do zahraničí, většině z nich se odchod z Československa podařil. Stanislav Vilímek však v republice zůstal a aktivně pomáhal lidem k přechodu hranice do Rakouska. Státní bezpečností byl zadržen v době od 30. září do 25. listopadu 1949. Ve věznici na Cejlu v Brně byl ve vyšetřovací vazbě do 30. listopadu 1949 a pak odsouzen státním soudem v Brně k deseti letům odnětí svobody. Rozsudek byl potvrzen Nejvyšším soudem v Praze 27. dubna 1950. Během vazby Stanislav Vilímek onemocněl tuberkulózou, byl sice převezen z Jáchymovska a léčen ve vězeňské nemocnici v Plzni Borech, ale v důsledku nedostatečné péče však již 28. listopadu 1950 zemřel. Byl pohřben 2. prosince 1950 na hlavním hřbitově v Plzni. Povolení k převozu ostatků do Pelhřimova bylo rodině povoleno až v září 1964. Stanislav Vilímek byl 4. září 1990 rehabilitován.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/pelhrimov-pametni-deska-stanislavu-vilimkovi/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká